Checking Your AutoCAD Graphics

gelezen op Tom’s blog – Without a Net

Elk jaar worden de AutoCAD configuraties complexer.
Neem als voorbeeld de introductie van Hardware acceleration in AutoCAD 2007.
Voordien had AutoCAD alleen afhankelijkheden van het operating system, maar sindsdien zijn er meer afhankelijkheden bijgekomen voor wat betreft graphics cards en drivers. Elk nieuw niveau van afhankelijkheid introduceert nieuwe potentiele problemen in de samenhang van software en hardware.

Leave a Reply