Mashups met behulp van de ArcGIS API voor JavaScript

Een mashup is een webpagina of -applicatie waar gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd en gezamenlijk gepresenteerd worden. Het gebruik van SaaS – Software as a service.

De services die in onderstaand mashup voorbeeld worden aangesproken zijn ArcGIS Server REST API services.
REST (= Representational State Transfer ) is een eenvoudige manier om ArcGIS services aan te spreken met behulp van een URL commando in de webbrowser.
Zo zijn er services die een eenvoudig Yes/No of True/False antwoord teruggeven. Er zijn er ook die bijvoorbeeld een lijst met objecten binnen een gegeven polygoon kunnen teruggeven.

Software as a service – the Cloud

Software as a Service – SaaS – of Cloud Computing is een online service waarbij de software niet op hardware bij de eindgebruiker staat geinstalleerd, maar op een machine farm bij een application service provider of direct bij de software vendor.

De software licenties behoeven ook niet te worden aangeschaft, maar het gebruikt ervan wordt gehuurd. Voor een bepaalde periode, voor een bepaald project – hiervoor bestaan diverse contract mogelijkheden.
Software updates en hardware onderhoud worden door de service provider uitgevoerd zonder de IT afdeling van de eindgebruiker te belasten.
Soms moet voor het gebruik een kleine client applicatie geinstalleerd worden om toegang te krijgen tot de service, soms draait dit over het HTTP of HTTPS protocol gewoon via een webbrowser.

Autodesk is momenteel een pilot aan het doen met de producten: AutoCAD, Inventor en Revit op Autodesk Labs – Project Twitch.

ESRI heeft ArcGIS Online waarmee ArcGIS gebruikers de beschikking hebben over diverse core services via het web.