Coordinate System EPSG:28992 in AutoCAD 2022

Gelezen op Anton‘s blog https://blog.huiz.net
en met zijn toestemming overgenomen.

In AutoCAD is het al lange tijd mogelijk om een Coordinate System in te stellen. Dit is een complexe handeling, in AutoCAD Map 3D en Civil 3D gaat dat veel eenvoudiger. Daar kun je een Coordinate System instellen via een dialoogvenster. Een Coordinate System is een beschrijving van de projectie, bijvoorbeeld het Rijksdriehoekstelsel in Nederland. De Coordinate System kan gebruikt worden voor conversie van en naar WGS84 (of in Europa ETRS89).

In AutoCAD heb je er verder geen voordeel aan omdat je altijd in coördinaten werkt. Pas bij het importeren of exporteren van Lat/Lon waarden of het toepassen van een achtergrondkaart heb je een Coordinate System nodig. Voor Nederland had je tot en met AutoCAD 2021 de volgende Coordinate Systems tot je beschikking:

 • Netherlands RD New met EPSG;28992
 • Netherlands RD Old met EPSG:28991
 • Netherlands RD zonder EPSG code

Doorgewinterde GIS-gebruikers wisten het zeker; EPSG:28992 is het meest zuiver om toe te passen. Dat wordt in alle fatsoenlijke GIS applicaties gebruikt en dat gaat altijd goed. Maar niet in AutoCAD. Als je ‘Netherlands RD New’ instelde en je paste de achtergrondkaart toe dan zat er een enorm verschil tussen geometrie en kaart. Stelde je ‘Netherlands RD’ zonder EPSG code in dan leek het wel overeen te komen:

Links ‘Netherlands RD New’, rechts ‘Netherlands RD’

Het was een beetje ongrijpbaar. In andere GIS applicaties kon je probleemloos EPSG:28992 toepassen maar in AutoCAD niet. Dit zorgde voor veel twijfels. De meeste gebruikers stelden ‘Netherlands RD’ in zonder EPSG code, want dan was een conversie naar Google Earth tenminste correct. Hardnekkige GIS gebruikers hielden vast aan EPSG:28992, want zo hoorde het. Er zou vast een fout zitten in Google Earth, of die Amerikanen zouden wel een andersoortige projectie toepassen.

Tot AutoCAD 2022 recentelijk uitkwam. Eén klein zinnetje in de What’s New van AutoCAD Map 3D 2022 veranderde alles:

 • Corrected the Netherlands-RDNew

Hoewel het bij Map 3D vermeld staat, heeft het ook impact op AutoCAD 2022 en andere verticals.

In AutoCAD 2022 zijn de volgende Coordinate Systems beschikbaar voor Nederland:

 • Netherlands RD New met EPSG;28992 (DEPRICATED)
 • Netherlands RD Old met EPSG:28991
 • Netherlands RD zonder EPSG code
 • Amersfoort RD New met EPSG: 28992

‘Netherlands RD New’ is dus vervallen en ‘Amersfoort RD New’ is toegevoegd. Beide hanteren de EPSG:28992 code. Maar welke is de juiste? Je kunt dit controleren door een stukje geometrie te exporteren naar KML met gebruikmaking van de Coordinate Systems en de KML bestanden te importeren in QGIS waar dan EPSG:28992 is ingesteld.

In QGIS zijn drie KML bestanden ingelezen die zijn geëxporteerd uit AutoCAD met de Coordinate Systems ‘Netherlands RD’, ‘Netherlands RD New’ en ‘Amersfoort RD New’. De rode lijnen komen uit de vervallen ‘Netherlands RD New’, de groene lijnen komen uit de nieuwe ‘Amersfoort RD New’. Onder de groene lijnen ligt de EPSG-loze ‘Netherlands RD’. Ondanks dat de rode en de groene lijnen beide verwijzen naar EPSG:28992, is er een enorm verschil. Tussen ‘Amersfoort RD New’ en ‘Netherlands RD’ zit nagenoeg geen verschil, slechts 9mm:

Het is dus niet voor niets dat de ‘Netherlands RD New’ is komen te vervallen. Al die jaren is dit Coordinate System fout geweest. En niet een beetje ook.

Het beste is daarom om tot en met AutoCAD 2021 gebruik te maken van ‘Netherlands RD’ zonder EPSG en vanaf AutoCAD 2022 gebruik te maken van ‘Amersfoort RD New’ met EPSG:28992. Dan zit je altijd goed.

vdPClassify & vdPCADdesign voor AutoCAD 2022

Onlangs is AutoCAD 2022 uitgebracht inclusief de industriespecifieke toolset voor GIS- en mapping. Dan is het weer de tijd van het jaar om de applicaties er op af te stemmen.

VMware machine inrichten en Windows updaten
AutoCAD Map 2022 downloaden, installeren & registreren
Visual Studio 2019 downloaden, installeren & registreren
Visual Studio project instellingen aanpassen met referenties naar 2022
vdPClassify2022 voor AutoCAD en AutoCAD Map beschikbaar
vdPCADdesign2022 voor AutoCAD en AutoCAD Map beschikbaar
EvidesCADdesign2022 voor AutoCAD en AutoCAD Map beschikbaar

vdPCADdesign, implementatie riool-huisaansluitingen

Vanuit de behoefte en binnenkort wettelijke verplichting om riool-huisaansluitingen digitaal op te slaan heeft vdPConsulting onlangs een implementatie van vdPCADdesign opgeleverd.

