vdPClassify, introductie

vdPClassify is ontwikkeld om informatie over DWG-elementen op te slaan in een migratie-schema en hierin tevens de ‘mapping’ vast te leggen naar de betreffende database-tabellen en attributen.

vdPClassify wordt momenteel ingezet bij data-migratie projecten ten behoeve van de WIBON (= Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken).
Door middel van slimme data-filters worden objecten uit de tekeningen gefilterd. Vervolgens wordt met behulp van krachtige property-filters informatie uit de objecten gelezen.

In z’n algemeenheid kun je in een AutoCAD tekening objecten herkennen aan een combinatie van entity type en layername, linetype of blockname. Met behulp van deze combinatie kan het IMKL object type worden bepaald. Daarnaast bevatten AutoCAD elementen informatie in de vorm van block attributes, xdata of objectdata. Deze informatie kan worden omgezet naar IMKL attributen

vdPClassify bestaat uit een consulting toolkit, hiermee kunnen we een onsite analyse uitvoeren, een migratie stuurtabel maken en de data in het gewenste formaat uitschrijven.
Gebruikers kunnen vervolgens zelfstandig de conversies uitvoeren met behulp van de vdPClassify runtime.

Meer informatie?
Vraag het de cadgis-specialist

Aannemers maken kennis met AutoCAD Drawing Assistant

gelezen op de website van Oasen

Woensdag 13 maart gaf Oasen voor het eerst een demonstratie van de zogenaamde ‘AutoCAD Drawing Assistant’ aan haar aannemers. Met dit nieuwe gereedschap besparen zowel de aannemers als Oasen veel tijd voor het maken en controleren van revisiewerk (vastleggen van uitgevoerde werkzaamheden aan ons leidingnet). Sommige aannemers zagen dit systeem zelfs direct als inspiratiebron voor hun eigen revisieproces.

Eén tekenstijl
De aannemers die bij de bijeenkomst aanwezig waren, reageerden zeer positief over de AutoCAD module. Tot op heden beschikten we nog niet over een bepaalde ‘Oasen tekenstijl’. Hierdoor was er vaak een verschil in de kwaliteit van revisietekeningen. Met het nieuwe gereedschap leveren onze aannemers voortaan hun revisiewerk aan in dezelfde tekenstijl als ons digitaal leidingnetsysteem DiaGIS. Zij hebben op die manier precies in beeld wat Oasen van hen verwacht, waardoor hun tekeningen sneller aan onze eisen kunnen voldoen.

Geen dubbel werk meer
Ook voor de afdeling DIS-beheer (verantwoordelijk voor de informatie in DiaGIS) betekent het nieuwe gereedschap veel tijdsbesparing. Tot dusver moest de DIS-beheerder alle revisietekeningen in ons DiaGIS ‘natekenen’. Die stap is er nu tussenuit. Voortaan ontvangen we alleen nog digitale bestanden die we direct via een bepaalde workflow in DiaGIS kunnen inlezen. Op die manier heeft de DIS-beheerder automatisch meer tijd beschikbaar om na te gaan of het revisiewerk nauwkeurig en compleet is aangeleverd.

Nieuwe workflow
Het digitale bestand van de aannemer zullen we via de nieuw te maken ‘Revisie Importer’ inlezen. Hierdoor maken we een grote efficiëntieslag, omdat we niets meer over of nieuw hoeven te tekenen. Bij het inlezen zijn er vervolgens binnen de workflow nog beslismomenten om het bestand te corrigeren, goed te keuren of af te keuren. Uiteindelijk worden de ingelezen objecten en gegevens omgezet volgens de standaard opmaak van DiaGIS-editor. Dus deze krijgen dezelfde lijnstijlen, kleuren, symbolen en dergelijke. Door deze manier van werken wordt het maken van fouten tot het minimum beperkt en gebeurt het revisiewerk op een uniforme manier.

Testfase aannemers
Komende weken beginnen onze aannemers met de AutoCAD module te werken. Dit is nog een testfase, waarin we eventuele fouten uit het systeem kunnen herstellen. Daarna zal het systeem pas officieel worden opgeleverd.

Zie ook: Geclassificeerd leidingen tekenen met drawingAssistant
Als je belangstelling hebt voor de implementatie van soortgelijk AutoCAD maatwerk als de drawingAssistant plugin neem gerust contact op.

