Ruimteschepper en The People Group starten operationele samenwerking

RuimteschepperWaar Ruimteschepper bekend is als Geo-Kennisbedrijf heeft CAD people, dochteronderneming van The People Group, haar kracht op het gebied van werving & selectie, detachering en project verantwoordelijkheid bewezen. Met deze competenties van CAD people wordt Ruimteschepper als onafhankelijk bedrijf krachtig gemotoriseerd. De sterkere positionering van Ruimteschepper als geo-kennisbedrijf en geo–dienstverlener zal zowel Ruimteschepper als The People Group in staat stellen een invloedrijkere rol te spelen in het steeds breder wordende geo-werkveld.

The People Group heeft een vaste positie verworven in de Civiele, Infra en (steden)Bouw wereld. Daar dienen zich steeds meer geo-vraagstukken aan die samen met Ruimteschepper ingevuld kunnen worden. Door de samenwerking kan zowel The People Group als Ruimteschepper groeien in het geo-werkveld en zal Ruimteschepper met haar geo-senioriteit The People Group aan een krachtige geo-propositie helpen in haar markten” aldus Bas van Laar, directeur The People Group.

Jan Roodzand, partner en initiatiefnemer Ruimteschepper: “Door de ontzorging op het gebied van binnendienst, marketing en extra capaciteit in directe verkoop kunnen we als Ruimteschepper focus houden op onze kracht, het geo-kennisbedrijf. Kennis is en blijft de vrije maar verbindende factor tussen opdrachtgevers, geo-partners en zelfstandige geo-professionals.

Wijziging management Ruimteschepper

RuimteschepperJochem Mollema – mede initiatiefnemer in Ruimteschepper – verlaat het bedrijf en gaat zich volledig richten op het uitbouwen van het in 2009 door hem opgerichte onafhankelijke adviesbureau Unafact BV. Deze uitbouw krijgt vorm door nauwe samenwerking met twee andere onafhankelijke adviesbureaus: Murre Management (Leen Murre) en InformatieWerf BV (Harrie van der Werf).

Jan Roodzand en Douwe Blanksma nemen de managementtaken van Jochem over. Ruimteschepper gaat onveranderd door met het realiseren van haar doelstellingen. Daarbij weten zij zich voor de operationele ondersteuning op gebied van verkoop, marketing en administratie gesterkt door de nieuwe samenwerking met ThePeopleGroup.

GeoWeek 2011 komt er aan!

Zelf grondboringen doen, zelf landmeten en een kaart maken. Zien wat een waterschap doet, hoe je bodemmonsters neemt en werkt met geografische informatiesystemen en GPS. Dit doen leerlingen onder begeleiding van professionals tijdens de GeoWeek.

De GeoWeek gaat dit jaar voor de vijfde keer van start. In de week van 11 tot 15 april 2011 gaan leerlingen tussen 10 en 15 jaar op expeditie om te ontdekken wat er allemaal gedaan kan worden met ‘geo’. Zo kunnen leerlingen, die nog een keuze moeten maken voor een vakopleiding, profiel of vervolgstudie kennismaken met het geo-werkveld. Het ‘zelf doen’ van leerlingen staat voorop. De expedities en gastlessen door het hele land zijn te vinden via een kaart of via een lijst op www.geoweek.nl.

Vanaf 24 januari staan de eerste expedities online!

U kunt nog steeds expedities van uw bedrijf of instelling aanmelden. Gebruik het inschrijfformulier van de website www.geoweek.nl of neem contact op met één van onze medewerkers via info@geoweek.nl of 030-2361263.

Partnerovereenkomst GeoFort en GeoGilde

Het GeoGilde is een vereniging van zelfstandig ondernemers of medewerkers van kleine ondernemingen op het gebied van geo-informatie en heeft als doel het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de leden.

GeoFort brengt de geo-wereld op een aansprekende manier naar buiten. Het gaat in het bijzonder om geo-technieken waarbij het ruimtelijk denken de basis vormt: alle technieken waarbij de X,Y,Z coördinaten een cruciale rol spelen. Denk daarbij aan ruimtelijke vraagstukken: zoals het inmeten van het aardoppervlak met diverse meetinstrumenten tot het bewerken en visualiseren van gegevens in statische kaarten of in dynamische simulaties. Technieken zoals Google Earth, Tom Tom, maar ook moderne iPhone applicaties zoals Layar. GeoFort is hét visitekaartje van Geo-Nederland waarbij zowel de zakelijke geo-wereld, het geo-onderwijs, de gebruikers en de overheid betrokken zijn.

De individuele doelstellingen van het GeoFort en GeoGilde gaan goed samen. GeoFort is een verbindende factor in de geo-sector en biedt een fysieke, onafhankelijke locatie waar geo-professionals samen kunnen komen. Daarnaast wordt elk lid van GeoGilde “Vriend van GeoFort”. Op donderdag 23 december a.s. zal de partnerovereenkomt officieel ondertekend worden.

Randy Benjamins, voorzitter GeoGilde – “In de samenwerking met GeoFort maakt het GeoGilde graag gebruik van de fysieke locatie. De doelstellingen van GeoFort zijn voor de gehele geo-sector en dus ook voor onze leden van groot belang. Beide organisaties vullen elkaar aan en wij kijken uit naar een succesvol partnership!

website: www.GeoGilde.nl en www.GeoFort.nl

Vandaag is Het GeoGilde opgericht

Vandaag – 14 juli 2010 – is Het GeoGilde opgericht, een vereniging met als doel het bevorderen van samenwerking van zelfstandig ondernemers of medewerkers van kleine ondernemingen, waardoor de leden kennis kunnen uitwisselen op het gebied van Geo-Informatie.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van lezingen, kennissessies en andere netwerkactiviteiten
  • het publiceren van een website

website: www.GeoGilde.nl