AutoCAD 2016 voor developers

Het is weer de tijd van het jaar. De komende weken zul je veel informatie zien langskomen over de volgende release van AutoCAD, codenaam “Maestro”.

Compatibiliteit
AutoCAD 2016 is een DWG compatible release: hetzelfde fileformaat als AutoCAD 2013, 2014 and 2015. Het is ook een binary applicatie compatible release: Object ARX en .NET apps ontwikkeld voor AutoCAD 2015 zouden in 2016 moeten werken.

Lees het complete bericht op Kean’s blog – Through the Interface

AutoCAD 2014 voor developers

gelezen op Kean’s blog – Through the Interface

Vandaag is de officiële lancering van de 2014 productfamilie. AutoCAD 2014 zal de komende dagen beschikbaar zijn voor klanten over de hele wereld. Je zult er ongetwijfeld veel informatie over vinden op het internet, hierbij een paar hoogtepunten.

Om te beginnen hier is een new feature overview video:

Binary compatible release
Belangrijk om te noemen is dat deze relase binary application compatible is met AutoCAD 2013. Applicaties gebouwd voor AutoCAD 2013 zouden gewoon moeten werken in AutoCAD 2014. Vermeldenswaardig is dat er nog steeds gebouwd wordt voor .NET Framework 4.0. Tussen de regels door lees je dat AutoCAD 2014 nog steeds ontwikkeld wordt met de C++ compiler van Visual Studio 2010. Naast application compatibility is deze versie ook DWG compatible: het DWG file format is niet gewijzigd in AutoCAD 2014.

GeoLocation API
Het AutoCAD Map 3D team heeft een aantal key features in AutoCAD 2014 geimplementeerd. ObjectARX en .NET APIs zijn gemaakt waarmee het mogelijk is om geo-location information aan AutoCAD tekeningen toe te voegen.

Aannemers maken kennis met AutoCAD Drawing Assistant

gelezen op de website van Oasen

Woensdag 13 maart gaf Oasen voor het eerst een demonstratie van de zogenaamde ‘AutoCAD Drawing Assistant’ aan haar aannemers. Met dit nieuwe gereedschap besparen zowel de aannemers als Oasen veel tijd voor het maken en controleren van revisiewerk (vastleggen van uitgevoerde werkzaamheden aan ons leidingnet). Sommige aannemers zagen dit systeem zelfs direct als inspiratiebron voor hun eigen revisieproces.

Eén tekenstijl
De aannemers die bij de bijeenkomst aanwezig waren, reageerden zeer positief over de AutoCAD module. Tot op heden beschikten we nog niet over een bepaalde ‘Oasen tekenstijl’. Hierdoor was er vaak een verschil in de kwaliteit van revisietekeningen. Met het nieuwe gereedschap leveren onze aannemers voortaan hun revisiewerk aan in dezelfde tekenstijl als ons digitaal leidingnetsysteem DiaGIS. Zij hebben op die manier precies in beeld wat Oasen van hen verwacht, waardoor hun tekeningen sneller aan onze eisen kunnen voldoen.

Geen dubbel werk meer
Ook voor de afdeling DIS-beheer (verantwoordelijk voor de informatie in DiaGIS) betekent het nieuwe gereedschap veel tijdsbesparing. Tot dusver moest de DIS-beheerder alle revisietekeningen in ons DiaGIS ‘natekenen’. Die stap is er nu tussenuit. Voortaan ontvangen we alleen nog digitale bestanden die we direct via een bepaalde workflow in DiaGIS kunnen inlezen. Op die manier heeft de DIS-beheerder automatisch meer tijd beschikbaar om na te gaan of het revisiewerk nauwkeurig en compleet is aangeleverd.

Nieuwe workflow
Het digitale bestand van de aannemer zullen we via de nieuw te maken ‘Revisie Importer’ inlezen. Hierdoor maken we een grote efficiëntieslag, omdat we niets meer over of nieuw hoeven te tekenen. Bij het inlezen zijn er vervolgens binnen de workflow nog beslismomenten om het bestand te corrigeren, goed te keuren of af te keuren. Uiteindelijk worden de ingelezen objecten en gegevens omgezet volgens de standaard opmaak van DiaGIS-editor. Dus deze krijgen dezelfde lijnstijlen, kleuren, symbolen en dergelijke. Door deze manier van werken wordt het maken van fouten tot het minimum beperkt en gebeurt het revisiewerk op een uniforme manier.

