Coordinate System EPSG:28992 in AutoCAD 2022

Gelezen op Anton‘s blog https://blog.huiz.net
en met zijn toestemming overgenomen.

In AutoCAD is het al lange tijd mogelijk om een Coordinate System in te stellen. Dit is een complexe handeling, in AutoCAD Map 3D en Civil 3D gaat dat veel eenvoudiger. Daar kun je een Coordinate System instellen via een dialoogvenster. Een Coordinate System is een beschrijving van de projectie, bijvoorbeeld het Rijksdriehoekstelsel in Nederland. De Coordinate System kan gebruikt worden voor conversie van en naar WGS84 (of in Europa ETRS89).

In AutoCAD heb je er verder geen voordeel aan omdat je altijd in coördinaten werkt. Pas bij het importeren of exporteren van Lat/Lon waarden of het toepassen van een achtergrondkaart heb je een Coordinate System nodig. Voor Nederland had je tot en met AutoCAD 2021 de volgende Coordinate Systems tot je beschikking:

 • Netherlands RD New met EPSG;28992
 • Netherlands RD Old met EPSG:28991
 • Netherlands RD zonder EPSG code

Doorgewinterde GIS-gebruikers wisten het zeker; EPSG:28992 is het meest zuiver om toe te passen. Dat wordt in alle fatsoenlijke GIS applicaties gebruikt en dat gaat altijd goed. Maar niet in AutoCAD. Als je ‘Netherlands RD New’ instelde en je paste de achtergrondkaart toe dan zat er een enorm verschil tussen geometrie en kaart. Stelde je ‘Netherlands RD’ zonder EPSG code in dan leek het wel overeen te komen:

Links ‘Netherlands RD New’, rechts ‘Netherlands RD’

Het was een beetje ongrijpbaar. In andere GIS applicaties kon je probleemloos EPSG:28992 toepassen maar in AutoCAD niet. Dit zorgde voor veel twijfels. De meeste gebruikers stelden ‘Netherlands RD’ in zonder EPSG code, want dan was een conversie naar Google Earth tenminste correct. Hardnekkige GIS gebruikers hielden vast aan EPSG:28992, want zo hoorde het. Er zou vast een fout zitten in Google Earth, of die Amerikanen zouden wel een andersoortige projectie toepassen.

Tot AutoCAD 2022 recentelijk uitkwam. Eén klein zinnetje in de What’s New van AutoCAD Map 3D 2022 veranderde alles:

 • Corrected the Netherlands-RDNew

Hoewel het bij Map 3D vermeld staat, heeft het ook impact op AutoCAD 2022 en andere verticals.

In AutoCAD 2022 zijn de volgende Coordinate Systems beschikbaar voor Nederland:

 • Netherlands RD New met EPSG;28992 (DEPRICATED)
 • Netherlands RD Old met EPSG:28991
 • Netherlands RD zonder EPSG code
 • Amersfoort RD New met EPSG: 28992

‘Netherlands RD New’ is dus vervallen en ‘Amersfoort RD New’ is toegevoegd. Beide hanteren de EPSG:28992 code. Maar welke is de juiste? Je kunt dit controleren door een stukje geometrie te exporteren naar KML met gebruikmaking van de Coordinate Systems en de KML bestanden te importeren in QGIS waar dan EPSG:28992 is ingesteld.

In QGIS zijn drie KML bestanden ingelezen die zijn geëxporteerd uit AutoCAD met de Coordinate Systems ‘Netherlands RD’, ‘Netherlands RD New’ en ‘Amersfoort RD New’. De rode lijnen komen uit de vervallen ‘Netherlands RD New’, de groene lijnen komen uit de nieuwe ‘Amersfoort RD New’. Onder de groene lijnen ligt de EPSG-loze ‘Netherlands RD’. Ondanks dat de rode en de groene lijnen beide verwijzen naar EPSG:28992, is er een enorm verschil. Tussen ‘Amersfoort RD New’ en ‘Netherlands RD’ zit nagenoeg geen verschil, slechts 9mm:

Het is dus niet voor niets dat de ‘Netherlands RD New’ is komen te vervallen. Al die jaren is dit Coordinate System fout geweest. En niet een beetje ook.

