CAD en GIS, het juiste gereedschap voor de klus

Een tijdje geleden kreeg ik de volgende email: “Hallo Henny, ik ben verantwoordelijk voor projecten die te maken hebben met beheer en onderhoud van ons duingebied. De ruimtelijke gegevens zijn door GIS collega’s in een Oracle Spatial database gezet. We willen gegevens die te maken hebben met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden graag direct met een AutoCAD omgeving kunnen beheren. Kun je mij hiermee op gang helpen ?

Ik denk dat dit een herkenbare situatie is bij bedrijven met een CAD en een GIS-afdeling. Vaak wordt informatie tussen die afdelingen uitgewisseld door Shape of DXF bestandjes over en weer te sturen, terwijl AutoCAD Map mbv. haar FDO-functionaliteit rechtstreeks kan koppelen aan de Oracle Spatial database.

In de vorm van een handson workshop de volgende zaken opgepakt:

Om te beginnen een koppeling met de ArcGIS tabellen in Oracle gemaakt als een zgn. Foreign Datastore. Hiermee worden tabellen bedoeld die niet door AutoCAD Map zelf zijn aangemaakt en daardoor geen FDO-metadata bevatten. De data komt prima op het scherm, maar het werken met bijv. de Style Editor om thema kaarten te maken is ietwat omslachtiger.

Daarom in een nieuw Oracle schema mbv. FDO’s Schema Editor de gewenste feature tabellen aangemaakt, zodat er automatisch FDO-metadata wordt aangemaakt. Hierbij een keuze gemaakt welke kolommen informatie bevatten die voor beheer en onderhoud taken nodig zijn en welke konden worden geskipped. Daarna mbv. BulkCopy functionaliteit de data overgezet vanuit de bestaande tabellen.

In de ArcGIS tabellen werd bijv. de oppervlakte van een polygoon mbv. een database trigger berekend vanuit de geometry. In AutoCAD Map worden de database attributen getoond en bewerkt mbv. een Data Table. Hieraan kunnen ook zgn. reken-kolommen worden toegevoegd ( zie afbeelding ). Hiermee is direct de oppervlakte van een polygoon vanuit de geometry beschikbaar.

Verschillende thema kaarten aangemaakt en deze style instelllingen opgeslagen in Layer definitie bestanden, zodat deze gemakkelijk in bestaande CAD-tekeningen kunnen worden her-gebruikt.

Create a Calculation

AcClassify Workflow utility ( update )

AcClassify Workflow utilityBij een van de migratie projecten waarbij ik betrokken ben, wordt de bron-data in AutoCAD Map beheert en moet er regelmatig een update plaatsvinden van een gedeelte van de data in een Oracle Spatial database. Vanuit die Oracle database wordt de grootschalige data gedeeld met de GIS-afdeling en gebruikt voor web-toepassingen. Om dit migratie proces te ondersteunen heb ik hiervoor een AcClassify Workflow utility ontwikkeld.

De klant – een provincie – heeft haar grootschalige topografie bestanden als DWG-files opgeslagen in een uitgebreide folder structuur op een fileserver. Voor elke provinciale weg een sub-folder, met daarin naast de topografie ook nog andere sub-folders met DWG’s voor bijv. de thema’s wegmarkeringen & bebordingen, groen beheer enz.

De Workflow utility – een C# applicatie, die draait binnen AutoCAD Map – geeft in de UI de mogelijkheid om het wegnummer te selecteren, de optie om de oude data van dat betreffende wegnummer uit Oracle te verwijderen en de nieuwe data er weer in te plaatsen met behulp van AcClassify.

Als het een update van de data betreft, dan gaat de utility eerst de oude data uit de verschillende feature tabellen ( voor wegen, water, gebouwen enz. ) verwijderen mbv. SQL Delete statements. Vervolgens maakt de utility de noodzakelijke AcClassify configuratie XML-bestanden aan ( voor het wegnummer, het te gebruiken database schema enz. ). Daarna wordt het AcClassify proces mbv. API-functies gestart.

