GeoFort: Serious Game 3D Dijkdoorbraak

Kom op 6 juli naar de Serious Game 3D Dijkdoorbraak:
We vergelijken burgemeesters en kinderen. Hoe pakken ze een watersnoodramp aan?


Serious Game 3D DijkdoorbraakWie kunnen het beste een watersnoodramp voorkomen? Burgemeesters of tieners? Op zaterdag 6 juli wordt de Serious Game 3D Dijkdoorbraak gespeeld op GeoFort waar burgemeesters spelen tegen kinderen. Zowel de groep burgemeesters als de groep leerlingen vormen een crisisteam. Op het moment dat de dijk doorbreekt, is het zaak dat de crisisteams met behulp van digitale middelen het risico in kaart brengen, snel handelen en efficiënt communiceren. Het team dat dit het beste doet en hiermee een watersnoodramp voorkomt, wint.

Direct na de game wordt de uitslag bekend gemaakt waardoor conclusies getrokken kunnen worden over de verschillende werkwijzen van burgemeesters en tieners. Aansluitend debatteren burgemeesters, kinderen, dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland en onderzoeker Adwin Bosschaart hierover onder leiding van initiatiefneemster en directeur GeoFort Willemijn Simon van Leeuwen.

Ondertussen kunnen alle overige bezoekers workshops volgen, lezingen bijwonen, op het terras zitten, lekker rondstruinen op het park: er is genoeg te doen!

>>bekijk hier het programma

BGT LivingLab-dag ( 2 )

Aan alle deelnemers van #BGT-in-a-day: dank! Het was echt een topdag, vooral door jullie inzet. En dank ook aan de ‘specialisten’: Henny, Bart, Barend en Milo! Zonder jullie inbreng was het toch anders gelopen.

Ik ben bijzonder blij met het verloop en de uitkomsten van dit experiment, waarbij we de rol van GeoFort als ‘Living Lab’ een beetje kunnen hebben laten zien. En om Angela en Arjen te beantwoorden: er komt zeker een vervolg! Ik denk dat we snel weer met Adrie rond de tafel gaan om te kijken op welke manier we dat kunnen doen. Ik kan alleen niet beloven dat we weer met zulk mooi weer op het fort aan het werk kunnen…

Mocht je ideeën hebben voor meer van dit soort bijeenkomsten: neem even contact op!

Posted by Erik Meerburg

BGT LivingLab-dag

Op donderdag 23 augustus organiseren GeoFort en Geo Academie een LivingLab-dag rondom de BGT. Op die dag wordt ‘de’ BGT voor GeoFort en directe omgeving gemaakt. En omdat iedereen roept dat een ‘kale’ BGT niks is, wordt er en passant ook nog een IMGEO-bestand gemaakt.

Waarom?
We doen dat om met een groep mensen te ervaren wat dat nou is, het maken van zo’n BGT-bestand. En ook om de mensen die dat spannend of interessant vinden eens samen te brengen met gelijkgestemden. Deze LivingLab dag gaat over de inhoud, zonder gedoe over wie nou voor wat verantwoordelijk is.

GeoFort en Geo Academie nodigen een paar smaakmakers uit (SVB-BGT, Geonovum) en stellen ruimten beschikbaar. Maar voor het maken van het bestand doen we graag een beroep op jullie: enthousiaste mensen die samen een mooie dataset willen maken. Die we daarna vrij ter beschikking stellen, zodat iedereen kan zien hoe we zo’n bestand hebben opgezet.

Meedoen kan! Geef je op met een e-mailtje naar communicatie@geofort.nl. Zet daarin naast je contactgegevens ook het antwoord op de vragen:

  • hoe ben je betrokken bij BGT/IMGEO? Als bestandsopbouwer of -beheerder, gebruiker, landmeter, ICT-ondersteuner of anders?
  • kan je iets meenemen dat ingezet kan worden? Denk hierbij aan computer met geschikte software, RTK-GPS of tachymeter, etc?

