Evides standaardiseert op Infor EAM

gelezen op Computable website

Waterbedrijf Evides voert Infor Enterprise Asset Management (EAM) in. Door die implementatie standaardiseert het bedrijf het beheer van eam-processen van verschillende afdelingen op Infor EAM. Naast de afdeling Productiewater zet nu ook de afdeling Infra het softwarepakket in. Het aantal gebruikers is daarmee verdubbeld tot ongeveer vierhonderd man. De afdeling Productiewater maakt sinds 2002 gebruik van Datastream 7i, die leverancier is in 2006 door Infor overgenomen.

Drinkwaterzuivering EvidesHet waterbedrijf heeft Infor EAM gecombineerd met het ESRI ArcGIS (geografisch informatie systeem) en Autodesk AutoCAD Map. Door een standaardkoppeling tussen Infor EAM en ArcGIS worden gegevens gesynchroniseerd. Ineke Verwijs, ict-manager bij Evides licht toe: ‘ArcGIS is sterk in het visualiseren van onze assets op kaarten, terwijl EAM een ‘best of breed’-oplossing is voor het ondersteunen van onze management-processen.’

De afdeling Infra, verantwoordelijk voor de levering van het drinkwater, maakte gebruik van een eigen asset managementsysteem, gebaseerd op maatwerk. De eam-processen zijn nu gestandaardiseerd zodat de afdelingen Productie drinkwater (verantwoordelijk voor de zuivering), Industriewater (maatwerkinstallaties) en Infra (levering) op dezelfde wijze eam uitvoeren. Infor: ‘Hierdoor kunnen de ruim vijf miljoen assets beter beheerd worden en is de analyse eenduidig.’

vdPConsulting is als sub-contractor van de CAD leverancier NedGraphics betrokken bij de ontwikkeling van het AutoCAD Map maatwerk.

Gemeente Valkenswaard ontvangt oorkonde: als eerste gemeente helemaal in de BGT!

gelezen op SVB-BGR website

Zoals al bekend was, is gemeente Valkenswaard er samen met Grontmij in geslaagd om als eerste bronhouder van het gehele grondgebied een BGT te maken en deze aan de BGT-keten aan te bieden.

Dit betekent dat BGT-gegevens (inclusief de gegevens van Economische Zaken en waterschap de Dommel) door gemeente Valkenswaard geleverd zijn aan het SVB-BGT en SVB-BGT deze gegevens doorgeleverd heeft aan de Landelijke Voorziening (LV)-BGT bij het Kadaster. Vanuit de LV-BGT is de BGT van het totale gemeentelijke gebied te raadplegen in PDOK.

Het aanleveren van het gehele grondgebied door gemeente Valkenswaard aan de BGT-keten is voor alle betrokkenen (gemeente Valkenswaard, Grontmij, SVB-BGT, Kadaster, PDOK en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) een mooie mijlpaal en dit was natuurlijk reden voor een feestje.

Limburg begint aan BGT

BGT-objecten vanuit Oracle databaseHoewel nog niemand exact weet hoe het ‘receptenboek’ voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie er gaat uitzien, zijn er al genoeg aanknopingspunten om alvast aan de slag te gaan. De Provincie Limburg is begonnen met het ‘BGT-geschikt maken’ van ongeveer duizend kaartbladen van provinciale wegen.

Het Informatiemodel Geo (IMGeo) is een feitelijk gegeven, een bestanddeel voor de toekomstige Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Nu de Provincie Limburg op het punt staat om alle ‘lijnen en puntjes’ van hun wegbeheerkaart te migreren naar Oracle Spatial, lijkt het een wijs besluit om dan maar meteen de slag te maken naar de BGT.
Als de lijnen uit de GBKN beheerkaarten van de Provincie zijn opgewaardeerd naar vlakobjecten, is dit voor de toekomst ook prima geschikt om de administratieve gegevens van het groen- en wegbeheer hier op te laten ‘landen’.

Provincie Utrecht migreert DWG-files naar Oracle Spatial

De Provincie Utrecht heeft een grote stap gezet in de richting van eenmalige en gestandaardiseerde opslag van (definitieve) CAD-bestanden in een Oracle Spatial databaseomgeving. Hoofddoel is het gemeenschappelijk, organisatiebreed gebruik van data -of die nu administratief of (geo)grafisch zijn.

De provincie Utrecht beheert alle data van provinciale wegen (en toebehoren) in Autodesk-systemen. Deze kaarten worden opgeslagen als een grote verzameling AutoCAD-tekeningen c.q. DWG-files. ESRI-software wordt benut voor GIS-projecten.
Natuurlijk is er soms bij GIS-projecten behoefte aan de informatie die in de DWG-files is opgeslagen en anderzijds kan men bij ontwerpprojecten profiteren van data uit de GIS-database. De dan benodigde CAD/GIS-uitwisseling gebeurt via Shape-bestanden, wat een hoop conversiewerkzaamheden met zich meebrengt. Veel handiger is het als ook de DWG’s standaard zouden worden gemigreerd naar Oracle; voor de ESRI-files is dat immers al mogelijk. Nog bijna niemand (behalve de grote gemeenten) heeft zich aan deze complexe stap gewaagd, maar de provincie is best tevreden over een aantal proefnemingen op dit gebied.

AutoCAD Map/FDO - Oracle Spatial data