IMGeo v1.0 versus BGT v0.9.5

IMGeo v1.0 is in oktober 2007 gepubliceerd en BGT v0.9.5 als concept in september 2010. Er is nog volop discussie over de definities, maar wellicht aardig om ‘ns een paar verschillen tegen het licht te houden.

In IMGeo v1.0 werd voor het object Wegdeel met behulp van het attribuut typeWeg de functie van het wegdeel beschreven: rijbaan, rijwielpad, parkeervak enz. Dit wordt in BGT v0.9.5 beschreven in het attribuut functieWeg, waarbij de waarden nagenoeg overeen komen.
In de BGT bestaat het attribuut typeWeg ook nog steeds, maar kent andere waarden: autosnelweg, hoofdweg, regionale weg enz.

Wegbermen waren in IMGeo een Wegdeel, met typeWeg=wegberm. In de BGT zijn wegbermen Terreindeel objecten, met functieTerrein=wegberm.

In IMGeo v1.0 werd voor het object Terreindeel met behulp van het attribuut typeTerrein de functie van het terrein beschreven: bedrijfsterrein, bos, erf, sportterrein enz. Dit wordt in de BGT v0.9.5 beschreven in het attribuut functieTerrein, maar de waarden komen niet geheel met elkaar overeen.
In de BGT komt het attribuut typeTerrein niet meer voor.

Taluds werden in IMGeo beschreven als Terreindeel, met typeTerrein=talud. In de BGT is het mogelijk om van elk Terreindeel object te beschrijven of dit wel/niet op een talud ligt met behulp van het attribuut opTalud ( true/false ).

wordt vervolgd

2 Replies to “IMGeo v1.0 versus BGT v0.9.5”

 1. Het zou mooi zijn als iedereen die iets over wegen schrijft zich zou houden aan de begrippen zoals deze zijn vastgelegd in het boekwerkje Nomenclatuur van weg en verkeer, uitgegeven door het CROW. Het lijkt alsof de GIS wereld (gelinkt aan VROM) andere begrippen kent dan de Bouwwereld (gelinkt aan VenW). Gaat dit toch nog goed komen in het nieuwe ministerie ?

  Verder is voor de CAD wereld de NLCS vastgesteld, die binnenkort voorgeschreven zal worden. Het is een uitdaging om ok tussen BGT en NLCS een goede samenhang / synergie te borgen.

 2. Beste Henny,

  Ik herken me helemaal in de opmerkingen van Kees Janssen. Ik begrijp uiteraard dat IMGEO/BGT een profiel is van NEN 3610. Maar voor het realiseren van een gestandaardiseerd begrippenkader in de GWW sector is conformiteit met het CROW begrippenkader (en de Cheobs objectenbibliotheek) een absolute must.

  Groeten,

  Mick Baggen
  Sr. adviseur Systems Engineering RWS

Leave a Reply