AutoCAD Malicious Code / Virus Alert “acad.vlx” and Solution

gelezen op Shaan’s blog – Between the Lines

viral biohazardEr wordt melding gemaakt van een virus door een aantal gebruikers van AutoCAD gebaseerde producten. Het virus dook als eerste op in 2005 en was redelijk onschuldig, maar het is nu enigszins aangepast. Sommige antivirus software ontdekt het virus en verwijdert het.

Het virus verspreid zich simpel doordat iemand opzettelijk het bestand acad.vlx in de directory met de DWG files of in één van de support paden zet, vervolgens verpreid het virus zich via de open DWG files and door zichzelf te vermenigvuldigen.