Provincie Utrecht migreert DWG-files naar Oracle Spatial

De Provincie Utrecht heeft een grote stap gezet in de richting van eenmalige en gestandaardiseerde opslag van (definitieve) CAD-bestanden in een Oracle Spatial databaseomgeving. Hoofddoel is het gemeenschappelijk, organisatiebreed gebruik van data -of die nu administratief of (geo)grafisch zijn.

De provincie Utrecht beheert alle data van provinciale wegen (en toebehoren) in Autodesk-systemen. Deze kaarten worden opgeslagen als een grote verzameling AutoCAD-tekeningen c.q. DWG-files. ESRI-software wordt benut voor GIS-projecten.
Natuurlijk is er soms bij GIS-projecten behoefte aan de informatie die in de DWG-files is opgeslagen en anderzijds kan men bij ontwerpprojecten profiteren van data uit de GIS-database. De dan benodigde CAD/GIS-uitwisseling gebeurt via Shape-bestanden, wat een hoop conversiewerkzaamheden met zich meebrengt. Veel handiger is het als ook de DWG’s standaard zouden worden gemigreerd naar Oracle; voor de ESRI-files is dat immers al mogelijk. Nog bijna niemand (behalve de grote gemeenten) heeft zich aan deze complexe stap gewaagd, maar de provincie is best tevreden over een aantal proefnemingen op dit gebied.

AutoCAD Map/FDO - Oracle Spatial data

Leave a Reply