Geo Academie

De Geo Academie is een opleidingsinstituut met als doelstelling: kennis van GIS onder de beroepsbevolking te vergroten. Om dit doel te verwezenlijken organiseert de Geo Academie opleidingen, seminars, kennisdagen en andere vormen van kennisoverdrachtsessies.