Testfase aannemers
Komende weken beginnen onze aannemers met de AutoCAD module te werken. Dit is nog een testfase, waarin we eventuele fouten uit het systeem kunnen herstellen. Daarna zal het systeem pas officieel worden opgeleverd.

Zie ook: Geclassificeerd leidingen tekenen met drawingAssistant
Als je belangstelling hebt voor de implementatie van soortgelijk AutoCAD maatwerk als de drawingAssistant plugin neem gerust contact op.

The YuZu Business Case on Autodesk University 2012

At Picard Innovations, we develop software applications to improve the use of precision tools in construction development. Our breakthrough application is called YuZu; smart software that captures existing measurement conditions into the AutoCAD and Revit environment. Instantly and easy, using Bluetooth. It allows you to draw while you measure. And YuZu is not just more accurate, but also 50% more time effective. It’s the new measure in drawing.

Please watch the explanation of our business case on Autodesk University 2012

The complete virtual class is online at the Autodesk University website.

Geclassificeerd leidingen tekenen met drawingAssistant

Oasen drinkwater beheert haar leidingnetwerk in DiaGIS, een GIS beheersysteem ontwikkeld door SPIE Technology. Naast het beheren van het bestaande netwerk, wordt er ook regelmatig getekend ten behoeve van onderhoud of uitbreidingen. Deze werkzaamheden aan het netwerk worden uitgevoerd door aannemers.

Van deze aannemersbedrijven wordt verwacht dat zij de onderhoudswerkzaamheden en nieuwe leidingen inmeten en in een AutoCAD bestand terugleveren aan het drinkwaterbedrijf. Momenteel worden alleen de locaties van de leidingen teruggeleverd, niet de attribuutinformatie als materiaal, diameter etcetera. Bij het verwerken van deze revisietekeningen in het GIS beheersysteem, zijn er heel vaak vragen van de engineer aan de aannemer en er gaat betrekkelijk veel tijd overheen voordat het netwerk weer up-to-date in het GIS beheersysteem staat.

drawingAssistant userinterface formOasen drinkwater wil dit proces optimaliseren en SPIE Technology kwam bij vdPConsulting met de vraag om hiervoor een AutoCAD plugin te ontwikkelen; drawingAssistant.

Als de plugin in AutoCAD wordt ingeladen, dan wordt als eerste een XML stuurtabel ingelezen. Deze is aangemaakt vanuit DiaGIS en bevat alle objecten met hun attributen die door een aannemer in de revisie tekening moeten worden getekend. Vervolgens maakt de plugin dynamisch een userinterface form dat zichzelf aanpast wanneer er een ander object wordt geselecteerd uit de lijst met mogelijke objecten. Wanneer de bijbehorende attributen van de juiste waarden zijn voorzien, kan het object worden getekend. De plugin controleert overigens eerst of alle verplichte attributen zijn ingevuld.

Vaak worden metingen uit landmeetkundige instrumenten uitgelezen en komen de leidingen als “gewone” AutoCAD polylines in de tekening te staan. De drawingAssistant plugin kent naast de tekenfuncties ook functionaliteit om zo’n polyline achteraf te classificeren als leiding, met de gewenste attributen.

Om de uitwisseling met het GIS beheersysteem mogelijk te maken, heeft de plugin een exportfunctie naar GML. DiaGIS heeft een GML importfunctie gekregen om op deze wijze de revisies direct te kunnen verwerken. Natuurlijk moet de engineer deze revisies nalopen, maar het leveren van de revisies is hierdoor een stuk vereenvoudigd en daarmee is het GIS beheersysteem sneller up-to-date.

Als je belangstelling hebt voor de implementatie van soortgelijk AutoCAD maatwerk als de drawingAssistant plugin neem gerust contact op.