Mashups met behulp van de ArcGIS API voor Microsoft Silverlight

Naast de ArcGIS API voor Javascript en de ArcGIS API voor Flex is er ook een API voor Microsoft Silverlight.

De ArcGIS API voor Microsoft Silverlight maakt het mogelijk om internet en desktop applicaties te ontwikkelen die gebruik maken van de krachtige mapping, geocoding, en geoprocessing functionaliteit van de ArcGIS Server en Microsoft Bing services ( voorheen Microsoft Virtual Earth ). De API is gebouwd op het Microsoft Silverlight platform wat is geintegreerd in Visual Studio 2008 en Visual Web Developer Express 2008.

Mashups met behulp van de ArcGIS API voor Flex

Naast de ArcGIS API voor Javascript, is er ook een API voor Flex.

De ArcGIS API voor Flex maakt het mogelijk om internet applicaties op ArcGIS Server te ontwikkelen. Het is gebaseerd op het gratis Adobe Flex framework. Dit Flex framework is client-side technologie die gebruik maakt van de Flash Player.

Mashups met behulp van de ArcGIS API voor JavaScript

Een mashup is een webpagina of -applicatie waar gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd en gezamenlijk gepresenteerd worden. Het gebruik van SaaS – Software as a service.

De services die in onderstaand mashup voorbeeld worden aangesproken zijn ArcGIS Server REST API services.
REST (= Representational State Transfer ) is een eenvoudige manier om ArcGIS services aan te spreken met behulp van een URL commando in de webbrowser.
Zo zijn er services die een eenvoudig Yes/No of True/False antwoord teruggeven. Er zijn er ook die bijvoorbeeld een lijst met objecten binnen een gegeven polygoon kunnen teruggeven.

GIS Conferentie 2009, Rotterdam

Vorige week, woensdag 23 en donderdag 24 september was weer de jaarlijkse GIS Conferentie in Rotterdam, georganiseerd door ESRI Nederland.

In mijn tijd als Autodesk Technical Consultant ondenkbaar dat ik hierbij aanwezig was. Nu als onafhankelijk CAD/GIS Consultant, met een uitnodiging van ESRI Sales & Marketing op zak, behoorde ik tot de 35% nieuwelingen.

Natuurlijk heb ik bij Autodesk veel van dit soort congressen meegemaakt en was ik technisch verantwoordelijk voor diverse Europese Sales & TechCamps, maar de aanwezigen daar waren de Autodesk partners, de resellers.
Deze congressen waren bedoeld om hen het Autodesk GeoSpatial strategie verhaal uit te leggen, zodat zij het konden uitdragen richting hun klanten, de eindgebruikers van de software.
Belangrijk onderdeel van deze congressen waren de technische trainingen in de vorm van handson workshops.

De ESRI GIS Conferentie is een eindgebruikers congres en voor veel klanten een jaarlijks terugkerend evenement.
Deze congressen zijn een showcase van klant succesverhalen, met daarnaast gastsprekers die ingaan op GIS ontwikkelingen & trends in z’n algemeenheid en die van ESRI in het bijzonder.
Daarnaast is er een beursvloer ingericht waar ESRI partners hun toegevoegde waarde, applicaties & services kunnen tonen en hun klanten kunnen ontmoeten.

Er was bijzonder veel belangstelling voor de Microsoft Surface Touch Table toepassingen.
Ooit hadden computers alleen een toetsenbord als invoer device, de muis bracht een hele nieuwe manier van software besturen. Multi touch tables of walls zijn een nieuwe manier van data presenteren en software besturen.

Tijdens de plenaire sessies en de technical breakouts waren een aantal ( technische ) zaken – zoals het gebruik van de Mashups in JavaScript, Flex & Microsoft Silverlight en het nieuwe ESRI NL Resource Center voor het delen van informatie – die mijn aandacht trokken.
In mijn volgende posts zal ik hier verder op ingaan.

ESRI Nederland en Geodan ondertekenden een samenwerkingscontract waarmee de ontwikkeling van het crisismanagementsysteem Eagle een nieuwe fase in gaat.