Ruimteschepper nieuwsbrief okt2013

Hét BGT 1.0 – IMGeo 2.1 boek, nieuwe editie!

Compleet, scherp en up-to-date naslagwerk, samengesteld door de professionals uit het werkveld.

Een 310 pagina’s ingebonden hard-cover must have voor iedereen die met de BGT implementatie van doen heeft of krijgt. Met een gedetailleerde blik op de huidige stand van zaken, de perspectieven, de do’s en don’ts, de leveranciers en hun oplossingen… kortom een compleet boek.

Inhoud BGT 1.0 – IMGeo 2.1 boek, onder andere:

 • Borging van BGT en IMGeo binnen organisatie van bronhouders
 • BGT 1.0 en IMGeo 2.1: de volledige modellen
 • SVB-BGT, het hoe en waarom
 • StUF-Geo, de berichtenstandaard beschreven
 • Hét onafhankelijke leveranciersoverzicht van BGT oplossingen

Voor slechts € 49 exclusief 6% BTW en verzendkosten, is hét complete, scherp en up-to-date naslagwerk voor u.
Ruimteschepper Kenniskring leden en kopers van eerdere edities betalen slechts € 36,75 exclusief 6% BTW en verzendkosten.

Het boek bestellen en zelf aan de slag gaan…..of?

workshop BGT – IMGeo
Op 21 oktober aanstaande organiseren wij weer een BGT- IMGeo workshop waarin de nieuwe onderwerpen direct behandeld worden, uiteraard aan de hand van praktijkvoorbeelden. Onze docent geeft u het inzicht in en kennis over de wereld van modellen, bronhouders en de wet- en regelgeving. Er wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de invoering, de meerwaarde voor organisaties en de voorbereidingen die organisaties moeten treffen onafhankelijk van welke BGT dienst of product. In de workshop is er veel ruimte voor discussie en verdieping.

Kennis als onderscheidende factor
De kosten voor de 1-daagse workshop bedragen € 525 per persoon, inclusief lunch, hand-out en hét basisboek BGT 1.0 en IMGeo 2.1.

Voor wie?
Beleidsmedewerkers, informatiemanagers, geo-informatici, geodata- en procesbeheerders, adviseurs, applicatiebeheerders en iedereen die geinteresseerd is in de achtergronden van de basisregistratie grootschalige topografie in combinatie met het informatiemodel geografie.

Interesse?
Neem contact op met 
Monique Pietjou: monique.pietjou@ruimteschepper.nl of 0612955587.

Correcties doorgevoerd in BGT en IMGeo

gelezen op de Geonovum website

Vandaag is een nieuwe versie van de BGT en van de IMGeo standaarden gepubliceerd. Het gaat om een erratum waarin een aantal kleine correcties is doorgevoerd. Het objectenhandboek, de StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard en de visualisatie en symbolen zijn niet gewijzigd. Voor deze producten hebben de doorgevoerde correcties geen gevolgen.

Wijzigingsoverzicht IMGeo 2.0 naar IMGeo 2.1

gelezen op de Geonovum website

In december 2012 is een geactualiseerde versie van het Informatiemodel Geografie (IMGeo) verschenen. In deze versie, versie 2.1, van het informatiemodel is de eerder aangekondigde aangepaste modellering van wegen meegenomen. Ook zijn wijzigingen doorgevoerd die tijdens de test van de berichtenstandaard aan het licht zijn gekomen en wijzigingen die op basis van meldingen bij Geonovum zijn ingediend. Na publicatie van de nieuwe versie van IMGeo, versie 2.1, zal het informatiemodel voor drie jaar worden bevroren.

Aggregatie
In de gegevenscatalogus BGT 1.0 – onderdeel van IMGeo 2.0 – stond de verplichting genoemd om objecten, die nader waren opgedeeld ten behoeve van beheer in IMGeo, te aggregeren tot BGT objecten waarbij er voorschriften waren voor de afbakening van deze objecten. Aan elkaar grenzende objecten met gelijke BGT kenmerken waren niet toegestaan. In versie 2.1 van IMGeo is dit gewijzigd. Objecten met voor beheer afgebakende grenzen worden zonder aggregatie toegelaten in de BGT. Objecten met voor BGT en IMGeo gelijke kenmerken mogen dus voortaan aan elkaar grenzend voorkomen. Als men de beheerobjecten als BGT object aanlevert gelden hiervoor uiteraard wel de al vastgestelde eisen voor actualiteit en nauwkeurigheid.

