Mashups met behulp van de ArcGIS API voor JavaScript

Een mashup is een webpagina of -applicatie waar gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd en gezamenlijk gepresenteerd worden. Het gebruik van SaaS – Software as a service.

De services die in onderstaand mashup voorbeeld worden aangesproken zijn ArcGIS Server REST API services.
REST (= Representational State Transfer ) is een eenvoudige manier om ArcGIS services aan te spreken met behulp van een URL commando in de webbrowser.
Zo zijn er services die een eenvoudig Yes/No of True/False antwoord teruggeven. Er zijn er ook die bijvoorbeeld een lijst met objecten binnen een gegeven polygoon kunnen teruggeven.

2 Replies to “Mashups met behulp van de ArcGIS API voor JavaScript”

Leave a Reply