Het beste is daarom om tot en met AutoCAD 2021 gebruik te maken van ‘Netherlands RD’ zonder EPSG en vanaf AutoCAD 2022 gebruik te maken van ‘Amersfoort RD New’ met EPSG:28992. Dan zit je altijd goed.

Inlezen XYZ coördinatenlijst gestuurde boring in AutoCAD

Eén van de projecten waar vdPConsulting de afgelopen jaren als subcontractor aan heeft gewerkt is de ontwikkeling van maatwerk functionaliteit in AutoCAD Map/FDO om asset beheer en ontwerp informatie op de kaart te zetten.

In deze post wil ik een subproject beschrijven waarbij functionaliteit in het CAD maatwerk is geïmplementeerd om een XYZ coördinatenlijst van een gestuurde boring in te lezen. Tijdens zo’n boring wordt de XYZ locatie van de boorkop gevolgd en als een rapport opgeleverd.

Het inlezen en verwerken van dat rapport gebeurt in twee stappen:

 • Inlezen Coördinatenlijst en aanmaken 3DPolyline
 • Genereren Profiel vanuit 3DPolyline

Inlezen Coördinatenlijst en aanmaken 3DPolyline
Deze functie geeft de mogelijkheid om het gewenste XYZ coördinatenbestand te selecteren. Zo’n bestand moet een tab-gescheiden tekstbestand zijn. Het bestand moet eventueel worden opgeschoond waarbij niet relevante informatie wordt verwijderd. De eerste regel die overblijft is de regel met de kolomnamen en vervolgens de regels met data. Deze informatie wordt in een datagrid weergegeven. De gebruiker kan vervolgens de gewenste kolommen selecteren die de XYZ informatie bevatten. Daarna kan met die coördinaten de 3DPolyline getekend worden.

Het resultaat is een 3DPolyline in bovenaanzicht op de situatie getekend. Het beginpunt van de profiellijn is gemarkeerd en de gemeten punten zijn voorzien van volgnummers, ter informatie.
Deze lijn kan door onderstaande functie omgezet worden naar een profiel, maar ook door de Leiding functie worden omgezet naar een Leiding asset.

Genereren Profiel vanuit 3DPolyline
Deze functie geeft de mogelijkheid om een 3DPolyline om te zetten naar een profiel. Dit kan een 3DPolyline vanuit bovenstaande XYZ coördinatenbestand zijn of een 3DPolyline die reeds op een aangeleverde AutoCAD DWG staat getekend. Na het selecteren van de 3DPolyline “hangt” deze aan de cursor en kan de gebruiker het Profiel naar de gewenste positie slepen. Dit is in het CAD maatwerk geïmplementeerd door middel van zgn. Jig functionaliteit, analoog aan het inserten van blocks.

Als de boring van rechts naar links op de situatie staat, dan is het gewenst om ook het profiel van rechts naar links te tekenen. De gebruiker kan tijdens het slepen van het profiel met de cursor (met daaraan geplakt het profiel) naar de rechterkant van de tekening bewegen. Wanneer het profiel bijna van de tekening lijkt te vallen, dan zorgt een tweede functie in de Jig ervoor dat het profiel wordt gespiegeld en hangt deze opeens links van de cursor. Hierdoor komen de posities van het 0-punt van het profiel in situatie en dat van het profielaanzicht met elkaar overeen.

Het resultaat is een 2DPolyline in profielaanzicht op of onder de situatie getekend. Het beginpunt van de profiellijn is gemarkeerd en de gemeten punten voorzien van volgnummers, ter informatie. Daarnaast is er een NAP-lijn toegevoegd.

Als je belangstelling hebt voor de implementatie van soortgelijk AutoCAD maatwerk neem gerust contact op.

