Wijzigingsoverzicht IMGeo 2.0 naar IMGeo 2.1

gelezen op de Geonovum website

In december 2012 is een geactualiseerde versie van het Informatiemodel Geografie (IMGeo) verschenen. In deze versie, versie 2.1, van het informatiemodel is de eerder aangekondigde aangepaste modellering van wegen meegenomen. Ook zijn wijzigingen doorgevoerd die tijdens de test van de berichtenstandaard aan het licht zijn gekomen en wijzigingen die op basis van meldingen bij Geonovum zijn ingediend. Na publicatie van de nieuwe versie van IMGeo, versie 2.1, zal het informatiemodel voor drie jaar worden bevroren.

Aggregatie
In de gegevenscatalogus BGT 1.0 – onderdeel van IMGeo 2.0 – stond de verplichting genoemd om objecten, die nader waren opgedeeld ten behoeve van beheer in IMGeo, te aggregeren tot BGT objecten waarbij er voorschriften waren voor de afbakening van deze objecten. Aan elkaar grenzende objecten met gelijke BGT kenmerken waren niet toegestaan. In versie 2.1 van IMGeo is dit gewijzigd. Objecten met voor beheer afgebakende grenzen worden zonder aggregatie toegelaten in de BGT. Objecten met voor BGT en IMGeo gelijke kenmerken mogen dus voortaan aan elkaar grenzend voorkomen. Als men de beheerobjecten als BGT object aanlevert gelden hiervoor uiteraard wel de al vastgestelde eisen voor actualiteit en nauwkeurigheid.

Wegen
Vanuit provincies en Rijkswaterstaat was er behoefte aan wijzigingen op het gebied van wegen. Deze partijen zijn met een voorstel gekomen dat nu in de nieuwe versie verwerkt is. Er wordt een aantal optionele functieclassificaties toegevoegd bij wegdeel: de calamiteitendoorsteek en de verbindingsweg. Daarnaast wordt het bij het ondersteunend wegdeel verplicht om het fysiek voorkomen te classificeren op dezelfde manier als wegdelen. Ook komen er een aantal functionele gebieden bij die te maken hebben met vervoer. Dit zijn de bushalte, carpoolplaats, benzinestation en verzorgingsplaats. De eerste twee waren in versie 2.0 nog geclassificeerd als functie van wegdeel.

Duidelijker onderscheid BGT en IMGeo
In het informatiemodel zijn BGT en IMGeo nauw met elkaar verweven. IMGeo is het geheel, BGT is daarvan een subset en de rest is plus-informatie. Bij elk objecttype, kenmerk en domeinwaarde wordt met een vlaggetje aangegeven wat verplichte BGT inhoud is. In de nieuwe versie is de verplichte BGT inhoud duidelijker gescheiden van de plusinhoud. Er komen aparte codelijsten voor verplichte en optionele classificaties.

IMGeo classificaties zijn vaak subcategorieën van BGT classificaties: dit wordt in de gegevenscatalogus aangegeven. In de domeintabellen kan men straks nog steeds zien dat de waarde ‘asfalt’ bij ‘gesloten verharding’ hoort en niet bij ’open verharding’. Maar werden deze twee waarden in de 2.0 versie samen in één attribuut opgenomen (‘gesloten verharding: asfalt’) gebeurt dat nu gescheiden in een apart kenmerk voor bgt-classificatie en plus-classificatie. In stelseltermen is de eerste authentiek, de tweede niet-authentiek. Dit gebeurt bij alle objecttypen waardoor het hele informatiemodel veel robuuster wordt. Dit is een vrij forse wijziging die echter de software implementatie vereenvoudigt en beter onderhoudbaar is en tegelijk voor gebruikers geen merkbare impact heeft.

Andere wijzigingen
Bovenstaande is een greep uit de belangrijkste wijzigingen. Andere wijzigingen zijn:

  • De administratieve koppeling tussen alle objecttypen en hun plaatsbepalingspunten vervalt. Daarnaast is gezorgd dat de kenmerken nauwkeurigheid en inwinnende instantie in de transitieperiode zonder waarde geleverd kunnen worden, met daarbij wel de reden waarom de waarde ontbreekt. Ook de kenmerken kruinlijngeometrie en opTalud mogen in de transitieperiode zonder waarde worden geleverd.
  • Nieuw in versie 2.1 (optionele deel) zijn gesloten verhardingssoort ‘kunststof’, open verhardingssoort ‘beton element’ en overig bouwwerk type ‘voedersilo’.
  • Geschrapt zijn boorgat en peilbuis; deze zullen worden bijgehouden in de basisregistratie ondergrond (BRO).
  • De regels voor het opnemen van plantopografie zijn gewijzigd.
  • Van de hoogspanningsmast worden voortaan de mastvoeten als multivlak of multipunt opgenomen.
  • Verdere tekstuele en technische correcties.

