Directe toegang tot Spatial Data mbv. FDO-technologie

Directe toegang tot Spatial Data zoals deze door evt. andere software en processen is opgeslagen in files en databases is een heel belangrijke voorwaarde voor een flexibel opererende organisatie.

Zo kan AutoCAD Map bijvoorbeeld ontwerp tekeningen vanuit een AutoCAD of AutoCAD Civil 3D omgeving combineren met reeds beschikbare informatie vanuit andere systemen.

FDO overzichtAutoCAD Map is in staat om direct te koppelen met Oracle Spatial, ESRI ArcSDE, Microsoft SQL Server en MySQL databases. Daarnaast zijn er FDO-providers beschikbaar om te koppelen aan file gebaseerde bronnen, zoals SDF, ESRI Shape en diverse raster-formaten. Ten slotte zijn er FDO-providers die Map in staat stellen om data te lezen van OGC-webservices.

Sommige FDO-providers zijn ontwikkeld door Autodesk, sommige door de opensource community.
Ga naar http://fdo.osgeo.org voor meer informatie over de opensource FDO-technologie.