GeoREST 1.0 Released

gelezen op Geoff’s blog – Between the Poles

De eerste major release van GeoREST is aangekondigd door Jason Birch en Haris Kurtagic. GeoREST is een nieuw open source RESTful framework dat kan samenwerken met bestaande open source libraries zoals MapGuide and FDO om te werken met geospatial data als web resources, in lijn met FeatureServer en de ArcGIS REST API.

Met GeoREST 1.0 kun je search engines zoals Google en Bing gebruiken om in je geospatial data te duiken, dynamisch te publiceren in KML, GeoRSS of elk ander text based format, en web forms te gebruiken om te zoeken en updates door te voeren in je data. Al deze functionaliteit is beschikbaar dmv. configuratie… geen sofware ontwikkeling noodzakelijk! Enkele voorbeeld sites in Nanaimo, BC en Slovenia, maken reeds meer dan 9 maanden gebruik van GeoREST in hun productie omgeving, met verbeterde toegankelijkheid van hun data.

GeoREST is een onafhankelijk open source project onder LGPL licentie. Het zou goed zijn als GeoREST in de toekomst wordt geintegreerd met het MapGuide project. Het is beschikbaar onder Windows, waarbij de ingebouwde GeoREST webserver gebruikt kan worden of IIS. Een overzicht van GeoREST is gepresenteerd tijdens FOSS4G 2009 in Sydney.

Mashups met behulp van de ArcGIS API voor JavaScript

Een mashup is een webpagina of -applicatie waar gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd en gezamenlijk gepresenteerd worden. Het gebruik van SaaS – Software as a service.

De services die in onderstaand mashup voorbeeld worden aangesproken zijn ArcGIS Server REST API services.
REST (= Representational State Transfer ) is een eenvoudige manier om ArcGIS services aan te spreken met behulp van een URL commando in de webbrowser.
Zo zijn er services die een eenvoudig Yes/No of True/False antwoord teruggeven. Er zijn er ook die bijvoorbeeld een lijst met objecten binnen een gegeven polygoon kunnen teruggeven.