dg DIALOG Topografie data in Oracle Spatial beschikbaar in AutoCAD Map ( vervolg )

In één van mijn vorige posts heb ik geschreven over het organisatorische voordeel van de koppeling van AutoCAD Map aan de dg DIALOG Topografie database in Oracle Spatial. Deze keer iets meer over de technische oplossing.

De dg DIALOG Topografie data zijn opgeslagen in diverse Oracle tabellen. In één daarvan, de dgdtw_topografie tabel, staan alle objecten met hun geometrie. De objecten in de tabel zijn voorzien van enkele attributen, waaronder de objectcode. Afhankelijk van deze objectcode – die vertelt wat voor type object het is – zijn er meerdere tabellen gelinkt, met meer specifieke attributen. AutoCAD Map zou direct aan de dgdtw_topografie tabel kunnen worden gekoppeld, maar dan worden alle data in één feature layer afgebeeld. Dat is niet zo handig; soms wil je bepaalde informatie eenvoudig uit/aan kunnen zetten – soms wil je bepaalde informatie pas bij een bepaald schaalniveau zichtbaar maken.

Daartoe hebben we een SQL script gemaakt die op basis van de objectcode bijvoorbeeld de lijnen van de gebouwen, wegen, water, overige topografie en de vlakken van de panden in verschillende Oracle views schrijft. Deze views worden als aparte feature layers in AutoCAD Map afgebeeld en per objectcode kunnen zo nodig kleuren, lijntypes en vlakvulling worden ingesteld. Ook de puntobjecten worden naar een puntenview geschreven. Hieraan kunnen per objectcode AutoCAD blocks worden gekoppeld, zodat voor de weergave dezelfde puntsymbolen kunnen worden gebruikt als in de AutoCAD omgeving gebruikelijk is.

Teksten en 2-punt symbolen waren nog een uitdaging. Deze zijn in de dgdtw_topografie tabel opgeslagen als korte lijnstukjes; één punt als aangrijpingspunt en één punt voor de richting. AutoCAD Map verwacht deze als punten (gtype 2001) en rotatiehoeken. In het SQL script hebben we twee functies toegevoegd die de betreffende lijststukjes converteren naar punten en rotatiehoeken. Deze worden vervolgens naar de views weggeschreven.

Op deze manier kan de afdeling Civiel een directe koppeling maken met de basiskaart van de afdeling GEO. Geen export of conversies meer. En geen discussie: “heb ik nu wel de laatste ondergrond?” Gewoon live de dgTopo database onder het Civiel ontwerp afbeelden en gebruiken.

dg DIALOG Topografie data in Oracle Spatial beschikbaar in AutoCAD Map

Herken je dit ?
dg DIALOG Topografie beheert de basiskaart in Oracle SpatialAls AutoCAD gebruiker heb je een actuele ondergrond nodig voor een nieuwe ontwerp-tekening. De landmeetkundige afdeling beheert de basiskaart in dg DIALOG. Je moet bij hen aankloppen voor een export van een kaartuitsnede in DXF-formaat.

Zij hebben daar niet direct tijd voor, dus kan het project wachten of pak je maar een oudere DWG die waarschijnlijk niet helemaal up-to-date meer is ?
Of… wat zou je ervan zeggen om gewoon zelf vanuit AutoCAD Map een connectie te leggen met de dg DIALOG database in Oracle ?
Want per slot van rekening ondersteunen dg DIALOG en AutoCAD Map beide de Oracle Spatial standaard.

Goed verhaal, hoe dan ?
AutoCAD Map gebruikt de dg DIALOG Topografie basiskaart vanuit Oracle SpatialTer voorbereiding wordt er op de Oracle database een aantal zaken ingeregeld, waardoor objecten automatisch op basis van dg DIALOG objectcodes worden gegroepeerd.
Vanuit AutoCAD Map wordt een koppeling met Oracle gelegd, waarbij met behulp van een thematische presentatie de kaartopmaak wordt ingesteld.

Deze instellingen worden opgeslagen als AutoCAD Map template tekeningen. Zo’n template is de start voor elk nieuw project. Hierin staan de koppeling naar en de opmaak van de data, maar niet de data zelf, deze komt telkens live uit de database. Dit is nu “eenmalige inwinning, meervoudig gebruik” in de praktijk toegepast.

Door deze werkwijze zijn het ontwerp in AutoCAD en de actuele topografie van dg DIALOG van elkaar gescheiden. De AutoCAD gebruiker kan gebruik maken van alle bekende object snapping functies, want de onderliggende data is niet zomaar een plaatje. Ook kan er in AutoCAD Map met “opslaan als” een complete tekening worden gemaakt om aan derden te leveren.