Informatiemodel Basisregistratie Grootschalige topografie vernieuwd

Voor de Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) is in januari 2011 een nieuwe conceptversie van het informatiemodel vastgesteld.

Het nieuwe model is aangescherpt op basis van een enquĂȘte, uitgezet onder professionals die met de basisregistratie te maken hebben.
De resultaten zijn gebruikt om de basisregistratie verder aan te scherpen en op basis daarvan is de nieuwe versie van het informatiemodel BGT 0.9_7 opgeleverd.

Leave a Reply