Coordinate System EPSG:28992 in AutoCAD 2022

Gelezen op Anton‘s blog https://blog.huiz.net
en met zijn toestemming overgenomen.

In AutoCAD is het al lange tijd mogelijk om een Coordinate System in te stellen. Dit is een complexe handeling, in AutoCAD Map 3D en Civil 3D gaat dat veel eenvoudiger. Daar kun je een Coordinate System instellen via een dialoogvenster. Een Coordinate System is een beschrijving van de projectie, bijvoorbeeld het Rijksdriehoekstelsel in Nederland. De Coordinate System kan gebruikt worden voor conversie van en naar WGS84 (of in Europa ETRS89).

In AutoCAD heb je er verder geen voordeel aan omdat je altijd in coördinaten werkt. Pas bij het importeren of exporteren van Lat/Lon waarden of het toepassen van een achtergrondkaart heb je een Coordinate System nodig. Voor Nederland had je tot en met AutoCAD 2021 de volgende Coordinate Systems tot je beschikking:

  • Netherlands RD New met EPSG;28992
  • Netherlands RD Old met EPSG:28991
  • Netherlands RD zonder EPSG code

Doorgewinterde GIS-gebruikers wisten het zeker; EPSG:28992 is het meest zuiver om toe te passen. Dat wordt in alle fatsoenlijke GIS applicaties gebruikt en dat gaat altijd goed. Maar niet in AutoCAD. Als je ‘Netherlands RD New’ instelde en je paste de achtergrondkaart toe dan zat er een enorm verschil tussen geometrie en kaart. Stelde je ‘Netherlands RD’ zonder EPSG code in dan leek het wel overeen te komen:

Links ‘Netherlands RD New’, rechts ‘Netherlands RD’

Het was een beetje ongrijpbaar. In andere GIS applicaties kon je probleemloos EPSG:28992 toepassen maar in AutoCAD niet. Dit zorgde voor veel twijfels. De meeste gebruikers stelden ‘Netherlands RD’ in zonder EPSG code, want dan was een conversie naar Google Earth tenminste correct. Hardnekkige GIS gebruikers hielden vast aan EPSG:28992, want zo hoorde het. Er zou vast een fout zitten in Google Earth, of die Amerikanen zouden wel een andersoortige projectie toepassen.

Tot AutoCAD 2022 recentelijk uitkwam. Eén klein zinnetje in de What’s New van AutoCAD Map 3D 2022 veranderde alles:

  • Corrected the Netherlands-RDNew

Hoewel het bij Map 3D vermeld staat, heeft het ook impact op AutoCAD 2022 en andere verticals.

In AutoCAD 2022 zijn de volgende Coordinate Systems beschikbaar voor Nederland:

  • Netherlands RD New met EPSG;28992 (DEPRICATED)
  • Netherlands RD Old met EPSG:28991
  • Netherlands RD zonder EPSG code
  • Amersfoort RD New met EPSG: 28992

‘Netherlands RD New’ is dus vervallen en ‘Amersfoort RD New’ is toegevoegd. Beide hanteren de EPSG:28992 code. Maar welke is de juiste? Je kunt dit controleren door een stukje geometrie te exporteren naar KML met gebruikmaking van de Coordinate Systems en de KML bestanden te importeren in QGIS waar dan EPSG:28992 is ingesteld.

In QGIS zijn drie KML bestanden ingelezen die zijn geëxporteerd uit AutoCAD met de Coordinate Systems ‘Netherlands RD’, ‘Netherlands RD New’ en ‘Amersfoort RD New’. De rode lijnen komen uit de vervallen ‘Netherlands RD New’, de groene lijnen komen uit de nieuwe ‘Amersfoort RD New’. Onder de groene lijnen ligt de EPSG-loze ‘Netherlands RD’. Ondanks dat de rode en de groene lijnen beide verwijzen naar EPSG:28992, is er een enorm verschil. Tussen ‘Amersfoort RD New’ en ‘Netherlands RD’ zit nagenoeg geen verschil, slechts 9mm:

Het is dus niet voor niets dat de ‘Netherlands RD New’ is komen te vervallen. Al die jaren is dit Coordinate System fout geweest. En niet een beetje ook.

