AutoCAD Map/FDO – weergave max 2000 feature labels

Wanneer AutoCAD Map of Civil door middel van een FDO connectie gekoppeld is aan een database ( of shape file ) dan kunnen er tekst labels worden aangezet. Hierbij kunnen velden uit de database als teksten bij punten, lijnen en vlakken worden weergegeven.

Het was al vaker opgevallen dat niet alle teksten worden weergegeven, maar dat je moest inzoomen om meer teksten te zien. In eerste instantie leek het een ingebouwde regel om geen labels over elkaar heen af te beelden. Er blijkt echter ook een voorziening te zijn om performance redenen. Door middel van een registry variabele kan het aantal feature labels wat afgebeeld mag worden, worden opgehoogd.

Met dank aan Michel van de Spijker | Senior medewerker Georegistraties | Gemeente Valkenswaard voor het speuren naar de oplossing in de Autodesk Knowledge Base

AutoCAD Map/FDO – Spatial Query met displayMngr plugin

Spatial QueryGIS-data is over het algemeen op een andere schaal en in grotere hoeveelheden beschikbaar dan de CAD-gebruikers nodig hebben voor hun projecten.

Denk hierbij aan de BGT/IMGeo of Top10NL informatie uit de centrale GIS-database.

Het importeren van zo’n GIS-dataset in een CAD-omgeving geeft een overkill aan data. Het zou handig zijn om bijvoorbeeld koppelingen naar feature layers uit GIS toe te voegen, niet de hele database, maar slechts dat deel wat nodig is ten behoeve van het project.

Dat is mogelijk door gebruik te maken van AutoCAD Map/FDO Data Connect en een Spatial Query. Maar eerlijk gezegd is dat niet echt gebruikersvriendelijk. Daarom heeft vdPConsulting een displayMngr plugin ontwikkeld.

De werkwijze is als volgt:

  • Zorg dat de gewenste feature layers gekoppeld zijn, door middel van een voorgedefinieerde template of met behulp van zogenaamde .layer files.
  • Laad de displayMngr plugin.
  • Start het commando “filterWindow” of “filterCrossing”.
  • Geef het gewenste gebied aan door twee punten te prikken op de kaart.
  • De plugin maakt vervolgens de SQL filter statements en “injecteert” deze in de definities van alle gekoppelde feature layers.

Als je belangstelling hebt in het gebruik van AutoCAD Map/FDO en GIS-databases of de displayMngr plugin neem gerust contact op.

AcClassify Workflow utility ( update )

AcClassify Workflow utilityBij een van de migratie projecten waarbij ik betrokken ben, wordt de bron-data in AutoCAD Map beheert en moet er regelmatig een update plaatsvinden van een gedeelte van de data in een Oracle Spatial database. Vanuit die Oracle database wordt de grootschalige data gedeeld met de GIS-afdeling en gebruikt voor web-toepassingen. Om dit migratie proces te ondersteunen heb ik hiervoor een AcClassify Workflow utility ontwikkeld.

De klant – een provincie – heeft haar grootschalige topografie bestanden als DWG-files opgeslagen in een uitgebreide folder structuur op een fileserver. Voor elke provinciale weg een sub-folder, met daarin naast de topografie ook nog andere sub-folders met DWG’s voor bijv. de thema’s wegmarkeringen & bebordingen, groen beheer enz.

De Workflow utility – een C# applicatie, die draait binnen AutoCAD Map – geeft in de UI de mogelijkheid om het wegnummer te selecteren, de optie om de oude data van dat betreffende wegnummer uit Oracle te verwijderen en de nieuwe data er weer in te plaatsen met behulp van AcClassify.

Als het een update van de data betreft, dan gaat de utility eerst de oude data uit de verschillende feature tabellen ( voor wegen, water, gebouwen enz. ) verwijderen mbv. SQL Delete statements. Vervolgens maakt de utility de noodzakelijke AcClassify configuratie XML-bestanden aan ( voor het wegnummer, het te gebruiken database schema enz. ). Daarna wordt het AcClassify proces mbv. API-functies gestart.

Hiermee is een werkproces, met veel handmatige acties, teruggebracht tot een gebruikersvriendelijke AcClassify Workflow utility.

Nieuw : er is een update van deze utility gemaakt die het AcClassify proces mbv. API-functies aanstuurt

AutoCAD Map/FDO – Scale Ranges

gelezen op Neal’s blog – CAD and GIS Integration

In de vorige post heb ik beschreven hoe je met behulp van een Spatial Query de hoeveelheid GIS-data die in je werk-sessie komt, kunt beperken.
Maar er is nog een andere methode: Scale Ranges.

Een AutoCAD Map of Civil gebruiker kan zoveel Scale Ranges aanmaken als nodig. Hiermee kan worden ingesteld bij welke schaal nivo welke details zichtbaar worden.
Bij het openen van de kaart zijn bijvoorbeeld alleen de weg-assen zichtbaar, bij het inzoomen naar een bepaalde schaal wordt de huizen-laag aangeschakeld en wordt de weg-assen laag vervangen door de laag waarop kant verharding staat enz.

Door de combinatie van Spatial Query en Scale Ranges is het goed mogelijk om gedoseerd om te gaan met grote hoeveelheden GIS-data in een CAD-omgeving.

Scale Ranges
De Scale Range functionaliteit is beschikbaar in het Style Editor scherm.

AutoCAD Map/FDO – Spatial Query

gelezen op Neal’s blog – CAD and GIS Integration

GIS-data is over het algemeen op een andere schaal beschikbaar, dan de CAD-gebruikers nodig hebben voor hun projecten. Het importeren van een GIS-dataset in een CAD-omgeving geeft dus een overkill aan data.
Als ik met AutoCAD Map of Civil gebruikers praat over het connecten aan de GIS-data met behulp van FDO-technologie, zien zij nog steeds het probleem van teveel data.

Neem bijvoorbeeld een AutoCAD Civil 3D gebruiker die een terreinmodel moet maken en grondverzet moet berekenen om een gebied voor een nieuwe woonwijk bouwrijp te maken.
Het zou handig zijn om bijvoorbeeld een grondsoorten-laag uit GIS toe te voegen, maar niet de hele provincie of gemeente, slechts beperkt tot dat deel wat nodig is voor het project.

Dat is mogelijk door gebruik te maken van een Spatial Query – met behulp van een rechthoek of polygoon – op het moment van koppelen van de data.

Spatial Query
De Spatial Query functionaliteit is beschikbaar in het Data Connect scherm.