Werken als sub-contractor voor Autodesk Consulting Frankrijk

Autodesk Consulting Frankrijk werkt aan een project voor de Assemblée Nationale waarbij 164 facility management tekeningen naar een Oracle database moeten worden gemigreerd. vdPConsulting is als sub-contractor bij dit project betrokken vanwege de diepgaande AcClassify kennis.

Deze tekeningen zijn plattegronden van gebouwen, waarbij de kantoren, vergaderruimtes, gangen, toiletgroepen etc. worden weergegeven als gesloten polylines op ėėn bepaalde layer. Binnen zo’n ruimte is een block getekend, waarin door middel van attributes ruimtenummers en andere kenmerken zijn opgeslagen.

AcClassify herkent deze ruimtes en vindt daarin de blocks & attributes, vervolgens worden deze ruimtes als polygons naar de database geschreven. De informatie uit de attributes wordt als properties van deze polygons weggeschreven. Daarnaast worden alle overige lijnen, blokken en teksten als lijnen en punten weggeschreven om als achtergrondinformatie in de nieuwe tekeningen te dienen. Deze nieuwe tekeningen zullen in een webviewer worden weergegeven.

AcClassify Workflow utility ( update )

AcClassify Workflow utilityBij een van de migratie projecten waarbij ik betrokken ben, wordt de bron-data in AutoCAD Map beheert en moet er regelmatig een update plaatsvinden van een gedeelte van de data in een Oracle Spatial database. Vanuit die Oracle database wordt de grootschalige data gedeeld met de GIS-afdeling en gebruikt voor web-toepassingen. Om dit migratie proces te ondersteunen heb ik hiervoor een AcClassify Workflow utility ontwikkeld.

De klant – een provincie – heeft haar grootschalige topografie bestanden als DWG-files opgeslagen in een uitgebreide folder structuur op een fileserver. Voor elke provinciale weg een sub-folder, met daarin naast de topografie ook nog andere sub-folders met DWG’s voor bijv. de thema’s wegmarkeringen & bebordingen, groen beheer enz.

De Workflow utility – een C# applicatie, die draait binnen AutoCAD Map – geeft in de UI de mogelijkheid om het wegnummer te selecteren, de optie om de oude data van dat betreffende wegnummer uit Oracle te verwijderen en de nieuwe data er weer in te plaatsen met behulp van AcClassify.

Als het een update van de data betreft, dan gaat de utility eerst de oude data uit de verschillende feature tabellen ( voor wegen, water, gebouwen enz. ) verwijderen mbv. SQL Delete statements. Vervolgens maakt de utility de noodzakelijke AcClassify configuratie XML-bestanden aan ( voor het wegnummer, het te gebruiken database schema enz. ). Daarna wordt het AcClassify proces mbv. API-functies gestart.

Hiermee is een werkproces, met veel handmatige acties, teruggebracht tot een gebruikersvriendelijke AcClassify Workflow utility.

Nieuw : er is een update van deze utility gemaakt die het AcClassify proces mbv. API-functies aanstuurt

het werken met Features

In het Feature-concept, wordt de data niet opgeslagen als CAD-entiteiten ( een lijn met een lijntype op een laag met een kleur ), maar als geclassificeerde objecten. Features zijn zgn. Real World Objects; een combinatie van geometrie en attribuut-gegevens, zoals bijvoorbeeld wegen, percelen, gebouwen, kabels, leidingen enz.enz.

dit diagram geeft een goed overzicht van het Feature-conceptIn tegenstelling tot de voorgaande versies van AutoCAD Map worden de geometrie-gegevens niet meer geimporteerd vanuit SDF, Shape-bestanden of Oracle-tabellen. Maar werken we direct in de files en databases in hun eigen formaat, zonder vertaling door import/export. Meerdere gebruikers kunnen gelijktijdig dezelfde data gebruiken, wat een groot voordeel is en het copieren van bestanden met alle versie problematiek van dien voorkomt.

Elke laag in Map’s Display Manager verwijst naar een enkele feature-classe. Dit zijn niet de traditionele CAD-lagen op de AutoCAD manier, maar “geospatial” lagen, om features thematisch weer te geven en in de juiste volgorde op elkaar af te beelden.

Aan feature-definities zijn in ’t algemeen attribuut-gegevens of zgn. properties gekoppeld. Deze properties, die samen met de geometrie in dezelfde bron-bestanden staan opgeslagen, kunnen worden bekeken en direct worden aangepast in de Data Table editor. Doordat we met gekoppelde data werken, zijn de wijzigingen direct doorgevoerd in ’t bron-bestand.

Deze attribuut-gegevens kunnen ook worden gebruikt als zgn. labels op de kaart. Geen statische tekst, zoals in CAD, maar dynamische labels, die door de software op haar plek worden gezet in de juiste tekst hoogte en rotatie-hoek, passend bij de schaal waarin de kaart wordt afgebeeld.

AcClassify Enterprise

Classificatie-faseAcClassify – een AutoCAD Map utility van Autodesk Consulting – is ontwikkeld om expertise rondom de AutoCAD Map tekening-structuur op te slaan in een migratie-profiel.

Het werken met AcClassify is te onderscheiden in de volgende fasen:

Classificatie-fase
Hierbij worden de features gedefinieerd, zoals ze worden voorgesteld in de tekening en wordt vastgelegd aan welke specificaties ze moeten voldoen om zo’n feature te zijn
bijv. de feature “bebouwing” bestaat uit alle lineaire objecten waarvan de laagnaam = “B??_?

Mapping-faseMapping-fase
Hierbij worden de CAD-properties ( de input ) verbonden met de feature-properties in de database ( de output ), waarbij de “vertaling” van bijv. kleuren naar diameters, kan worden gedefinieerd.
De schema-definitie van de feature-tables kan door AcClassify in deze fase worden aangemaakt of vanuit een bestaand database-schema worden ingelezen.

Migratie-fase
In deze fase wordt de huidige tekening naar de database gemigreerd.
Er bestaat ook een functie die met behulp van hetzelfde migratie-profiel een hele folder van gelijkaardige tekeningen migreerd.

CAD-data => AcClassify => GIS-data

CAD-data is over het algemeen volgens een lagen-model gestructureerd, waarbij extra onderscheid kan worden gemaakt dmv. het gebruik van kleuren, lijntypes en bloknamen.

GIS-data is over het algemeen volgens een feature-model gestructureerd, waarbij objecten van hetzelfde soort in dezelfde feature-tabel voorkomen, voorzien van hun specifieke attributen.

en als John met pensioen gaat ... AcClassify – een AutoCAD Map utility van Autodesk Consulting – is in staat om CAD-data, op basis van diverse CAD-eigenschappen te filteren. Hierdoor kan AcClassify bijv. leidingen van een bepaald type “herkennen“. Daarna worden die CAD-elementen naar hun overeenkomstige GIS-features gemigreerd, waarbij AcClassify een “vertaling” kan maken van bijv. kleur-code naar diameter of lijntype naar materiaal.

De grootste uitdaging tijdens dit soort migratie processen is het gebrek aan duidelijke attribuut definities in een AutoCAD DWG. AcClassify is ontwikkeld om informatie over de DWG-elementen op te slaan in een migratie-schema en hierin tevens de “mapping” vast te leggen naar de betreffende GIS database-tabellen.

AcClassify is een modulaire migratie utility, ontwikkeld om gebruik te kunnen maken van diverse input en output bronnen. Deze zgn. AcClassify Adapters zijn gescheiden van de AcClassify Engine en worden geconfigureerd in XML configuratie bestanden.