Relatie IMGeo en IMBgt

IMGeo versie 1.0 is in oktober 2007 gepubliceerd.
Het informatiemodel is ontstaan op initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Vlaardingen. De werkgroep IMGeo heeft, in samenwerking met Geonovum, deze eerste versie van het Informatiemodel Geografie opgesteld.
Op 26 september 2007 is het informatiemodel vastgesteld door het GI-beraad.

IMBgt is als concept versie 0.9.5 in september 2010 gepubliceerd.
Toekomstige bronhouders, leveranciers en overige bedrijven waren uitgenodigd om online hun feedback te geven op deze versie van ‘t model. De resultaten zijn gebruikt om de basisregistratie verder aan te scherpen en op basis daarvan is de nieuwe concept versie van het informatiemodel opgeleverd als versie 0.9.7 in januari 2011.

In de zomer van 2010 is de werkgroep IMGeo 2.0 van start gegaan.
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeenten, Kadaster en LSV GBKN gaat IMGeo van versie 1.0 naar versie 2.0.

De belangrijkste veranderingen zijn de opname in IMGeo van de BGT gegevenscatalogus en de uitbreiding van IMGeo met beheer- en plustopografie.
Onder Plus topografie wordt de extra informatie verstaan die niet in ‘t BGT model is beschreven, maar voor de bronhouder zelf van belang is.
Voor wat betreft Beheer topografie worden BGT objecten soms verder opgedeeld om aan die sub-objecten verschillende beheer aspecten te kunnen koppelen. Ook wordt het mogelijk om extra attribuut gegevens aan de objecten te koppelen en zo meer details op te slaan die met name voor beheer van belang zijn.

Natuurlijk zal bij het genereren van de BGT objecten een aggregatie van zowel geometrie als attributen nodig zijn om conform de BGT standaard te leveren.

2 Replies to “Relatie IMGeo en IMBgt”

  1. beste Erik,

   als objecten mbv. IMGeo2 worden geclassificeerd, dan zijn ze impliciet ook voor de BGT geclassificeerd

   voorbeeld: de classificatie IMGeo2 open verharding:tegels wordt voor de BGT open verharding

   als objecten tbv. IMGeo2 verder worden opgedeeld dan voor de BGT strikt noodzakelijk is, dan zal er een software functie moeten zijn die deze objecten samenvoegd

   voorbeeld: terreindelen die naast elkaar liggen met de classificatie IMGeo2 groenvoorziening:gras en groenvoorziening:planten worden voor de BGT samengevoegd tot één terreindeel met de classificatie groenvoorziening

   groet Henny

Leave a Reply