Wordfence Security – Anti-virus, Firewall and High Speed Cache

vdPConsulting weblog is secured by Wordfence.
Wordfence starts by checking if your site is already infected. We do a deep server-side scan of your source code comparing it to the Official WordPress repository for core, themes and plugins. Then Wordfence secures your site and makes it up to 50 times faster.

This is a brief introductory video for Wordfence:

Goto the WordPres plugin page for more information and download.

Why Does My iPhone Battery Die So Fast? Here’s The iPhone Battery Fix!

gelezen op Payette Forward website

Here are the main reasons, in no particular order:

1. Push Mail

When your mail is set to push, it means that every second, your iPhone is connecting to the server and asking, “Is there mail? Is there mail? Is there mail? Is there mail? etc…” This constant flow of data drains your battery very quickly, and it makes sense if you think about it. The problem seems to be compounded for those of us who have Exchange servers set up on our phones.

The fix: Go to Settings -> Mail, Contacts, Calendars -> Fetch New Data -> and turn off Push. Scroll down to change Fetch to Every 15 Minutes and set each individual account to Fetch. The Mail app will still check for new mail every time it’s opened and send your messages right away.

2. Location Services

Like I said, I’m all about using your phone. But there are a few services that you probably don’t know about that can constantly drain your battery. Go to Privacy -> Location Services -> and scroll all the way down to the last item, System Services. Tap on System Services to open that folder. Here’s what I suggest: Turn off Setting Time Zone if you don’t do a lot of travel, turn off Location-based iAds if you find Apple’s tracking your location to deliver you personalized ad content unnecessary, and turn off Diagnostics and Usage if you don’t think Apple needs to know exactly how you use your phone.

New in iOS 7 (and this is important), tap Frequent Locations at the bottom of the list. Yes, your phone has been tracking you everywhere you go. I personally don’t see a need for this feature and it uses a lot of battery because it is always tracking your whereabouts, so I’d suggest you turn it off.

Lees het hele artikel op Payette Forward website.

SVB-BGT neemt BRAVO 1 in gebruik

gelezen op SVB BGT website

GeovraagHet SVB-BGT draagt zorg voor de landelijke assemblage van de BGT. Hiertoe heeft zij het systeem ‘BRAVO’ laten ontwikkelen door Transfer Solutions. De eerste versie van BRAVO 1 is in december 2013 succesvol opgeleverd.

Vanaf nu kunnen BGT bronhouders hun geografische gegevens aanleveren. De Kopgroep Bronhouders BGT is inmiddels gestart met de eerste pilots voor de aanleveringen.

Wat is BRAVO
BRAVO is het systeem waarmee het SVB-BGT alle BGT deelbestanden gaat assembleren tot een landsdekkende kaart. Vanuit BRAVO wordt de Landelijke Voorziening BGT van gegevens voorzien.

Via het portaal kunnen bronhouders gegevens aanleveren en de voortgang van de assemblage volgen. Middels assemblageregels worden de deelbestanden samengevoegd en eventuele conflicten in de gegevens verholpen. Na de initiële assemblage (transitie) gaan de bronhouders mutaties leveren. BRAVO zal in 2014 uitgebreid worden met functionaliteit om deze mutatieberichten te verwerken.

Transfer Solutions beheert BRAVO gedurende de komende vijf jaar.

BGT op de Rails – congres op 30 jan 2014 in Amersfoort


gelezen op BGTweb

Op 30 januari 2014 organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu het congres ‘BGT op de rails’. Een dag om bronhouders en gebruikers te ondersteunen bij de invoering en het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In een reeks van workshops, presentaties en demo’s komen alle facetten van de BGT aan bod, zoveel mogelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden en concrete resultaten.

Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen aan experts en het delen van ervaringen met collega’s. Op de informatiemarkt laten bedrijven zien welke BGT-producten en -dienstverlening er al beschikbaar zijn.

vdPConsulting is mede-standbewoner bij Ruimteschepper op de informatie markt.

Een nieuw initiatief; geovraag.nl

Hoe werkt geovraag.nl?

GeovraagIn het geowerkveld komen heel wat disciplines samen. Dat maakt het een interessant, maar zeker niet gemakkelijk vakgebied. Overheden, bedrijven, zelfstandig ondernemers en andere organisaties lopen daarom dagelijks tegen uiteenlopende vraagstukken aan — van generieke vragen (‘Wat moet ik met de BAG?’) tot specifieke problemen (‘Hoe kan ik het beste mijn data converteren?’). Bij geovraag.nl kunt u vrijblijvend terecht met uw geo-gerelateerde vragen. De experts van geovraag.nl helpen graag voor het vinden van een gepaste oplossing voor uw vraag of probleem.

Het werkt simpel: u vult het formulier aan de linkerkant in en omschrijft uw vraag zo duidelijk mogelijk. Indien gewenst voegt u nog een bijlage toe (meerdere bestanden graag in één zip verpakken). Na invullen van het formulier komt uw vraag direct bij een van onze experts terecht. Hij of zij zal daarna zo snel mogelijk persoonlijk met u contact opnemen over uw vraag.