De visualisatiestandaard, het objectenhandboek, de berichtenstandaard, voorbeeldbestanden en alles wat daarbij hoort worden naar aanleiding van deze wijzigingen in het informatiemodel ook bijgewerkt. De berichtenstandaard zal uiterlijk op 1 maart 2013 worden gepubliceerd. De rest is beschikbaar vóór 25 december 2012.

Nieuwe versie BGT 1.1 en IMGeo 2.1 gepubliceerd

gelezen op de Geonovum website

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitaal bestand met actuele gegevens over de inrichting van Nederland. In de gegevenscatalogus BGT|IMGeo zijn de afspraken (IMGeo standaarden) vastgelegd voor de opbouw van dit bestand. Door deze afspraken zijn de gegevens makkelijk uitwisselbaar en herbruikbaar.

IMGeo is afgestemd met CROW voor de groenbeheersystematiek die zij ontwikkelen en met het landelijk gebied. Op basis van de resultaten uit de 3D pilot is IMGeo gemodelleerd op basis van CityGML. Hiermee kan het model optioneel worden uitgebreid met 3D.

De IMGeo standaarden bestaan uit een verplicht deel, te weten de BGT, en een optioneel deel, te weten de plus- en beheertopografie. Daarnaast zijn er de ondersteunende documenten: het objectenhandboek en de visualisatiehandreiking. Om de uitwisseling van bronhouder tot en met landelijk distributiepunt te stroomlijnen, wordt de StUF Geo IMGeo standaard voor berichtenverkeer gebruikt.

Wijzigingsoverzicht IMGeo 2.0 naar IMGeo 2.1

gelezen op de Geonovum website

In december 2012 verschijnt een geactualiseerde versie van het Informatiemodel Geografie (IMGeo). In deze versie, versie 2.1, van het informatiemodel is de eerder aangekondigde aangepaste modellering van wegen meegenomen. Ook zijn wijzigingen doorgevoerd die tijdens de test van de berichtenstandaard aan het licht zijn gekomen en wijzigingen die op basis van meldingen bij Geonovum zijn ingediend. Na publicatie van de nieuwe versie van IMGeo, versie 2.1, zal het informatiemodel voor drie jaar worden bevroren.

BGT LivingLab-dag ( 2 )

Aan alle deelnemers van #BGT-in-a-day: dank! Het was echt een topdag, vooral door jullie inzet. En dank ook aan de ‘specialisten’: Henny, Bart, Barend en Milo! Zonder jullie inbreng was het toch anders gelopen.

Ik ben bijzonder blij met het verloop en de uitkomsten van dit experiment, waarbij we de rol van GeoFort als ‘Living Lab’ een beetje kunnen hebben laten zien. En om Angela en Arjen te beantwoorden: er komt zeker een vervolg! Ik denk dat we snel weer met Adrie rond de tafel gaan om te kijken op welke manier we dat kunnen doen. Ik kan alleen niet beloven dat we weer met zulk mooi weer op het fort aan het werk kunnen…

Mocht je ideeën hebben voor meer van dit soort bijeenkomsten: neem even contact op!

Posted by Erik Meerburg

BGT LivingLab-dag

Op donderdag 23 augustus organiseren GeoFort en Geo Academie een LivingLab-dag rondom de BGT. Op die dag wordt ‘de’ BGT voor GeoFort en directe omgeving gemaakt. En omdat iedereen roept dat een ‘kale’ BGT niks is, wordt er en passant ook nog een IMGEO-bestand gemaakt.

Waarom?
We doen dat om met een groep mensen te ervaren wat dat nou is, het maken van zo’n BGT-bestand. En ook om de mensen die dat spannend of interessant vinden eens samen te brengen met gelijkgestemden. Deze LivingLab dag gaat over de inhoud, zonder gedoe over wie nou voor wat verantwoordelijk is.

GeoFort en Geo Academie nodigen een paar smaakmakers uit (SVB-BGT, Geonovum) en stellen ruimten beschikbaar. Maar voor het maken van het bestand doen we graag een beroep op jullie: enthousiaste mensen die samen een mooie dataset willen maken. Die we daarna vrij ter beschikking stellen, zodat iedereen kan zien hoe we zo’n bestand hebben opgezet.

Meedoen kan! Geef je op met een e-mailtje naar communicatie@geofort.nl. Zet daarin naast je contactgegevens ook het antwoord op de vragen:

  • hoe ben je betrokken bij BGT/IMGEO? Als bestandsopbouwer of -beheerder, gebruiker, landmeter, ICT-ondersteuner of anders?
  • kan je iets meenemen dat ingezet kan worden? Denk hierbij aan computer met geschikte software, RTK-GPS of tachymeter, etc?

We kunnen deze dag met maximaal 30 deelnemers werken en we zoeken een mix van kennis. Voor deze dag wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 euro voor koffie, thee en lunch.

email van Erik: “ik heb je er heel graag bij die dag!”
Henny: “leuk, ik zet ‘m in mijn agenda – fijne vakantie & tot 23 augustus”