Wegen
Vanuit provincies en Rijkswaterstaat was er behoefte aan wijzigingen op het gebied van wegen. Deze partijen zijn met een voorstel gekomen dat nu in de nieuwe versie verwerkt is. Er wordt een aantal optionele functieclassificaties toegevoegd bij wegdeel: de calamiteitendoorsteek en de verbindingsweg. Daarnaast wordt het bij het ondersteunend wegdeel verplicht om het fysiek voorkomen te classificeren op dezelfde manier als wegdelen. Ook komen er een aantal functionele gebieden bij die te maken hebben met vervoer. Dit zijn de bushalte, carpoolplaats, benzinestation en verzorgingsplaats. De eerste twee waren in versie 2.0 nog geclassificeerd als functie van wegdeel.

Duidelijker onderscheid BGT en IMGeo
In het informatiemodel zijn BGT en IMGeo nauw met elkaar verweven. IMGeo is het geheel, BGT is daarvan een subset en de rest is plus-informatie. Bij elk objecttype, kenmerk en domeinwaarde wordt met een vlaggetje aangegeven wat verplichte BGT inhoud is. In de nieuwe versie is de verplichte BGT inhoud duidelijker gescheiden van de plusinhoud. Er komen aparte codelijsten voor verplichte en optionele classificaties.

IMGeo classificaties zijn vaak subcategorieën van BGT classificaties: dit wordt in de gegevenscatalogus aangegeven. In de domeintabellen kan men straks nog steeds zien dat de waarde ‘asfalt’ bij ‘gesloten verharding’ hoort en niet bij ’open verharding’. Maar werden deze twee waarden in de 2.0 versie samen in één attribuut opgenomen (‘gesloten verharding: asfalt’) gebeurt dat nu gescheiden in een apart kenmerk voor bgt-classificatie en plus-classificatie. In stelseltermen is de eerste authentiek, de tweede niet-authentiek. Dit gebeurt bij alle objecttypen waardoor het hele informatiemodel veel robuuster wordt. Dit is een vrij forse wijziging die echter de software implementatie vereenvoudigt en beter onderhoudbaar is en tegelijk voor gebruikers geen merkbare impact heeft.

Andere wijzigingen
Bovenstaande is een greep uit de belangrijkste wijzigingen. Andere wijzigingen zijn:

 • De administratieve koppeling tussen alle objecttypen en hun plaatsbepalingspunten vervalt. Daarnaast is gezorgd dat de kenmerken nauwkeurigheid en inwinnende instantie in de transitieperiode zonder waarde geleverd kunnen worden, met daarbij wel de reden waarom de waarde ontbreekt. Ook de kenmerken kruinlijngeometrie en opTalud mogen in de transitieperiode zonder waarde worden geleverd.
 • Nieuw in versie 2.1 (optionele deel) zijn gesloten verhardingssoort ‘kunststof’, open verhardingssoort ‘beton element’ en overig bouwwerk type ‘voedersilo’.
 • Geschrapt zijn boorgat en peilbuis; deze zullen worden bijgehouden in de basisregistratie ondergrond (BRO).
 • De regels voor het opnemen van plantopografie zijn gewijzigd.
 • Van de hoogspanningsmast worden voortaan de mastvoeten als multivlak of multipunt opgenomen.
 • Verdere tekstuele en technische correcties.

De visualisatiestandaard, het objectenhandboek, de berichtenstandaard, voorbeeldbestanden en alles wat daarbij hoort worden naar aanleiding van deze wijzigingen in het informatiemodel ook bijgewerkt. De berichtenstandaard zal uiterlijk op 1 maart 2013 worden gepubliceerd. De rest is beschikbaar vóór 25 december 2012.

Nieuwe versie BGT 1.1 en IMGeo 2.1 gepubliceerd

gelezen op de Geonovum website

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitaal bestand met actuele gegevens over de inrichting van Nederland. In de gegevenscatalogus BGT|IMGeo zijn de afspraken (IMGeo standaarden) vastgelegd voor de opbouw van dit bestand. Door deze afspraken zijn de gegevens makkelijk uitwisselbaar en herbruikbaar.

IMGeo is afgestemd met CROW voor de groenbeheersystematiek die zij ontwikkelen en met het landelijk gebied. Op basis van de resultaten uit de 3D pilot is IMGeo gemodelleerd op basis van CityGML. Hiermee kan het model optioneel worden uitgebreid met 3D.

De IMGeo standaarden bestaan uit een verplicht deel, te weten de BGT, en een optioneel deel, te weten de plus- en beheertopografie. Daarnaast zijn er de ondersteunende documenten: het objectenhandboek en de visualisatiehandreiking. Om de uitwisseling van bronhouder tot en met landelijk distributiepunt te stroomlijnen, wordt de StUF Geo IMGeo standaard voor berichtenverkeer gebruikt.