Wet BGT in Behandeling

gelezen op de LinkedIn Group: BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

Gisteren ( woensdag 9 november jl. ) heeft de Stuurgroep BGT besloten de conceptwet BGT aan de Minister aan te bieden zodat zij die in behandeling kan nemen.

De Stuurgroep heeft daarbij besloten de BGT in tijd en kwaliteit gefaseerd in te voeren:
Op 1-1-2016 is er een BGT op basis van de beschikbare meetgegevens en metadata, maar dan wel objectgericht, geassembleerd en landsdekkend. Een jaar later verplicht gebruik hiervan.
Op 1-1-2020 is er een BGT overeenkomstig IMBGT dus inclusief de nog op 1-1-2016 ontbrekende beschrijvende attributen.

De Stuurgroep heeft nogmaals het belang van het nog op te richten samenwerkingsverband SVB-BGT benadrukt en dat dit SVB het enige portaal tot de LV is. Vanwege het advies en belang om op het niveau van IMGeo te registreren zullen zowel het SVB-BGT en de LV dit niveau ondersteunen.
Het SVB krijgt het landelijk beschikbare transitiebedrag van minimaal 8 Miljoen om bronhouders te helpen bij het realiseren van de objectgerichte geassembleerde BGT.
Het IMGeo is vastgesteld, waarbij nog wel discussie is over een zevental issues.
De Stuurgroep neemt de aanbevelingen uit de Informatiekundige en Bestuurlijke Uitvoeringstoets over.
Medio 2012 komt er een handreiking waarin beschreven welke stappen bronhouders moeten nemen om de gewenste BGT te realiseren.

Vrijdag 11-11-2011 gaat men in het Bronhoudersoverleg verder met de voorbereiding van (het oprichten van) het SVB-BGT.

Leave a Reply