We kunnen deze dag met maximaal 30 deelnemers werken en we zoeken een mix van kennis. Voor deze dag wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 euro voor koffie, thee en lunch.

email van Erik: “ik heb je er heel graag bij die dag!”
Henny: “leuk, ik zet ‘m in mijn agenda – fijne vakantie & tot 23 augustus”

BGT, IMGeo 2.0, BOR en 3D: een succesvolle combinatie

gelezen op Jochem z’n website – Unafact Nieuws

Op 6 april 2011 organiseerden Unafact, Crotec en Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud een seminar met als titel BGT en IMGeo 2.0, stand van zaken. Nederland maakt zich klaar voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), die de huidige GBKN gaat vervangen. De BGT biedt een solide fundament voor ruimtelijke (beheer)processen. Om objectgerichte grootschalige topografie uitwisselbaar te maken en de BGT uit te breiden met extra gegevens is het InformatieModel Geo (MGeo) opgezet. Maar wat betekent de invoering van deze basisregistratie voor uw eigen organisatie en systemen? Wat is de stand van zaken?

Dat de onderwerpen de nieuwsgierigheid opwekken, bleek uit de 138 aanwezigen die samen meer dan 60 gemeenten vertegenwoordigden. Daarvan participeerde na afloop van de forumdiscussie, ruim de helft actief in de netwerkborrel. Zij gaven in de reflectie aan erg blij te zijn met alle praktische informatie, ook al is het traject wat naar de invoering van BGT leidt nog een hele uitdaging. De presentaties werden inhoudelijk sterk beoordeeld.

Het Seminar BGT-IMGeo 2.0 in het Congrescentrum De Reehorst te Ede werd geopend door dagvoorzitter Jochem Mollema van Unafact. Hij nam de aanwezigen mee in het speelveld van de BGT. Willemijn Simon van Leeuwen belichtte twitterend de BGT op het Geofort. Adrie de Jong, Projectmanager BGT van pilot gebied gemeente Tiel besprak de pilot-ervaringen in zijn gemeente, waarna programmamanager BGT Ruud van Rossem van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de ervaringen en voortgang van de BGT invoering presenteerde.

Marcel Reuvers van GeoNovum ging uitgebreid in op IMGeo 2.0. Harmen Tjeerdsma productmanager GBI van Oranjewoud legde op eenvoudige wijze de link tussen BGT, IMGeo en het werkveld Beheer Openbare Ruimte. Matty Lakerveld van Crotec sloot de succesvolle dag af met een enerverende presentatie over 3D, BGT en enthousiasmeerde de zaal voor IMGeo 3.0.

Jochem Mollema sloot het formele deel af met de mededeling dat de deelnemers een boekwerk tegemoet mogen zien waarin naast de presentaties ook meer relevante BGT en IMGeo 2.0 achtergrondinformatie te vinden zal zijn.

Partnerovereenkomst GeoFort en GeoGilde

Het GeoGilde is een vereniging van zelfstandig ondernemers of medewerkers van kleine ondernemingen op het gebied van geo-informatie en heeft als doel het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de leden.

GeoFort brengt de geo-wereld op een aansprekende manier naar buiten. Het gaat in het bijzonder om geo-technieken waarbij het ruimtelijk denken de basis vormt: alle technieken waarbij de X,Y,Z coördinaten een cruciale rol spelen. Denk daarbij aan ruimtelijke vraagstukken: zoals het inmeten van het aardoppervlak met diverse meetinstrumenten tot het bewerken en visualiseren van gegevens in statische kaarten of in dynamische simulaties. Technieken zoals Google Earth, Tom Tom, maar ook moderne iPhone applicaties zoals Layar. GeoFort is hét visitekaartje van Geo-Nederland waarbij zowel de zakelijke geo-wereld, het geo-onderwijs, de gebruikers en de overheid betrokken zijn.

De individuele doelstellingen van het GeoFort en GeoGilde gaan goed samen. GeoFort is een verbindende factor in de geo-sector en biedt een fysieke, onafhankelijke locatie waar geo-professionals samen kunnen komen. Daarnaast wordt elk lid van GeoGilde “Vriend van GeoFort”. Op donderdag 23 december a.s. zal de partnerovereenkomt officieel ondertekend worden.

Randy Benjamins, voorzitter GeoGilde – “In de samenwerking met GeoFort maakt het GeoGilde graag gebruik van de fysieke locatie. De doelstellingen van GeoFort zijn voor de gehele geo-sector en dus ook voor onze leden van groot belang. Beide organisaties vullen elkaar aan en wij kijken uit naar een succesvol partnership!

website: www.GeoGilde.nl en www.GeoFort.nl