Picard Innovations

vdPConsulting ontwikkelt voor Picard; YuZu en Tangelo voor NEN2580.
Het systeem bestaat uit een C# applicatie in Autodesk Revit waarmee projecten kunnen worden geclassificeerd en waarna door middel van een webservice NEN2580 compatible rapportages kunnen worden gemaakt.

Meer informatie?
Vraag het de cadgis-specialist