Nieuwe landelijke bijeenkomsten BGT

gelezen op de Geonovum website

Het jaar van de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is aangebroken. Wat komt er kijken bij de invoering en wat betekent dat voor u? Welke ondersteuning wordt er geboden? Deze zomer organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu een reeks regionale bijeenkomsten waarin deze en andere vragen centraal staan. Het programma van de bijeenkomsten verschijnt binnenkort.

IMBgt 1.0 en IMGeo 2.0 vastgesteld en gepubliceerd

gelezen op de Geonovum website

Op 21 februari 2012 zijn de standaarden gepubliceerd die nodig zijn voor realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). D
De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

De BGT leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. Objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen zijn in de registratie op een eenduidige manier vastgelegd. Als de digitale kaart klaar is, dan kunnen alle overheden deze basiskaart gebruiken als ondergrond bij verschillende taken. Bijvoorbeeld voor het aanbesteden en inplannen van groenbeheer, het verwerken van meldingen openbare ruimte, het maken van bestemmingsplannen, of het maken van veiligheidsplannen.

brochure ” De BGT komt eraan “

gelezen op de Geonovum website

Vandaag is de brochure “De BGT komt eraan” verschenen. In deze uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vertellen verschillende bronhouders hoe zij de invoering van de BGT aanpakken. Ook de toepassing van BGT in verschillende domeinen komt aan de orde.

Publicatie IMGeo BGT documenten

gelezen op de Geonovum website

De IMGeo|BGT documenten zijn op dit moment in een versie 1.0 concept definitief binnen het programma BGT beschikbaar. In deze versie zijn de opmerkingen uit de consultatie en aanvullende punten die bronhouders hebben aangevoerd, verwerkt. De documenten kunnen we na de formele goedkeuring van de programmastuurgroep BGT op de website van Geonovum publiceren.

De programmastuurgroep BGT komt op 16 februari 2012 bij elkaar en zal dan een beslissing nemen. Na een positief besluit zullen de documenten dan vanaf 20 februari beschikbaar zijn.

Publicatie IMGeo 2.0 uitgesteld !

gelezen op de LinkedIn Group: BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

Voor degenen die er op zitten te wachten, het gaat niet lukken om de nieuwste versie van IMGeo (modelversie 2.0, documentversie 1.0) nog deze maand te publiceren.

Er is nog discussie over een aantal punten. De verwachting is nu dat de publicatie kort na de stuurgroep van 16 februari 2012 kan gaan plaatsvinden.