Hiermee is een werkproces, met veel handmatige acties, teruggebracht tot een gebruikersvriendelijke AcClassify Workflow utility.

Nieuw : er is een update van deze utility gemaakt die het AcClassify proces mbv. API-functies aanstuurt

Provincie Utrecht migreert DWG-files naar Oracle Spatial

De Provincie Utrecht heeft een grote stap gezet in de richting van eenmalige en gestandaardiseerde opslag van (definitieve) CAD-bestanden in een Oracle Spatial databaseomgeving. Hoofddoel is het gemeenschappelijk, organisatiebreed gebruik van data -of die nu administratief of (geo)grafisch zijn.

De provincie Utrecht beheert alle data van provinciale wegen (en toebehoren) in Autodesk-systemen. Deze kaarten worden opgeslagen als een grote verzameling AutoCAD-tekeningen c.q. DWG-files. ESRI-software wordt benut voor GIS-projecten.
Natuurlijk is er soms bij GIS-projecten behoefte aan de informatie die in de DWG-files is opgeslagen en anderzijds kan men bij ontwerpprojecten profiteren van data uit de GIS-database. De dan benodigde CAD/GIS-uitwisseling gebeurt via Shape-bestanden, wat een hoop conversiewerkzaamheden met zich meebrengt. Veel handiger is het als ook de DWG’s standaard zouden worden gemigreerd naar Oracle; voor de ESRI-files is dat immers al mogelijk. Nog bijna niemand (behalve de grote gemeenten) heeft zich aan deze complexe stap gewaagd, maar de provincie is best tevreden over een aantal proefnemingen op dit gebied.

AutoCAD Map/FDO - Oracle Spatial data

AutoCAD Map/FDO – Scale Ranges

gelezen op Neal’s blog – CAD and GIS Integration

In de vorige post heb ik beschreven hoe je met behulp van een Spatial Query de hoeveelheid GIS-data die in je werk-sessie komt, kunt beperken.
Maar er is nog een andere methode: Scale Ranges.

Een AutoCAD Map of Civil gebruiker kan zoveel Scale Ranges aanmaken als nodig. Hiermee kan worden ingesteld bij welke schaal nivo welke details zichtbaar worden.
Bij het openen van de kaart zijn bijvoorbeeld alleen de weg-assen zichtbaar, bij het inzoomen naar een bepaalde schaal wordt de huizen-laag aangeschakeld en wordt de weg-assen laag vervangen door de laag waarop kant verharding staat enz.

Door de combinatie van Spatial Query en Scale Ranges is het goed mogelijk om gedoseerd om te gaan met grote hoeveelheden GIS-data in een CAD-omgeving.

Scale Ranges
De Scale Range functionaliteit is beschikbaar in het Style Editor scherm.

AutoCAD Map/FDO – Spatial Query

gelezen op Neal’s blog – CAD and GIS Integration

GIS-data is over het algemeen op een andere schaal beschikbaar, dan de CAD-gebruikers nodig hebben voor hun projecten. Het importeren van een GIS-dataset in een CAD-omgeving geeft dus een overkill aan data.
Als ik met AutoCAD Map of Civil gebruikers praat over het connecten aan de GIS-data met behulp van FDO-technologie, zien zij nog steeds het probleem van teveel data.

Neem bijvoorbeeld een AutoCAD Civil 3D gebruiker die een terreinmodel moet maken en grondverzet moet berekenen om een gebied voor een nieuwe woonwijk bouwrijp te maken.
Het zou handig zijn om bijvoorbeeld een grondsoorten-laag uit GIS toe te voegen, maar niet de hele provincie of gemeente, slechts beperkt tot dat deel wat nodig is voor het project.

Dat is mogelijk door gebruik te maken van een Spatial Query – met behulp van een rechthoek of polygoon – op het moment van koppelen van de data.

Spatial Query
De Spatial Query functionaliteit is beschikbaar in het Data Connect scherm.