NEN2580 Rapportservice

Eén van de projecten waar vdPConsulting de afgelopen jaren – als subcontractor – aan heeft gewerkt is de NEN2580 Rapportservice.

Het systeem bestaat uit een C# applicatie in Autodesk Revit waarmee projecten kunnen worden geclassificeerd en waarna door middel van een webservice NEN2580 compatible rapportages kunnen worden aangemaakt.


Lees hier meer over de NEN2580 Rapportservice op de NEN website.

Wordfence Security – Anti-virus, Firewall and High Speed Cache

vdPConsulting website is secured by Wordfence.
Wordfence starts by checking if your site is already infected. We do a deep server-side scan of your source code comparing it to the Official WordPress repository for core, themes and plugins. Then Wordfence secures your site and makes it up to 50 times faster.

Goto the WordPres plugin page for more information and download.

Ruimteschepper Workshop 2: BGT en IMGeo en meer …

BGT zonder geheimen
workshop die verbinding en overzicht brengt

Heel geo-minnend Nederland is in de ban van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De volgende registratie die in overheidsland geïmplementeerd wordt. Ruimteschepper neemt u in een inspirerende workshop mee in de wereld van geografie en topografie. Zowel de basisregistratie zelf als het bijbehorende informatiemodel (IMGeo) worden uitgebreid behandeld. Drie ervaren docenten geven u het inzicht in en kennis over de wereld van modellen, bronhouders en de wet- en regelgeving. Er wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de invoering, de meerwaarde voor organisaties en de voorbereidingen die organisaties moeten treffen onafhankelijk van welke BGT dienst of product. In de workshop is er veel ruimte voor discussie en verdieping.

Aanleidingen tot de BGT

Vanuit de publieke context
De GBKN voorziet al 35 jaar in grote informatiebehoefte en is cruciaal voor uitvoering van publieke taken. Ook is deze informatie al veel gebruikt in communicatie met burgers en ondernemingen.
Maar… de inhoud is niet uniform, kwaliteit & actualiteit laat te wensen over. Voor beheer processen moeten aanvullende objecten gemaakt worden; op verschillende plekken in de organisatie wordt geometrie beheerd.
De BGT is onderdeel het stelsel van basis registraties en daarmee onderdeel van het e-overheid programma.

Vanuit de GBKN geredeneerd
Landelijke uniformiteit komt in zicht door landelijke aansturing en dat is zeer gewenst voor regio-overschrijdend gebruik. Betere aansturing van BGT in relatie tot overheidsbeleid doordat het volledig publiek eigendom is.

Vanuit andere producenten van grootschalige topografie geredeneerd
De BGT geeft meer ruimte voor hun specificaties door hen in staat te stellen de rol van bronhouder te vervullen.

Nederland van boven bij de VPRO

Nederland van Boven is een ode aan het maakbare Nederland. Door middel van datavisualisaties, indrukwekkende luchtbeelden en portretten van helden op de grond laten we zien wie we zijn en hoe onze mentaliteit ons land gevormd heeft.

Wie naar de krioelende mierenhoop kijkt die Nederland is, vraagt zich af waarom ons land niet elke dag totaal vastloopt in een ongelofelijke chaos. Maar wie van bovenaf naar ons land kijkt ziet iets heel anders: een precisie uurwerk. ‘Nederland van Boven’ kijkt vanuit vogelperspectief met behulp van helikopters, paragliders, ballonnen en vliegers naar de ritmes en patronen van Nederland.