Nieuwe versie BGT 1.1 en IMGeo 2.1 gepubliceerd

gelezen op de Geonovum website

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitaal bestand met actuele gegevens over de inrichting van Nederland. In de gegevenscatalogus BGT|IMGeo zijn de afspraken (IMGeo standaarden) vastgelegd voor de opbouw van dit bestand. Door deze afspraken zijn de gegevens makkelijk uitwisselbaar en herbruikbaar.

IMGeo is afgestemd met CROW voor de groenbeheersystematiek die zij ontwikkelen en met het landelijk gebied. Op basis van de resultaten uit de 3D pilot is IMGeo gemodelleerd op basis van CityGML. Hiermee kan het model optioneel worden uitgebreid met 3D.

De IMGeo standaarden bestaan uit een verplicht deel, te weten de BGT, en een optioneel deel, te weten de plus- en beheertopografie. Daarnaast zijn er de ondersteunende documenten: het objectenhandboek en de visualisatiehandreiking. Om de uitwisseling van bronhouder tot en met landelijk distributiepunt te stroomlijnen, wordt de StUF Geo IMGeo standaard voor berichtenverkeer gebruikt.

Leave a Reply