BGT, IMGeo 2.0, BOR en 3D: een succesvolle combinatie

gelezen op Jochem z’n website – Unafact Nieuws

Op 6 april 2011 organiseerden Unafact, Crotec en Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud een seminar met als titel BGT en IMGeo 2.0, stand van zaken. Nederland maakt zich klaar voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), die de huidige GBKN gaat vervangen. De BGT biedt een solide fundament voor ruimtelijke (beheer)processen. Om objectgerichte grootschalige topografie uitwisselbaar te maken en de BGT uit te breiden met extra gegevens is het InformatieModel Geo (MGeo) opgezet. Maar wat betekent de invoering van deze basisregistratie voor uw eigen organisatie en systemen? Wat is de stand van zaken?

Dat de onderwerpen de nieuwsgierigheid opwekken, bleek uit de 138 aanwezigen die samen meer dan 60 gemeenten vertegenwoordigden. Daarvan participeerde na afloop van de forumdiscussie, ruim de helft actief in de netwerkborrel. Zij gaven in de reflectie aan erg blij te zijn met alle praktische informatie, ook al is het traject wat naar de invoering van BGT leidt nog een hele uitdaging. De presentaties werden inhoudelijk sterk beoordeeld.

Het Seminar BGT-IMGeo 2.0 in het Congrescentrum De Reehorst te Ede werd geopend door dagvoorzitter Jochem Mollema van Unafact. Hij nam de aanwezigen mee in het speelveld van de BGT. Willemijn Simon van Leeuwen belichtte twitterend de BGT op het Geofort. Adrie de Jong, Projectmanager BGT van pilot gebied gemeente Tiel besprak de pilot-ervaringen in zijn gemeente, waarna programmamanager BGT Ruud van Rossem van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de ervaringen en voortgang van de BGT invoering presenteerde.

Marcel Reuvers van GeoNovum ging uitgebreid in op IMGeo 2.0. Harmen Tjeerdsma productmanager GBI van Oranjewoud legde op eenvoudige wijze de link tussen BGT, IMGeo en het werkveld Beheer Openbare Ruimte. Matty Lakerveld van Crotec sloot de succesvolle dag af met een enerverende presentatie over 3D, BGT en enthousiasmeerde de zaal voor IMGeo 3.0.

Jochem Mollema sloot het formele deel af met de mededeling dat de deelnemers een boekwerk tegemoet mogen zien waarin naast de presentaties ook meer relevante BGT en IMGeo 2.0 achtergrondinformatie te vinden zal zijn.

Leave a Reply