Uitgangspunt was het opvoeren van de riool-huisaansluitingen in AutoCAD waarmee schaal 1:200 tekeningen kunnen worden gemaakt. De AutoCAD polylines en blocks worden voorzien van aanvullende informatie waardoor een export naar ESRI Shape bestanden kan worden uitgevoerd. Deze bestanden vormen input voor het BOR systeem waarin oa. de riolering van de gehele gemeente wordt beheerd.

vdPCADdesign is ingericht met een eenvoudige userinterface; een AutoCAD ribbon en enkele dialoogschermen.

Bij het opvoeren van nieuwe leiding features moeten eerst de properties conform datamodel ingevuld/geselecteerd worden, waarbij sommige verplicht zijn. Daarna kan de gebruiker – als gebruikelijk met een polyline – de leiding geometrie opvoeren. Bij het afsluiten van de polyline, wordt de leiding getekend, op de juiste NLCS-laag, met kleur en lijntype. De Xdata-informatie wordt eraan gekoppeld en daarmee wordt een label gecreëerd. Deze labels “kleven” aan de leidingen en wanneer de locatie van de leiding met reguliere AutoCAD functie wordt aangepast; grip edit, insert vertex etc. worden de labels ook aangepast.

Er is een functie om een overzicht in tabel formaat te krijgen van de verschillende features. Vergelijkbaar met de AutoCAD Map datatable. Daarbij is het ook mogelijk om deze tabel te exporteren naar Excel.

vdPCADdesign is een C#.NET utility en beschikbaar voor diverse AutoCAD-versies.

Meer informatie?
Vraag het de cadgis-specialist.

vdPClassify & vdPCADdesign voor AutoCAD 2021

Onlangs is AutoCAD 2021 uitgebracht inclusief de industriespecifieke toolset voor GIS- en mapping. Dan is het weer de tijd van het jaar om de applicaties er op af te stemmen.

VMware machine inrichten en Windows updaten
AutoCAD Map 2021 downloaden, installeren & registreren
Visual Studio 2019 downloaden, installeren & registreren
Visual Studio project instellingen aanpassen met referenties naar 2021
vdPClassify2021 voor AutoCAD en AutoCAD Map beschikbaar
vdPCADdesign2021 voor AutoCAD en AutoCAD Map beschikbaar

vdPCADdesign, analyse & implementatie

De eerste stap in een vdPCADdesign project is een analyse van de voorhanden Product Catalogus en het gewenste datamodel.

 • Welke type objecten willen we onderscheiden; leidingen, bochten, eindkappen, afsluiters, brandkranen etc. 
 • Zijn dit punt, lijn of vlak-objecten, met andere woorden moeten ze als polyline, blockreference of closed polyline worden getekend. 
 • Welke informatie moet er aan die objecten gekoppeld worden. Welke komt daarvan uit de catalogus, welke moet uit keuze-lijstjes kunnen worden geselecteerd en welke zijn vrije tekst velden. 

Daarnaast moet worden onderzocht of punt-objecten op een bepaalde manier op/aan lijn-objecten moeten worden gekoppeld. 

 • Sommige punten mogen op elke locatie op een lijn worden geplaatst; een brandkraan ergens op een leiding. 
 • Andere punten moeten op een knikpunt van een lijnstring worden geplaatst; een bochtstuk op knikpunt van een leiding. 
 • Bepaalde punten moeten op het eindpunt van een lijnstring worden geplaatst en de richting van dat segment overnemen als rotatiehoek; een eindkap op het begin- of eindpunt van een leiding. 

Ook moet de gewenste styling in kaart worden gebracht. 

 • Op welke laagnamen komen de objecten; bij voorkeur conformeren we ons aan NLCS-laagcoderingen. 
 • Welke standaardkleur en lijntype krijgen alle objecten op de betreffende laag. 
 • Welk symbool wordt gebruikt bij de betreffende punt-objecten. 
 • Welke informatie-velden worden gebruikt om de labels weer te geven.

Naar aanleiding van de analyse moeten er enkele zaken in code worden geïmplementeerd. 

 • Denk hierbij met name aan de Ribbon-interface. Hier worden de functies voorzien voor het opvoeren van de gewenste objecten. 
 • Maar ook het uitlezen van de catalogus zal moeten worden afgestemd op de structuur van de voorhanden Product Catalogus. 

Het merendeel van de instellingen wordt vastgelegd in een aantal stuurtabellen voor datamodel en styling. Daarnaast moet er een DWG-template worden ingericht met daarin de definitie van lijntypen en symbolen. 

Wanneer de aannemer gebruik maakt van vdPCADdesign, ingericht met de Producten Catalogus van het utility-bedrijf, dan bevat de revisietekening op maat gesneden object-informatie en kan deze eenvoudig als GML-bestand in het asset-managementsysteem worden ingeladen.

Hierdoor wordt de revisie sneller verwerkt, is het asset-managementsysteem sneller up-to-date en kan er tijdig worden voldaan aan de WIBON-verplichting.

vdPCADdesign is een C#.NET utility en beschikbaar voor diverse AutoCAD-versies.

Meer informatie?
Vraag het de cadgis-specialist.