The 2014 Autodesk® Exchange Apps Hackathon

The Autodesk Exchange Apps Hackathon is a virtual web based Hackathon. It’s a community event that gives you the opportunity to work closely with other members of the software development community and Autodesk engineers — in real time, developing new apps for Autodesk Exchange.

The Hackathon will run from 9:00 a.m. U.S. Pacific Time (PT) on Saturday, September 20, 2014 to 4 p.m. PT on September 21, 2014. You can participate from anywhere you have internet access.

More Information and Registration:
Head on over to exchangeapphack.com for details on the event, including a FAQ, the schedule and speaker line up, the Rules and the Registration link.

Wordfence Security – Anti-virus, Firewall and High Speed Cache

vdPConsulting weblog is secured by Wordfence.
Wordfence starts by checking if your site is already infected. We do a deep server-side scan of your source code comparing it to the Official WordPress repository for core, themes and plugins. Then Wordfence secures your site and makes it up to 50 times faster.

This is a brief introductory video for Wordfence:

Goto the WordPres plugin page for more information and download.

Gemeente Valkenswaard ontvangt oorkonde: als eerste gemeente helemaal in de BGT!

gelezen op SVB-BGR website

Zoals al bekend was, is gemeente Valkenswaard er samen met Grontmij in geslaagd om als eerste bronhouder van het gehele grondgebied een BGT te maken en deze aan de BGT-keten aan te bieden.

Dit betekent dat BGT-gegevens (inclusief de gegevens van Economische Zaken en waterschap de Dommel) door gemeente Valkenswaard geleverd zijn aan het SVB-BGT en SVB-BGT deze gegevens doorgeleverd heeft aan de Landelijke Voorziening (LV)-BGT bij het Kadaster. Vanuit de LV-BGT is de BGT van het totale gemeentelijke gebied te raadplegen in PDOK.

Het aanleveren van het gehele grondgebied door gemeente Valkenswaard aan de BGT-keten is voor alle betrokkenen (gemeente Valkenswaard, Grontmij, SVB-BGT, Kadaster, PDOK en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) een mooie mijlpaal en dit was natuurlijk reden voor een feestje.

van eenmanszaak naar bv

5 jaar geleden ( maart 2009 ) gestart als zelfstandig professional, vandaag ( maart 2014 ) transformeert de eenmanszaak naar een besloten vennootschap; van der Pol-Consulting bv

Why Does My iPhone Battery Die So Fast? Here’s The iPhone Battery Fix!

gelezen op Payette Forward website

Here are the main reasons, in no particular order:

1. Push Mail

When your mail is set to push, it means that every second, your iPhone is connecting to the server and asking, “Is there mail? Is there mail? Is there mail? Is there mail? etc…” This constant flow of data drains your battery very quickly, and it makes sense if you think about it. The problem seems to be compounded for those of us who have Exchange servers set up on our phones.

The fix: Go to Settings -> Mail, Contacts, Calendars -> Fetch New Data -> and turn off Push. Scroll down to change Fetch to Every 15 Minutes and set each individual account to Fetch. The Mail app will still check for new mail every time it’s opened and send your messages right away.

2. Location Services

Like I said, I’m all about using your phone. But there are a few services that you probably don’t know about that can constantly drain your battery. Go to Privacy -> Location Services -> and scroll all the way down to the last item, System Services. Tap on System Services to open that folder. Here’s what I suggest: Turn off Setting Time Zone if you don’t do a lot of travel, turn off Location-based iAds if you find Apple’s tracking your location to deliver you personalized ad content unnecessary, and turn off Diagnostics and Usage if you don’t think Apple needs to know exactly how you use your phone.

New in iOS 7 (and this is important), tap Frequent Locations at the bottom of the list. Yes, your phone has been tracking you everywhere you go. I personally don’t see a need for this feature and it uses a lot of battery because it is always tracking your whereabouts, so I’d suggest you turn it off.

Lees het hele artikel op Payette Forward website.

SVB-BGT neemt BRAVO 1 in gebruik

gelezen op SVB BGT website

GeovraagHet SVB-BGT draagt zorg voor de landelijke assemblage van de BGT. Hiertoe heeft zij het systeem ‘BRAVO’ laten ontwikkelen door Transfer Solutions. De eerste versie van BRAVO 1 is in december 2013 succesvol opgeleverd.

Vanaf nu kunnen BGT bronhouders hun geografische gegevens aanleveren. De Kopgroep Bronhouders BGT is inmiddels gestart met de eerste pilots voor de aanleveringen.

Wat is BRAVO
BRAVO is het systeem waarmee het SVB-BGT alle BGT deelbestanden gaat assembleren tot een landsdekkende kaart. Vanuit BRAVO wordt de Landelijke Voorziening BGT van gegevens voorzien.

Via het portaal kunnen bronhouders gegevens aanleveren en de voortgang van de assemblage volgen. Middels assemblageregels worden de deelbestanden samengevoegd en eventuele conflicten in de gegevens verholpen. Na de initiële assemblage (transitie) gaan de bronhouders mutaties leveren. BRAVO zal in 2014 uitgebreid worden met functionaliteit om deze mutatieberichten te verwerken.

Transfer Solutions beheert BRAVO gedurende de komende vijf jaar.