Geclassificeerd leidingen tekenen met drawingAssistant

Oasen drinkwater beheert haar leidingnetwerk in DiaGIS, een GIS beheersysteem ontwikkeld door SPIE Technology. Naast het beheren van het bestaande netwerk, wordt er ook regelmatig getekend ten behoeve van onderhoud of uitbreidingen. Deze werkzaamheden aan het netwerk worden uitgevoerd door aannemers.

Van deze aannemersbedrijven wordt verwacht dat zij de onderhoudswerkzaamheden en nieuwe leidingen inmeten en in een AutoCAD bestand terugleveren aan het drinkwaterbedrijf. Momenteel worden alleen de locaties van de leidingen teruggeleverd, niet de attribuutinformatie als materiaal, diameter etcetera. Bij het verwerken van deze revisietekeningen in het GIS beheersysteem, zijn er heel vaak vragen van de engineer aan de aannemer en er gaat betrekkelijk veel tijd overheen voordat het netwerk weer up-to-date in het GIS beheersysteem staat.

drawingAssistant userinterface formOasen drinkwater wil dit proces optimaliseren en SPIE Technology kwam bij vdPConsulting met de vraag om hiervoor een AutoCAD plugin te ontwikkelen; drawingAssistant.

Als de plugin in AutoCAD wordt ingeladen, dan wordt als eerste een XML stuurtabel ingelezen. Deze is aangemaakt vanuit DiaGIS en bevat alle objecten met hun attributen die door een aannemer in de revisie tekening moeten worden getekend. Vervolgens maakt de plugin dynamisch een userinterface form dat zichzelf aanpast wanneer er een ander object wordt geselecteerd uit de lijst met mogelijke objecten. Wanneer de bijbehorende attributen van de juiste waarden zijn voorzien, kan het object worden getekend. De plugin controleert overigens eerst of alle verplichte attributen zijn ingevuld.

Vaak worden metingen uit landmeetkundige instrumenten uitgelezen en komen de leidingen als “gewone” AutoCAD polylines in de tekening te staan. De drawingAssistant plugin kent naast de tekenfuncties ook functionaliteit om zo’n polyline achteraf te classificeren als leiding, met de gewenste attributen.

Om de uitwisseling met het GIS beheersysteem mogelijk te maken, heeft de plugin een exportfunctie naar GML. DiaGIS heeft een GML importfunctie gekregen om op deze wijze de revisies direct te kunnen verwerken. Natuurlijk moet de engineer deze revisies nalopen, maar het leveren van de revisies is hierdoor een stuk vereenvoudigd en daarmee is het GIS beheersysteem sneller up-to-date.

Als je belangstelling hebt voor de implementatie van soortgelijk AutoCAD maatwerk als de drawingAssistant plugin neem gerust contact op.

Leave a Reply