SVB-BGT neemt BRAVO 1 in gebruik

gelezen op SVB BGT website

Het SVB-BGT draagt zorg voor de landelijke assemblage van de BGT. Hiertoe heeft zij het systeem ‘BRAVO’ laten ontwikkelen door Transfer Solutions. De eerste versie van BRAVO 1 is in december 2013 succesvol opgeleverd.

Vanaf nu kunnen BGT bronhouders hun geografische gegevens aanleveren. De Kopgroep Bronhouders BGT is inmiddels gestart met de eerste pilots voor de aanleveringen.

Wat is BRAVO
BRAVO is het systeem waarmee het SVB-BGT alle BGT deelbestanden gaat assembleren tot een landsdekkende kaart. Vanuit BRAVO wordt de Landelijke Voorziening BGT van gegevens voorzien.

Via het portaal kunnen bronhouders gegevens aanleveren en de voortgang van de assemblage volgen. Middels assemblageregels worden de deelbestanden samengevoegd en eventuele conflicten in de gegevens verholpen. Na de initiële assemblage (transitie) gaan de bronhouders mutaties leveren. BRAVO zal in 2014 uitgebreid worden met functionaliteit om deze mutatieberichten te verwerken.

Transfer Solutions beheert BRAVO gedurende de komende vijf jaar.

BGT op de Rails – congres op 30 jan 2014 in Amersfoort


gelezen op BGTweb

Op 30 januari 2014 organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu het congres ‘BGT op de rails’. Een dag om bronhouders en gebruikers te ondersteunen bij de invoering en het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In een reeks van workshops, presentaties en demo’s komen alle facetten van de BGT aan bod, zoveel mogelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden en concrete resultaten.

Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen aan experts en het delen van ervaringen met collega’s. Op de informatiemarkt laten bedrijven zien welke BGT-producten en -dienstverlening er al beschikbaar zijn.

vdPConsulting is mede-standbewoner bij Ruimteschepper op de informatie markt.

Correcties doorgevoerd in BGT en IMGeo

gelezen op de Geonovum website

Vandaag is een nieuwe versie van de BGT en van de IMGeo standaarden gepubliceerd. Het gaat om een erratum waarin een aantal kleine correcties is doorgevoerd. Het objectenhandboek, de StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard en de visualisatie en symbolen zijn niet gewijzigd. Voor deze producten hebben de doorgevoerde correcties geen gevolgen.

Start ontwikkelen BRAVO

gelezen op de website van SVB-BGT

Op 1 juli 2013 is de opdracht voor de ICT aanbesteding BRAVO 1 en 2 definitief gegund aan Transfer Managed Solutions. Een nieuwe mijlpaal voor het SVB-BGT in het opzetten van een degelijk assemblageproces. Nu start de fase van afstemmen en ontwikkelen samen met de leverancier van BRAVO.

Het ontwikkeltraject is er op gericht om medio oktober 2013 het bestandsgeoriënteerde systeem (BRAVO 1) in gebruik te nemen. Hierna start de tweede fase met de ontwikkeling van het berichtenverkeer georiënteerde systeem (BRAVO 2). Dit systeem komt naar verwachting in juli 2014 beschikbaar.

Bij de ontwikkeling en test van het BRAVO systeem zoekt SVB-BGT nadrukkelijk samenwerking met de ketenpartijen en de bronhouders. Via de transitieregisseurs wordt mogelijk een beroep gedaan op capaciteit om BRAVO 1 en 2 te testen. Op METT komt periodiek informatie beschikbaar over de ontwikkelingen en voortgang van het project.