Geclassificeerd leidingen tekenen met drawingAssistant

Oasen drinkwater beheert haar leidingnetwerk in DiaGIS, een GIS beheersysteem ontwikkeld door SPIE Technology. Naast het beheren van het bestaande netwerk, wordt er ook regelmatig getekend ten behoeve van onderhoud of uitbreidingen. Deze werkzaamheden aan het netwerk worden uitgevoerd door aannemers.

Van deze aannemersbedrijven wordt verwacht dat zij de onderhoudswerkzaamheden en nieuwe leidingen inmeten en in een AutoCAD bestand terugleveren aan het drinkwaterbedrijf. Momenteel worden alleen de locaties van de leidingen teruggeleverd, niet de attribuutinformatie als materiaal, diameter etcetera. Bij het verwerken van deze revisietekeningen in het GIS beheersysteem, zijn er heel vaak vragen van de engineer aan de aannemer en er gaat betrekkelijk veel tijd overheen voordat het netwerk weer up-to-date in het GIS beheersysteem staat.

drawingAssistant userinterface formOasen drinkwater wil dit proces optimaliseren en SPIE Technology kwam bij vdPConsulting met de vraag om hiervoor een AutoCAD plugin te ontwikkelen; drawingAssistant.

Als de plugin in AutoCAD wordt ingeladen, dan wordt als eerste een XML stuurtabel ingelezen. Deze is aangemaakt vanuit DiaGIS en bevat alle objecten met hun attributen die door een aannemer in de revisie tekening moeten worden getekend. Vervolgens maakt de plugin dynamisch een userinterface form dat zichzelf aanpast wanneer er een ander object wordt geselecteerd uit de lijst met mogelijke objecten. Wanneer de bijbehorende attributen van de juiste waarden zijn voorzien, kan het object worden getekend. De plugin controleert overigens eerst of alle verplichte attributen zijn ingevuld.

Vaak worden metingen uit landmeetkundige instrumenten uitgelezen en komen de leidingen als “gewone” AutoCAD polylines in de tekening te staan. De drawingAssistant plugin kent naast de tekenfuncties ook functionaliteit om zo’n polyline achteraf te classificeren als leiding, met de gewenste attributen.

Om de uitwisseling met het GIS beheersysteem mogelijk te maken, heeft de plugin een exportfunctie naar GML. DiaGIS heeft een GML importfunctie gekregen om op deze wijze de revisies direct te kunnen verwerken. Natuurlijk moet de engineer deze revisies nalopen, maar het leveren van de revisies is hierdoor een stuk vereenvoudigd en daarmee is het GIS beheersysteem sneller up-to-date.

Als je belangstelling hebt voor de implementatie van soortgelijk AutoCAD maatwerk als de drawingAssistant plugin neem gerust contact op.

AcClassify Workflow utility ( update )

AcClassify Workflow utilityBij een van de migratie projecten waarbij ik betrokken ben, wordt de bron-data in AutoCAD Map beheert en moet er regelmatig een update plaatsvinden van een gedeelte van de data in een Oracle Spatial database. Vanuit die Oracle database wordt de grootschalige data gedeeld met de GIS-afdeling en gebruikt voor web-toepassingen. Om dit migratie proces te ondersteunen heb ik hiervoor een AcClassify Workflow utility ontwikkeld.

De klant – een provincie – heeft haar grootschalige topografie bestanden als DWG-files opgeslagen in een uitgebreide folder structuur op een fileserver. Voor elke provinciale weg een sub-folder, met daarin naast de topografie ook nog andere sub-folders met DWG’s voor bijv. de thema’s wegmarkeringen & bebordingen, groen beheer enz.

De Workflow utility – een C# applicatie, die draait binnen AutoCAD Map – geeft in de UI de mogelijkheid om het wegnummer te selecteren, de optie om de oude data van dat betreffende wegnummer uit Oracle te verwijderen en de nieuwe data er weer in te plaatsen met behulp van AcClassify.

Als het een update van de data betreft, dan gaat de utility eerst de oude data uit de verschillende feature tabellen ( voor wegen, water, gebouwen enz. ) verwijderen mbv. SQL Delete statements. Vervolgens maakt de utility de noodzakelijke AcClassify configuratie XML-bestanden aan ( voor het wegnummer, het te gebruiken database schema enz. ). Daarna wordt het AcClassify proces mbv. API-functies gestart.

Hiermee is een werkproces, met veel handmatige acties, teruggebracht tot een gebruikersvriendelijke AcClassify Workflow utility.

Nieuw : er is een update van deze utility gemaakt die het AcClassify proces mbv. API-functies aanstuurt

AcClassify Enterprise

Classificatie-faseAcClassify – een AutoCAD Map utility van Autodesk Consulting – is ontwikkeld om expertise rondom de AutoCAD Map tekening-structuur op te slaan in een migratie-profiel.

Het werken met AcClassify is te onderscheiden in de volgende fasen:

Classificatie-fase
Hierbij worden de features gedefinieerd, zoals ze worden voorgesteld in de tekening en wordt vastgelegd aan welke specificaties ze moeten voldoen om zo’n feature te zijn
bijv. de feature “bebouwing” bestaat uit alle lineaire objecten waarvan de laagnaam = “B??_?

Mapping-faseMapping-fase
Hierbij worden de CAD-properties ( de input ) verbonden met de feature-properties in de database ( de output ), waarbij de “vertaling” van bijv. kleuren naar diameters, kan worden gedefinieerd.
De schema-definitie van de feature-tables kan door AcClassify in deze fase worden aangemaakt of vanuit een bestaand database-schema worden ingelezen.

Migratie-fase
In deze fase wordt de huidige tekening naar de database gemigreerd.
Er bestaat ook een functie die met behulp van hetzelfde migratie-profiel een hele folder van gelijkaardige tekeningen migreerd.

CAD-data => AcClassify => GIS-data

CAD-data is over het algemeen volgens een lagen-model gestructureerd, waarbij extra onderscheid kan worden gemaakt dmv. het gebruik van kleuren, lijntypes en bloknamen.

GIS-data is over het algemeen volgens een feature-model gestructureerd, waarbij objecten van hetzelfde soort in dezelfde feature-tabel voorkomen, voorzien van hun specifieke attributen.

en als John met pensioen gaat ... AcClassify – een AutoCAD Map utility van Autodesk Consulting – is in staat om CAD-data, op basis van diverse CAD-eigenschappen te filteren. Hierdoor kan AcClassify bijv. leidingen van een bepaald type “herkennen“. Daarna worden die CAD-elementen naar hun overeenkomstige GIS-features gemigreerd, waarbij AcClassify een “vertaling” kan maken van bijv. kleur-code naar diameter of lijntype naar materiaal.

De grootste uitdaging tijdens dit soort migratie processen is het gebrek aan duidelijke attribuut definities in een AutoCAD DWG. AcClassify is ontwikkeld om informatie over de DWG-elementen op te slaan in een migratie-schema en hierin tevens de “mapping” vast te leggen naar de betreffende GIS database-tabellen.

AcClassify is een modulaire migratie utility, ontwikkeld om gebruik te kunnen maken van diverse input en output bronnen. Deze zgn. AcClassify Adapters zijn gescheiden van de AcClassify Engine en worden geconfigureerd in XML configuratie bestanden.