BGT-nieuws

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van BGT-verkenning. Er is een beleidsvisie ontwikkeld en momenteel wordt de intentieverklaring getekend door alle deelnemende partijen.
In het komend jaar zal deze beleidsvisie (ook wel schetsontwerp genoemd) worden aangescherpt tot een definitief ontwerp.
Op de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ( VROM ) is deze beleidsvisie te downloaden.

In de praktijk zijn een aantal proefprojecten uitgevoerd om werkwijze en model te toetsen. Bij zo’n BGT-project ben ik ook zelf betrokken geweest en we hebben onze ervaringen gedeeld in een bespreking met Geonovum.

Leave a Reply