Relatie IMGeo/IMBgt met BAG en BOR

Met de komst van de BAG (Basis Administratie Gebouwen) is een begin gemaakt met het automatiseren van het interne berichtenverkeer; de BAG beheerder stuurt een berichtje naar de afdeling Geo met daarbij een voorlopige geometrie van het pand vanuit de bouwaanvraag, met het verzoek om de geometrie buiten te gaan opmeten. Omgekeerd gaat er een berichtje terug als de voorlopige geometrie in de GBKN vervangen is door de meting.

Vaak zijn dit soort berichtjes gewoon emails of men loopt even bij elkaar binnen.
Maar steeds meer worden deze berichten afgehandeld door de verschillende softwarepakketten die in XML en GML met elkaar praten. Het resultaat is vaak een soort to-do-lijstje dat het systeem aanbiedt aan z’n gebruiker met de mogelijkheid om de GML-geometrie om te zetten naar de eigen structuur.

Waar het bij de BAG alleen nog maar om panden gaat, komen met de BGT veel meer (vlak)objecten voor het Beheer van de Openbare Ruimte ( BOR ) ter beschikking. Stel je voor dat een medewerker van de afdeling Civiel na het uitvoeren van een reconstructie een berichtje naar de afdeling Geo zou sturen met de vraag “Kunnen jullie hier de revisie-meting doen?” met daarbij een projectpolygoon om de locatie aan te geven. Vervolgens gaat er na de meting een berichtje terug “Revisie verwerkt, deze nieuwe kaartobjecten gemaakt – als je wilt mag je er weer beheer aspecten aan koppelen”.

Voor dit soort XML en GML berichtenverkeer is het noodzakelijk dat de software leveranciers van kaart- en beheeroplossingen met elkaar afspraken maken over de inhoud en functionaliteit van deze berichten. Maar natuurlijk moeten er ook afspraken worden gemaakt over de object identificaties. Met andere woorden; gaan de beheer applicaties de BGT ID’s gebruiken ?

Als onderdeel van het Nationaal Uitvoering Programma (NUP) brengen EGEM iteams en Geonovum de berichtenstandaard voor administratieve gegevens (StUF) en de standaard voor de uitwisseling van geo-informatie (het Basismodel Geo-informatie, NEN3610) op één lijn. De afstemming van beide standaarden maakt eenduidige uitwisseling mogelijk.

StUF is een universele standaard voor gegevensuitwisseling die gemeenten, ketenpartijen van gemeenten en ICT-leveranciers gebruiken. Het basismodel Geo-informatie NEN 3610 bevat de termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten. Het stelsel van basisregistraties maakt van beiden gebruik.

Software leveranciers van kaart- en beheeroplossingen zijn momenteel met elkaar afspraken aan het maken over de inhoud en functionaliteit van het berichtenverkeer voor BGT, BAG en BOR.

Leave a Reply