Nieuwe versie BGT 1.1 en IMGeo 2.1 gepubliceerd

gelezen op de Geonovum website

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitaal bestand met actuele gegevens over de inrichting van Nederland. In de gegevenscatalogus BGT|IMGeo zijn de afspraken (IMGeo standaarden) vastgelegd voor de opbouw van dit bestand. Door deze afspraken zijn de gegevens makkelijk uitwisselbaar en herbruikbaar.

IMGeo is afgestemd met CROW voor de groenbeheersystematiek die zij ontwikkelen en met het landelijk gebied. Op basis van de resultaten uit de 3D pilot is IMGeo gemodelleerd op basis van CityGML. Hiermee kan het model optioneel worden uitgebreid met 3D.

De IMGeo standaarden bestaan uit een verplicht deel, te weten de BGT, en een optioneel deel, te weten de plus- en beheertopografie. Daarnaast zijn er de ondersteunende documenten: het objectenhandboek en de visualisatiehandreiking. Om de uitwisseling van bronhouder tot en met landelijk distributiepunt te stroomlijnen, wordt de StUF Geo IMGeo standaard voor berichtenverkeer gebruikt.

Wijzigingsoverzicht IMGeo 2.0 naar IMGeo 2.1

gelezen op de Geonovum website

In december 2012 verschijnt een geactualiseerde versie van het Informatiemodel Geografie (IMGeo). In deze versie, versie 2.1, van het informatiemodel is de eerder aangekondigde aangepaste modellering van wegen meegenomen. Ook zijn wijzigingen doorgevoerd die tijdens de test van de berichtenstandaard aan het licht zijn gekomen en wijzigingen die op basis van meldingen bij Geonovum zijn ingediend. Na publicatie van de nieuwe versie van IMGeo, versie 2.1, zal het informatiemodel voor drie jaar worden bevroren.

Nieuwe landelijke bijeenkomsten BGT

gelezen op de Geonovum website

Het jaar van de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is aangebroken. Wat komt er kijken bij de invoering en wat betekent dat voor u? Welke ondersteuning wordt er geboden? Deze zomer organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu een reeks regionale bijeenkomsten waarin deze en andere vragen centraal staan. Het programma van de bijeenkomsten verschijnt binnenkort.

IMBgt 1.0 en IMGeo 2.0 vastgesteld en gepubliceerd

gelezen op de Geonovum website

Op 21 februari 2012 zijn de standaarden gepubliceerd die nodig zijn voor realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). D
De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

De BGT leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. Objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen zijn in de registratie op een eenduidige manier vastgelegd. Als de digitale kaart klaar is, dan kunnen alle overheden deze basiskaart gebruiken als ondergrond bij verschillende taken. Bijvoorbeeld voor het aanbesteden en inplannen van groenbeheer, het verwerken van meldingen openbare ruimte, het maken van bestemmingsplannen, of het maken van veiligheidsplannen.

brochure ” De BGT komt eraan “

gelezen op de Geonovum website

Vandaag is de brochure “De BGT komt eraan” verschenen. In deze uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vertellen verschillende bronhouders hoe zij de invoering van de BGT aanpakken. Ook de toepassing van BGT in verschillende domeinen komt aan de orde.