Geclassificeerd leidingen tekenen met drawingAssistant

Oasen drinkwater beheert haar leidingnetwerk in DiaGIS, een GIS beheersysteem ontwikkeld door SPIE Technology. Naast het beheren van het bestaande netwerk, wordt er ook regelmatig getekend ten behoeve van onderhoud of uitbreidingen. Deze werkzaamheden aan het netwerk worden uitgevoerd door aannemers.

Van deze aannemersbedrijven wordt verwacht dat zij de onderhoudswerkzaamheden en nieuwe leidingen inmeten en in een AutoCAD bestand terugleveren aan het drinkwaterbedrijf. Momenteel worden alleen de locaties van de leidingen teruggeleverd, niet de attribuutinformatie als materiaal, diameter etcetera. Bij het verwerken van deze revisietekeningen in het GIS beheersysteem, zijn er heel vaak vragen van de engineer aan de aannemer en er gaat betrekkelijk veel tijd overheen voordat het netwerk weer up-to-date in het GIS beheersysteem staat.

drawingAssistant userinterface formOasen drinkwater wil dit proces optimaliseren en SPIE Technology kwam bij vdPConsulting met de vraag om hiervoor een AutoCAD plugin te ontwikkelen; drawingAssistant.

Als de plugin in AutoCAD wordt ingeladen, dan wordt als eerste een XML stuurtabel ingelezen. Deze is aangemaakt vanuit DiaGIS en bevat alle objecten met hun attributen die door een aannemer in de revisie tekening moeten worden getekend. Vervolgens maakt de plugin dynamisch een userinterface form dat zichzelf aanpast wanneer er een ander object wordt geselecteerd uit de lijst met mogelijke objecten. Wanneer de bijbehorende attributen van de juiste waarden zijn voorzien, kan het object worden getekend. De plugin controleert overigens eerst of alle verplichte attributen zijn ingevuld.

Vaak worden metingen uit landmeetkundige instrumenten uitgelezen en komen de leidingen als “gewone” AutoCAD polylines in de tekening te staan. De drawingAssistant plugin kent naast de tekenfuncties ook functionaliteit om zo’n polyline achteraf te classificeren als leiding, met de gewenste attributen.

Om de uitwisseling met het GIS beheersysteem mogelijk te maken, heeft de plugin een exportfunctie naar GML. DiaGIS heeft een GML importfunctie gekregen om op deze wijze de revisies direct te kunnen verwerken. Natuurlijk moet de engineer deze revisies nalopen, maar het leveren van de revisies is hierdoor een stuk vereenvoudigd en daarmee is het GIS beheersysteem sneller up-to-date.

Als je belangstelling hebt voor de implementatie van soortgelijk AutoCAD maatwerk als de drawingAssistant plugin neem gerust contact op.

AcClassify Workflow utility ( update )

AcClassify Workflow utilityBij een van de migratie projecten waarbij ik betrokken ben, wordt de bron-data in AutoCAD Map beheert en moet er regelmatig een update plaatsvinden van een gedeelte van de data in een Oracle Spatial database. Vanuit die Oracle database wordt de grootschalige data gedeeld met de GIS-afdeling en gebruikt voor web-toepassingen. Om dit migratie proces te ondersteunen heb ik hiervoor een AcClassify Workflow utility ontwikkeld.

De klant – een provincie – heeft haar grootschalige topografie bestanden als DWG-files opgeslagen in een uitgebreide folder structuur op een fileserver. Voor elke provinciale weg een sub-folder, met daarin naast de topografie ook nog andere sub-folders met DWG’s voor bijv. de thema’s wegmarkeringen & bebordingen, groen beheer enz.

De Workflow utility – een C# applicatie, die draait binnen AutoCAD Map – geeft in de UI de mogelijkheid om het wegnummer te selecteren, de optie om de oude data van dat betreffende wegnummer uit Oracle te verwijderen en de nieuwe data er weer in te plaatsen met behulp van AcClassify.

Als het een update van de data betreft, dan gaat de utility eerst de oude data uit de verschillende feature tabellen ( voor wegen, water, gebouwen enz. ) verwijderen mbv. SQL Delete statements. Vervolgens maakt de utility de noodzakelijke AcClassify configuratie XML-bestanden aan ( voor het wegnummer, het te gebruiken database schema enz. ). Daarna wordt het AcClassify proces mbv. API-functies gestart.

Hiermee is een werkproces, met veel handmatige acties, teruggebracht tot een gebruikersvriendelijke AcClassify Workflow utility.

Nieuw : er is een update van deze utility gemaakt die het AcClassify proces mbv. API-functies aanstuurt