Werken als sub-contractor voor Autodesk Consulting Frankrijk

Autodesk Consulting Frankrijk werkt aan een project voor de Assemblée Nationale waarbij 164 facility management tekeningen naar een Oracle database moeten worden gemigreerd. vdPConsulting is als sub-contractor bij dit project betrokken vanwege de diepgaande AcClassify kennis.

Deze tekeningen zijn plattegronden van gebouwen, waarbij de kantoren, vergaderruimtes, gangen, toiletgroepen etc. worden weergegeven als gesloten polylines op ėėn bepaalde layer. Binnen zo’n ruimte is een block getekend, waarin door middel van attributes ruimtenummers en andere kenmerken zijn opgeslagen.

AcClassify herkent deze ruimtes en vindt daarin de blocks & attributes, vervolgens worden deze ruimtes als polygons naar de database geschreven. De informatie uit de attributes wordt als properties van deze polygons weggeschreven. Daarnaast worden alle overige lijnen, blokken en teksten als lijnen en punten weggeschreven om als achtergrondinformatie in de nieuwe tekeningen te dienen. Deze nieuwe tekeningen zullen in een webviewer worden weergegeven.