1e Ruimteschepper seminar: Geo-informatie en Het Nieuwe Werken, Geofort


De druk op werknemers binnen de overheid neemt toe: meer werk zonder extra capaciteit. Innovatie is gewenst, alleen met slimmere oplossingen is de lokale overheid in staat om deze uitdaging te overwinnen. Het Nieuwe Werken, platform over flexibeler werken, naar tijd en plaats, is voor Geo-Nederland een uitkomst. Ruimteschepper presenteert in een aantal boeiende sessies op welke wijze het Nieuwe Werken en geo-innovatie samenkomen. Er is veel ruimte voor discussie en kennis.

Voor ruimtescheppers en kenniskringleden is de deelname gratis, voor overige deelnemers aan het seminar is de entreeprijs 175 euro. Studenten krijgen 50% korting.

Er zijn maximaal 150 plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan via kenniscentrum@ruimteschepper.nl

Ruimteschepper introduceert de KennisKring

gelezen op de Roodzand Advice website

RuimteschepperRuimteschepper bundelt de kennis en kracht van een grote groep Zelfstandige Professionals in het geo-werkveld. Belangrijk daarbij is het kennis aspect. Door er zorg voor te dragen dat de deelnemers een ruim aanbod van voor hun relevante (geo-gerelateerde) kennis krijgen verzekert Ruimteschepper dat zij op dat gebied steeds up-to-date zijn. De gezamenlijke geo-kennis is ook geconcretiseerd in een breed scala aan kennisproducten t.b.v. de markt. Naar de markt vormt Ruimteschepper één loket waar men de relevante geo-kennis kan verkrijgen.

Ruimteschepper is passief ook ondersteunend in wervingstrajecten. Van de deelnemers en andere kandidaten is bekend wie ook interesse heeft om voor een vaste, deta/vast traject in aanmerking te komen. In dat kader worden organisaties (en partners) ook op dat gebied ondersteund.

De experts zijn veelal van senior en medior niveau. Omdat ook aan aantal “boegbeelden” uit dit segment deelnemer zijn, ondersteunt Ruimteschepper haar kandidaten daar waar zinvol en mogelijk bij hun inzet. Dat kan op inhoudelijk niveau zijn maar ook door een sr coach als begeleider in te zetten.

In de markt zoekt Ruimteschepper vanuit de één-loket gedachte nadrukkelijk naar samenwerking met andere organisaties in het geo-werkveld. Dat kan via inzet experts, projectvorm en evt. via gezamenlijke aanbestedingen.

NIEUW

Ruimteschepper introduceert de KennisKring, een uitgelezen mogelijkheid voor geinteresseerden (ook niet-zelfstandige professionals) om deel te nemen, en bij te dragen aan het geo-Kenniscentrum van Nederland.

Hét BGT 1.0 – IMGeo 2.0 boek, ruimte voor kennis!

gelezen op de Ruimteschepper website

Nieuwste editie 2012!
Dit is het eerste, en tot nu toe enige, complete en productonafhankelijke naslagwerk op het gebied van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het bijbehorende Informatiemodel (IMGeo).

Een must voor iedereen die zich wil orienteren of verder wil verdiepen in BGT en IMGeo. Met een blik op de huidige stand van zaken, de perspectieven, de do's en don'ts, de leveranciers en hun producten… kortom een compleet overzicht.

Een must voor iedereen die binnen gemeentelijke organisaties de regie wil/gaat voeren over geo-projecten. Projecten die gaan leiden tot de succesvolle invoering van de Basisregistraties Grootschalige Topografie en de uitwisseling van objectgegevens conform het Informatiemodel Geografie.

Zoals Marcel Reuvers, Geonovum zegt: Dit boek kan door deling van de informatie een enorme bijdrage leveren aan de bewustwording van het proces om te komen tot de BGT in uw organisatie. Deze gebundelde informatie geeft u een duidelijk inzicht om direct te starten.

Hét basisboek BGT 1.0 en IMGeo 2.0: de stand van zaken…

Hét basisboek BGT 1.0 en IMGeo 2.0: de stand van zaken… de 2e druk geschreven en in concept gereed voor review – binnenkort naar de drukker.

Beleidsmedewerkers, informatiemanagers, geo-informatici, databeheerders en andere belanghebbenden bij bronhouders en gebruikers worden meer en meer afhankelijk van kennis. Met name de beschikbaarheid en toegankelijkheid van specifieke kennis is van groot belang geworden. Er wordt veel gecommuniceerd, sterker nog we communiceren ons suf. Er wordt veel georganiseerd om te communiceren, maar hoe houd je de berg aan achtergrond informatie beschikbaar? Internet, juist! Googelen ok! Maar ouderwets bladeren in een verzameld naslagwerk heeft ook zijn waarde.

In deze tweede druk zijn de specifieke onderdelen met betrekking tot het seminar ter gelegenheid waarvan de 1e druk was gemaakt, vervangen door het hoofdstuk “Ruimteschepper Workshop BGT en IMGeo 2.0” en vormt dit boek als zodanig een naslagwerk voor de deelnemers aan deze workshop. De hoofdstukken over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Informatiemodel Geografie (IMGeo) zijn up-to-date gebracht tot respectievelijk versie 1.0 en 2.0 van de modellen. Er is informatie toegevoegd over het Samenwerkingsverband van Bronhouders – Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) en een overzicht van Leveranciers van BGT-oplossingen.

Gebruik het boek , vind uw antwoorden en schep ruimte in uw bovenkamer.

ISBN nummer: 978-90-819150-0-7
meer info www.ruimteschepper.nl

Ruimteschepper Workshop 2: BGT en IMGeo en meer …

BGT zonder geheimen
workshop die verbinding en overzicht brengt

Heel geo-minnend Nederland is in de ban van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De volgende registratie die in overheidsland geïmplementeerd wordt. Ruimteschepper neemt u in een inspirerende workshop mee in de wereld van geografie en topografie. Zowel de basisregistratie zelf als het bijbehorende informatiemodel (IMGeo) worden uitgebreid behandeld. Drie ervaren docenten geven u het inzicht in en kennis over de wereld van modellen, bronhouders en de wet- en regelgeving. Er wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de invoering, de meerwaarde voor organisaties en de voorbereidingen die organisaties moeten treffen onafhankelijk van welke BGT dienst of product. In de workshop is er veel ruimte voor discussie en verdieping.

Aanleidingen tot de BGT

Vanuit de publieke context
De GBKN voorziet al 35 jaar in grote informatiebehoefte en is cruciaal voor uitvoering van publieke taken. Ook is deze informatie al veel gebruikt in communicatie met burgers en ondernemingen.
Maar… de inhoud is niet uniform, kwaliteit & actualiteit laat te wensen over. Voor beheer processen moeten aanvullende objecten gemaakt worden; op verschillende plekken in de organisatie wordt geometrie beheerd.
De BGT is onderdeel het stelsel van basis registraties en daarmee onderdeel van het e-overheid programma.

Vanuit de GBKN geredeneerd
Landelijke uniformiteit komt in zicht door landelijke aansturing en dat is zeer gewenst voor regio-overschrijdend gebruik. Betere aansturing van BGT in relatie tot overheidsbeleid doordat het volledig publiek eigendom is.

Vanuit andere producenten van grootschalige topografie geredeneerd
De BGT geeft meer ruimte voor hun specificaties door hen in staat te stellen de rol van bronhouder te vervullen.