Tag Archives: GIS-features

AutoCAD Map/FDO – Spatial Query met DisplayMngr plugin ( II )

DisplayMngr pluginAls vervolg op een eerdere post over de DisplayMngr plugin zijn er binnen een project door vdPConsulting enkele nieuwe functies aan die plugin toegevoegd.

De huidige werkwijze ging er vanuit dat er een aantal FDO feature layers actief waren, geladen vanuit een template tekening of door middel van .layer files. Met de commandline filterfuncties uit de plugin konden eenvoudig spatial filters aan de bestaande feature layes worden toegevoegd om een selectie op het scherm te tonen.

Die bestaande functionaliteit is uitgebreid met een dialoogscherm. Dit scherm wordt aangestuurd door middel van een XML configuratiebestand. Hierin kunnen de verschillende features met hun respectievelijke .layer files worden gedefinieerd. Ook kan worden aangegeven of een setje features bij een bepaalde groep behoort. In het lijstje wat hiermee op het dialoogscherm wordt opgebouwd, kunnen de gewenste features worden geselecteerd. Alle features worden vervolgens geladen ( met behulp van FDO/Connect ) en de geselecteerde features worden getoond.

Naast deze connect functie, is er ook voorzien in buttons voor het filteren binnen een crossing en om het spatial filter weer op te heffen. Daarnaast is er nog een extra button toegevoegd om de huidige map naar een dwg te exporteren.

Zie ook: AutoCAD Map/FDO – Spatial Query met DisplayMngr plugin
Als je belangstelling hebt voor het gebruik van AutoCAD Map/FDO en GIS-databases of de DisplayMngr plugin neem gerust contact op.

AutoCAD Map/FDO – weergave max 2000 feature labels

Wanneer AutoCAD Map of Civil door middel van een FDO connectie gekoppeld is aan een database ( of shape file ) dan kunnen er tekst labels worden aangezet. Hierbij kunnen velden uit de database als teksten bij punten, lijnen en vlakken worden weergegeven.

Het was al vaker opgevallen dat niet alle teksten worden weergegeven, maar dat je moest inzoomen om meer teksten te zien. In eerste instantie leek het een ingebouwde regel om geen labels over elkaar heen af te beelden. Er blijkt echter ook een voorziening te zijn om performance redenen. Door middel van een registry variabele kan het aantal feature labels wat afgebeeld mag worden, worden opgehoogd.

Met dank aan Michel van de Spijker | Senior medewerker Georegistraties | Gemeente Valkenswaard voor het speuren naar de oplossing in de Autodesk Knowledge Base

Aannemers maken kennis met AutoCAD Drawing Assistant

gelezen op de website van Oasen

Woensdag 13 maart gaf Oasen voor het eerst een demonstratie van de zogenaamde ‘AutoCAD Drawing Assistant’ aan haar aannemers. Met dit nieuwe gereedschap besparen zowel de aannemers als Oasen veel tijd voor het maken en controleren van revisiewerk (vastleggen van uitgevoerde werkzaamheden aan ons leidingnet). Sommige aannemers zagen dit systeem zelfs direct als inspiratiebron voor hun eigen revisieproces.

Eén tekenstijl
De aannemers die bij de bijeenkomst aanwezig waren, reageerden zeer positief over de AutoCAD module. Tot op heden beschikten we nog niet over een bepaalde ‘Oasen tekenstijl’. Hierdoor was er vaak een verschil in de kwaliteit van revisietekeningen. Met het nieuwe gereedschap leveren onze aannemers voortaan hun revisiewerk aan in dezelfde tekenstijl als ons digitaal leidingnetsysteem DiaGIS. Zij hebben op die manier precies in beeld wat Oasen van hen verwacht, waardoor hun tekeningen sneller aan onze eisen kunnen voldoen.

Geen dubbel werk meer
Ook voor de afdeling DIS-beheer (verantwoordelijk voor de informatie in DiaGIS) betekent het nieuwe gereedschap veel tijdsbesparing. Tot dusver moest de DIS-beheerder alle revisietekeningen in ons DiaGIS ‘natekenen’. Die stap is er nu tussenuit. Voortaan ontvangen we alleen nog digitale bestanden die we direct via een bepaalde workflow in DiaGIS kunnen inlezen. Op die manier heeft de DIS-beheerder automatisch meer tijd beschikbaar om na te gaan of het revisiewerk nauwkeurig en compleet is aangeleverd.

Nieuwe workflow
Het digitale bestand van de aannemer zullen we via de nieuw te maken ‘Revisie Importer’ inlezen. Hierdoor maken we een grote efficiëntieslag, omdat we niets meer over of nieuw hoeven te tekenen. Bij het inlezen zijn er vervolgens binnen de workflow nog beslismomenten om het bestand te corrigeren, goed te keuren of af te keuren. Uiteindelijk worden de ingelezen objecten en gegevens omgezet volgens de standaard opmaak van DiaGIS-editor. Dus deze krijgen dezelfde lijnstijlen, kleuren, symbolen en dergelijke. Door deze manier van werken wordt het maken van fouten tot het minimum beperkt en gebeurt het revisiewerk op een uniforme manier.