AutoCAD Map/FDO – Spatial Query met displayMngr plugin ( II )

displayMngr pluginAls vervolg op een eerdere post over de displayMngr plugin zijn er binnen een project door vdPConsulting enkele nieuwe functies aan die plugin toegevoegd.

De huidige werkwijze ging er vanuit dat er een aantal FDO feature layers actief waren, geladen vanuit een template tekening of door middel van .layer files. Met de commandline filterfuncties uit de plugin konden eenvoudig spatial filters aan de bestaande feature layes worden toegevoegd om een selectie op het scherm te tonen.

Die bestaande functionaliteit is uitgebreid met een dialoogscherm. Dit scherm wordt aangestuurd door middel van een XML configuratiebestand. Hierin kunnen de verschillende features met hun respectievelijke .layer files worden gedefinieerd. Ook kan worden aangegeven of een setje features bij een bepaalde groep behoort. In het lijstje wat hiermee op het dialoogscherm wordt opgebouwd, kunnen de gewenste features worden geselecteerd. Alle features worden vervolgens geladen ( met behulp van FDO/Connect ) en de geselecteerde features worden getoond.

Naast deze connect functie, is er ook voorzien in buttons voor het filteren binnen een crossing en om het spatial filter weer op te heffen. Daarnaast is er nog een extra button toegevoegd om de huidige map naar een dwg te exporteren.

Zie ook: AutoCAD Map/FDO – Spatial Query met displayMngr plugin
Als je belangstelling hebt voor het gebruik van AutoCAD Map/FDO en GIS-databases of de displayMngr plugin neem gerust contact op.

AutoCAD Map/FDO – weergave max 2000 feature labels

Wanneer AutoCAD Map of Civil door middel van een FDO connectie gekoppeld is aan een database ( of shape file ) dan kunnen er tekst labels worden aangezet. Hierbij kunnen velden uit de database als teksten bij punten, lijnen en vlakken worden weergegeven.

Het was al vaker opgevallen dat niet alle teksten worden weergegeven, maar dat je moest inzoomen om meer teksten te zien. In eerste instantie leek het een ingebouwde regel om geen labels over elkaar heen af te beelden. Er blijkt echter ook een voorziening te zijn om performance redenen. Door middel van een registry variabele kan het aantal feature labels wat afgebeeld mag worden, worden opgehoogd.

Met dank aan Michel van de Spijker | Senior medewerker Georegistraties | Gemeente Valkenswaard voor het speuren naar de oplossing in de Autodesk Knowledge Base

AutoCAD Map/FDO – Spatial Query met displayMngr plugin

Spatial QueryGIS-data is over het algemeen op een andere schaal en in grotere hoeveelheden beschikbaar dan de CAD-gebruikers nodig hebben voor hun projecten.

Denk hierbij aan de BGT/IMGeo of Top10NL informatie uit de centrale GIS-database.

Het importeren van zo’n GIS-dataset in een CAD-omgeving geeft een overkill aan data. Het zou handig zijn om bijvoorbeeld koppelingen naar feature layers uit GIS toe te voegen, niet de hele database, maar slechts dat deel wat nodig is ten behoeve van het project.

Dat is mogelijk door gebruik te maken van AutoCAD Map/FDO Data Connect en een Spatial Query. Maar eerlijk gezegd is dat niet echt gebruikersvriendelijk. Daarom heeft vdPConsulting een displayMngr plugin ontwikkeld.

De werkwijze is als volgt:

 • Zorg dat de gewenste feature layers gekoppeld zijn, door middel van een voorgedefinieerde template of met behulp van zogenaamde .layer files.
 • Laad de displayMngr plugin.
 • Start het commando “filterWindow” of “filterCrossing”.
 • Geef het gewenste gebied aan door twee punten te prikken op de kaart.
 • De plugin maakt vervolgens de SQL filter statements en “injecteert” deze in de definities van alle gekoppelde feature layers.

Als je belangstelling hebt in het gebruik van AutoCAD Map/FDO en GIS-databases of de displayMngr plugin neem gerust contact op.