Review op het informatiemodel van de BGT

gelezen op de VROM website

Op woensdag 15 en donderdag 16 september 2010 presenteert het Ministerie van VROM het concept informatiemodel van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Tot en met 29 september 2010 is er voor alle gebruikers in het land gelegenheid om op dit informatiemodel te reageren.

Leave a Reply