Testfase aannemers
Komende weken beginnen onze aannemers met de AutoCAD module te werken. Dit is nog een testfase, waarin we eventuele fouten uit het systeem kunnen herstellen. Daarna zal het systeem pas officieel worden opgeleverd.

Zie ook: Geclassificeerd leidingen tekenen met drawingAssistant
Als je belangstelling hebt voor het gebruik van de drawingAssistant plugin neem gerust contact op.

AutoCAD Map/FDO – Spatial Query met DisplayMngr plugin

Spatial QueryGIS-data is over het algemeen op een andere schaal en in grotere hoeveelheden beschikbaar dan de CAD-gebruikers nodig hebben voor hun projecten.

Denk hierbij aan de BGT/IMGeo of Top10NL informatie uit de centrale GIS-database.

Het importeren van zo’n GIS-dataset in een CAD-omgeving geeft een overkill aan data. Het zou handig zijn om bijvoorbeeld koppelingen naar feature layers uit GIS toe te voegen, niet de hele database, maar slechts dat deel wat nodig is ten behoeve van het project.

Dat is mogelijk door gebruik te maken van AutoCAD Map/FDO Data Connect en een Spatial Query. Maar eerlijk gezegd is dat niet echt gebruikersvriendelijk. Daarom heeft vdPConsulting een DisplayMngr plugin ontwikkeld.

De werkwijze is als volgt:

  • Zorg dat de gewenste feature layers gekoppeld zijn, door middel van een voorgedefinieerde template of met behulp van zogenaamde .layer files.
  • Laad de DisplayMngr plugin.
  • Start het commando “filterWindow” of “filterCrossing”.
  • Geef het gewenste gebied aan door twee punten te prikken op de kaart.
  • De plugin maakt vervolgens de SQL filter statements en “injecteert” deze in de definities van alle gekoppelde feature layers.

Als je belangstelling hebt in het gebruik van AutoCAD Map/FDO en GIS-databases of de DisplayMngr plugin neem gerust contact op.

Geclassificeerd leidingen tekenen met drawingAssistant

Oasen drinkwater beheert haar leidingnetwerk in DiaGIS, een GIS beheersysteem ontwikkeld door SPIE Technology. Naast het beheren van het bestaande netwerk, wordt er ook regelmatig getekend ten behoeve van onderhoud of uitbreidingen. Deze werkzaamheden aan het netwerk worden uitgevoerd door aannemers.

Van deze aannemersbedrijven wordt verwacht dat zij de onderhoudswerkzaamheden en nieuwe leidingen inmeten en in een AutoCAD bestand terugleveren aan het drinkwaterbedrijf. Momenteel worden alleen de locaties van de leidingen teruggeleverd, niet de attribuutinformatie als materiaal, diameter etcetera. Bij het verwerken van deze revisietekeningen in het GIS beheersysteem, zijn er heel vaak vragen van de engineer aan de aannemer en er gaat betrekkelijk veel tijd overheen voordat het netwerk weer up-to-date in het GIS beheersysteem staat.

drawingAssistant userinterface formOasen drinkwater wil dit proces optimaliseren en SPIE Technology kwam bij vdPConsulting met de vraag om hiervoor een AutoCAD plugin te ontwikkelen; drawingAssistant.

Als de plugin in AutoCAD wordt ingeladen, dan wordt als eerste een XML stuurtabel ingelezen. Deze is aangemaakt vanuit DiaGIS en bevat alle objecten met hun attributen die door een aannemer in de revisie tekening moeten worden getekend. Vervolgens maakt de plugin dynamisch een userinterface form dat zichzelf aanpast wanneer er een ander object wordt geselecteerd uit de lijst met mogelijke objecten. Wanneer de bijbehorende attributen van de juiste waarden zijn voorzien, kan het object worden getekend. De plugin controleert overigens eerst of alle verplichte attributen zijn ingevuld.

Vaak worden metingen uit landmeetkundige instrumenten uitgelezen en komen de leidingen als “gewone” AutoCAD polylines in de tekening te staan. De drawingAssistant plugin kent naast de tekenfuncties ook functionaliteit om zo’n polyline achteraf te classificeren als leiding, met de gewenste attributen.

Om de uitwisseling met het GIS beheersysteem mogelijk te maken, heeft de plugin een exportfunctie naar GML. DiaGIS heeft een GML importfunctie gekregen om op deze wijze de revisies direct te kunnen verwerken. Natuurlijk moet de engineer deze revisies nalopen, maar het leveren van de revisies is hierdoor een stuk vereenvoudigd en daarmee is het GIS beheersysteem sneller up-to-date.

Als je belangstelling hebt in het gebruik van de drawingAssistant plugin neem gerust contact op.