1e Ruimteschepper seminar: Geo-informatie en Het Nieuwe Werken, Geofort


De druk op werknemers binnen de overheid neemt toe: meer werk zonder extra capaciteit. Innovatie is gewenst, alleen met slimmere oplossingen is de lokale overheid in staat om deze uitdaging te overwinnen. Het Nieuwe Werken, platform over flexibeler werken, naar tijd en plaats, is voor Geo-Nederland een uitkomst. Ruimteschepper presenteert in een aantal boeiende sessies op welke wijze het Nieuwe Werken en geo-innovatie samenkomen. Er is veel ruimte voor discussie en kennis.

Voor ruimtescheppers en kenniskringleden is de deelname gratis, voor overige deelnemers aan het seminar is de entreeprijs 175 euro. Studenten krijgen 50% korting.

Er zijn maximaal 150 plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan via kenniscentrum@ruimteschepper.nl

Ruimteschepper Workshop 2: BGT en IMGeo en meer …

BGT zonder geheimen
workshop die verbinding en overzicht brengt

Heel geo-minnend Nederland is in de ban van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De volgende registratie die in overheidsland geïmplementeerd wordt. Ruimteschepper neemt u in een inspirerende workshop mee in de wereld van geografie en topografie. Zowel de basisregistratie zelf als het bijbehorende informatiemodel (IMGeo) worden uitgebreid behandeld. Drie ervaren docenten geven u het inzicht in en kennis over de wereld van modellen, bronhouders en de wet- en regelgeving. Er wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de invoering, de meerwaarde voor organisaties en de voorbereidingen die organisaties moeten treffen onafhankelijk van welke BGT dienst of product. In de workshop is er veel ruimte voor discussie en verdieping.

Aanleidingen tot de BGT

Vanuit de publieke context
De GBKN voorziet al 35 jaar in grote informatiebehoefte en is cruciaal voor uitvoering van publieke taken. Ook is deze informatie al veel gebruikt in communicatie met burgers en ondernemingen.
Maar… de inhoud is niet uniform, kwaliteit & actualiteit laat te wensen over. Voor beheer processen moeten aanvullende objecten gemaakt worden; op verschillende plekken in de organisatie wordt geometrie beheerd.
De BGT is onderdeel het stelsel van basis registraties en daarmee onderdeel van het e-overheid programma.

Vanuit de GBKN geredeneerd
Landelijke uniformiteit komt in zicht door landelijke aansturing en dat is zeer gewenst voor regio-overschrijdend gebruik. Betere aansturing van BGT in relatie tot overheidsbeleid doordat het volledig publiek eigendom is.

Vanuit andere producenten van grootschalige topografie geredeneerd
De BGT geeft meer ruimte voor hun specificaties door hen in staat te stellen de rol van bronhouder te vervullen.