Ons huis wordt slimmer

Met de Apple Woning-app in iOS 10 kun je elke accessoire met het ‘Works with Apple HomeKit’ logo bedienen. Je kunt jouw accessoires per kamer organiseren, meerdere accessoires tegelijkertijd gebruiken, je woning met Siri bedienen en meer.

HomeOns domotica avontuur begon met een Philips Hue color ambiance starter kit, met daarin een Philips Hue-Bridge en 3 lampen. De Hue-Bridge is met behulp van een netwerk kabeltje verbonden aan onze Apple AirPort Express in de woonkamer en hangt daardoor in ons WiFi-netwerk. De Hue-app is verbonden met de Hue-Bridge. Vervolgens de 3 lampen in bestaande armaturen gestoken en deze werden direct zichbaar in de Hue-app. Door de Hue-app te verbinden met de Woning-app, zijn ook alle lampen daarin beschikbaar.

Inmiddels is het aantal lampen uitgebreid. In de keuken staan 3 lampjes (met daarin white ambiance lampen) op de kasten en hangt een color lightstrip onder de keukenkastjes, boven het aanrecht. Op kantoor staat een lamp tussen onze bureau’s met daarin ook een white ambiance lamp.

Het huis is onderverdeeld in 4 rooms; zithoek, eethoek, keuken en kantoor. De betreffende lampen maken deel uit van zo’n room. Er zijn ook een aantal scene’s geconfigureerd. Hierin kunnen groepen lampen in 1x aan/uit geschakeld worden en afhankelijk van het type scene qua kleur en intensiteit ingesteld.

Eén van onze iPad’s is geconfigureerd als hub, zodat we van buiten ons WiFi-netwerk toch de verlichting kunnen bedienen, via iCloud.

D-Link Omna 180Vanavond een D-Link Omna 180 HomeKit compatible camera besteld. Binnenkort krijgt deze post een update.

Scrum, een Agile software development framework

gelezen op Wikipedia

ScrumScrum is een flexibele manier om (software)producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Scrum wordt vaak gebruikt bij producten waarvan de klant c.q. gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan. Scrum valt onder de Agile-softwareontwikkeling.

van scrum.org
Ken Schwaber en Jeff Sutherland hebben The Scrum Guide geschreven
.

Inlezen XYZ coördinatenlijst gestuurde boring in AutoCAD

Eén van de projecten waar vdPDevelopment de afgelopen jaren als subcontractor aan heeft gewerkt is de ontwikkeling van maatwerk functionaliteit in AutoCAD Map/FDO om asset beheer en ontwerp informatie op de kaart te zetten.
Misschien binnenkort meer over dit project.

In deze post wil ik een subproject beschrijven waarbij functionaliteit in het CAD maatwerk is geïmplementeerd om een XYZ coördinatenlijst van een gestuurde boring in te lezen. Tijdens zo’n boring wordt de XYZ locatie van de boorkop gevolgd en als een rapport opgeleverd.

Het inlezen en verwerken van dat rapport gebeurt in twee stappen:
– Inlezen Coördinatenlijst en aanmaken 3DPolyline
– Genereren Profiel vanuit 3DPolyline

Inlezen Coördinatenlijst en aanmaken 3DPolyline
Deze functie geeft de mogelijkheid om het gewenste XYZ coördinatenbestand te selecteren. Zo’n bestand moet een tab-gescheiden tekstbestand zijn. Het bestand moet eventueel worden opgeschoond waarbij niet relevante informatie wordt verwijderd. De eerste regel die overblijft is de regel met de kolomnamen en vervolgens de regels met data. Deze informatie wordt in een datagrid weergegeven. De gebruiker kan vervolgens de gewenste kolommen selecteren die de XYZ informatie bevatten. Daarna kan met die coördinaten de 3DPolyline getekend worden.

Het resultaat is een 3DPolyline in bovenaanzicht op de situatie getekend. Het beginpunt van de profiellijn is gemarkeerd en de gemeten punten zijn voorzien van volgnummers, ter informatie.
Deze lijn kan door onderstaande functie omgezet worden naar een profiel, maar ook door de Leiding functie worden omgezet naar een Leiding asset.

Genereren Profiel vanuit 3DPolyline
Deze functie geeft de mogelijkheid om een 3DPolyline om te zetten naar een profiel. Dit kan een 3DPolyline vanuit bovenstaande XYZ coördinatenbestand zijn of een 3DPolyline die reeds op een aangeleverde AutoCAD DWG staat getekend. Na het selecteren van de 3DPolyline “hangt” deze aan de cursor en kan de gebruiker het Profiel naar de gewenste positie slepen. Dit is in het CAD maatwerk geïmplementeerd door middel van zgn. Jig functionaliteit, analoog aan het inserten van blocks.

Als de boring van rechts naar links op de situatie staat, dan is het gewenst om ook het profiel van rechts naar links te tekenen. De gebruiker kan tijdens het slepen van het profiel met de cursor (met daaraan geplakt het profiel) naar de rechterkant van de tekening bewegen. Wanneer het profiel bijna van de tekening lijkt te vallen, dan zorgt een tweede functie in de Jig ervoor dat het profiel wordt gespiegeld en hangt deze opeens links van de cursor. Hierdoor komen de posities van het 0-punt van het profiel in situatie en dat van het profielaanzicht met elkaar overeen.

Het resultaat is een 2DPolyline in profielaanzicht op of onder de situatie getekend. Het beginpunt van de profiellijn is gemarkeerd en de gemeten punten voorzien van volgnummers, ter informatie. Daarnaast is er een NAP-lijn toegevoegd.

NEN2580 Rapportservice

Eén van de projecten waar vdPDevelopment de afgelopen jaren als subcontractor aan heeft gewerkt is de NEN2580 Rapportservice.

Het systeem bestaat uit een C# applicatie in Autodesk Revit waarmee projecten kunnen worden geclassificeerd en waarna door middel van een webservice NEN2580 compatible rapportages kunnen worden aangemaakt.


Lees hier meer over de NEN2580 Rapportservice op de NEN website.