Het beste is daarom om tot en met AutoCAD 2021 gebruik te maken van ‘Netherlands RD’ zonder EPSG en vanaf AutoCAD 2022 gebruik te maken van ‘Amersfoort RD New’ met EPSG:28992. Dan zit je altijd goed.

vdPClassify & vdPCADdesign voor AutoCAD 2022

Onlangs is AutoCAD 2022 uitgebracht inclusief de industriespecifieke toolset voor GIS- en mapping. Dan is het weer de tijd van het jaar om de applicaties er op af te stemmen.

VMware machine inrichten en Windows updaten
AutoCAD Map 2022 downloaden, installeren & registreren
Visual Studio 2019 downloaden, installeren & registreren
Visual Studio project instellingen aanpassen met referenties naar 2022
vdPClassify2022 voor AutoCAD en AutoCAD Map beschikbaar
vdPCADdesign2022 voor AutoCAD en AutoCAD Map beschikbaar
EvidesCADdesign2022 voor AutoCAD en AutoCAD Map beschikbaar

vdPCADdesign, implementatie riool-huisaansluitingen

Vanuit de behoefte om riool-huisaansluitingen digitaal op te slaan heeft vdPConsulting onlangs een implementatie van vdPCADdesign opgeleverd.

Uitgangspunt is het opvoeren van de riool-huisaansluitingen in AutoCAD waarmee tekeningen kunnen worden gemaakt. De AutoCAD polylines en blocks worden voorzien van aanvullende informatie waardoor een export naar GML-bestanden kan worden uitgevoerd. Deze bestanden vormen input voor het BOR systeem waarin oa. de riolering van de gehele gemeente wordt beheerd.

vdPCADdesign is ingericht met een eenvoudige userinterface; een AutoCAD ribbon en enkele dialoogschermen.

Bij het opvoeren van nieuwe leiding features moeten eerst de properties conform datamodel ingevuld/geselecteerd worden, waarbij sommige verplicht zijn. Daarna kan de gebruiker – als gebruikelijk met een polyline – de leiding geometrie opvoeren. Bij het afsluiten van de polyline, wordt de leiding getekend, op de juiste NLCS-laag, met kleur en lijntype. De Xdata-informatie wordt eraan gekoppeld en daarmee wordt een label gecreëerd. Deze labels “kleven” aan de leidingen en wanneer de locatie van de leiding met reguliere AutoCAD functie wordt aangepast; grip edit, insert vertex etc. worden de labels ook aangepast.

Er is een functie om een overzicht in tabel formaat te krijgen van de verschillende features. Vergelijkbaar met de AutoCAD Map datatable. Daarbij is het ook mogelijk om deze tabel te exporteren naar Excel.

vdPCADdesign is een C#.NET utility en beschikbaar voor diverse AutoCAD-versies.

Meer informatie?
Vraag het de cadgis-specialist.

vdPClassify & vdPCADdesign voor AutoCAD 2021

Onlangs is AutoCAD 2021 uitgebracht inclusief de industriespecifieke toolset voor GIS- en mapping. Dan is het weer de tijd van het jaar om de applicaties er op af te stemmen.

VMware machine inrichten en Windows updaten
AutoCAD Map 2021 downloaden, installeren & registreren
Visual Studio 2019 downloaden, installeren & registreren
Visual Studio project instellingen aanpassen met referenties naar 2021
vdPClassify2021 voor AutoCAD en AutoCAD Map beschikbaar
vdPCADdesign2021 voor AutoCAD en AutoCAD Map beschikbaar

OSGeo – GDAL/OGR inlezen BGT/IMGeo (vervolg)

GDAL is een C++ vertaalbibliotheek voor meer dan 200 raster- en vectorformaten. Het biedt een API voor verschillende talen zoals C, C++, Python, Perl, C# en Java.

vdPConsulting heeft onderzocht of en hoe deze GDAL/OGR functionaliteit is te implementeren in een C# plugin in AutoCAD.

Als Proof of Concept II is het downloaden van de BGT en BRK/DKK vanaf de PDOK-website geïmplementeerd. Op basis van een projectpolygoon wordt een locatiefilter gemaakt en naar PDOK gestuurd als spatial query. Het resultaat wordt gedownload (als ZIP-bestand) en uitgepakt in de projectfolder om vervolgens in te lezen in AutoCAD.

Meer informatie?
Vraag het de cadgis-specialist.