BGT, IMGeo 2.0, BOR en 3D: een succesvolle combinatie

gelezen op Jochem z’n website – Unafact Nieuws

Op 6 april 2011 organiseerden Unafact, Crotec en Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud een seminar met als titel BGT en IMGeo 2.0, stand van zaken. Nederland maakt zich klaar voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), die de huidige GBKN gaat vervangen. De BGT biedt een solide fundament voor ruimtelijke (beheer)processen. Om objectgerichte grootschalige topografie uitwisselbaar te maken en de BGT uit te breiden met extra gegevens is het InformatieModel Geo (MGeo) opgezet. Maar wat betekent de invoering van deze basisregistratie voor uw eigen organisatie en systemen? Wat is de stand van zaken?

Dat de onderwerpen de nieuwsgierigheid opwekken, bleek uit de 138 aanwezigen die samen meer dan 60 gemeenten vertegenwoordigden. Daarvan participeerde na afloop van de forumdiscussie, ruim de helft actief in de netwerkborrel. Zij gaven in de reflectie aan erg blij te zijn met alle praktische informatie, ook al is het traject wat naar de invoering van BGT leidt nog een hele uitdaging. De presentaties werden inhoudelijk sterk beoordeeld.

Het Seminar BGT-IMGeo 2.0 in het Congrescentrum De Reehorst te Ede werd geopend door dagvoorzitter Jochem Mollema van Unafact. Hij nam de aanwezigen mee in het speelveld van de BGT. Willemijn Simon van Leeuwen belichtte twitterend de BGT op het Geofort. Adrie de Jong, Projectmanager BGT van pilot gebied gemeente Tiel besprak de pilot-ervaringen in zijn gemeente, waarna programmamanager BGT Ruud van Rossem van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de ervaringen en voortgang van de BGT invoering presenteerde.

Marcel Reuvers van GeoNovum ging uitgebreid in op IMGeo 2.0. Harmen Tjeerdsma productmanager GBI van Oranjewoud legde op eenvoudige wijze de link tussen BGT, IMGeo en het werkveld Beheer Openbare Ruimte. Matty Lakerveld van Crotec sloot de succesvolle dag af met een enerverende presentatie over 3D, BGT en enthousiasmeerde de zaal voor IMGeo 3.0.

Jochem Mollema sloot het formele deel af met de mededeling dat de deelnemers een boekwerk tegemoet mogen zien waarin naast de presentaties ook meer relevante BGT en IMGeo 2.0 achtergrondinformatie te vinden zal zijn.

Relatie IMGeo/IMBgt met BAG en BOR

Met de komst van de BAG (Basis Administratie Gebouwen) is een begin gemaakt met het automatiseren van het interne berichtenverkeer; de BAG beheerder stuurt een berichtje naar de afdeling Geo met daarbij een voorlopige geometrie van het pand vanuit de bouwaanvraag, met het verzoek om de geometrie buiten te gaan opmeten. Omgekeerd gaat er een berichtje terug als de voorlopige geometrie in de GBKN vervangen is door de meting.

Vaak zijn dit soort berichtjes gewoon emails of men loopt even bij elkaar binnen.
Maar steeds meer worden deze berichten afgehandeld door de verschillende softwarepakketten die in XML en GML met elkaar praten. Het resultaat is vaak een soort to-do-lijstje dat het systeem aanbiedt aan z’n gebruiker met de mogelijkheid om de GML-geometrie om te zetten naar de eigen structuur.

Waar het bij de BAG alleen nog maar om panden gaat, komen met de BGT veel meer (vlak)objecten voor het Beheer van de Openbare Ruimte ( BOR ) ter beschikking. Stel je voor dat een medewerker van de afdeling Civiel na het uitvoeren van een reconstructie een berichtje naar de afdeling Geo zou sturen met de vraag “Kunnen jullie hier de revisie-meting doen?” met daarbij een projectpolygoon om de locatie aan te geven. Vervolgens gaat er na de meting een berichtje terug “Revisie verwerkt, deze nieuwe kaartobjecten gemaakt – als je wilt mag je er weer beheer aspecten aan koppelen”.

Voor dit soort XML en GML berichtenverkeer is het noodzakelijk dat de software leveranciers van kaart- en beheeroplossingen met elkaar afspraken maken over de inhoud en functionaliteit van deze berichten. Maar natuurlijk moeten er ook afspraken worden gemaakt over de object identificaties. Met andere woorden; gaan de beheer applicaties de BGT ID’s gebruiken ?

Als onderdeel van het Nationaal Uitvoering Programma (NUP) brengen EGEM iteams en Geonovum de berichtenstandaard voor administratieve gegevens (StUF) en de standaard voor de uitwisseling van geo-informatie (het Basismodel Geo-informatie, NEN3610) op één lijn. De afstemming van beide standaarden maakt eenduidige uitwisseling mogelijk.

StUF is een universele standaard voor gegevensuitwisseling die gemeenten, ketenpartijen van gemeenten en ICT-leveranciers gebruiken. Het basismodel Geo-informatie NEN 3610 bevat de termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten. Het stelsel van basisregistraties maakt van beiden gebruik.

Software leveranciers van kaart- en beheeroplossingen zijn momenteel met elkaar afspraken aan het maken over de inhoud en functionaliteit van het berichtenverkeer voor BGT, BAG en BOR.