GeoGilde

Het GeoGilde is een vereniging van zelfstandig ondernemers of medewerkers van kleine ondernemingen op het gebied van geo-informatie en heeft als doel het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de leden.

Door het samenbrengen van de kennis, verschillende expertises en inzet worden de leden in staat gesteld individueel of in onderlinge samenwerking nog efficiënter werken. Zo kunnen zij een beter product leveren en beter inspelen op de vragen van klanten.

Het GeoGilde organiseert voor haar leden een aantal keer per jaar activiteiten, zoals kennissessies, waarin de diverse thema’s op het gebied van techniek, innovatie, standaarden, data en business development aan de orde komen.

Henny was één van de initiatiefnemers en mede oprichter van de vereniging. De eerste jaren heeft hij de functie van secretaris vervuld.