Provincie Utrecht migreert DWG-files naar Oracle Spatial

De Provincie Utrecht heeft een grote stap gezet in de richting van eenmalige en gestandaardiseerde opslag van (definitieve) CAD-bestanden in een Oracle Spatial databaseomgeving. Hoofddoel is het gemeenschappelijk, organisatiebreed gebruik van data -of die nu administratief of (geo)grafisch zijn.

De provincie Utrecht beheert alle data van provinciale wegen (en toebehoren) in Autodesk-systemen. Deze kaarten worden opgeslagen als een grote verzameling AutoCAD-tekeningen c.q. DWG-files. ESRI-software wordt benut voor GIS-projecten.
Natuurlijk is er soms bij GIS-projecten behoefte aan de informatie die in de DWG-files is opgeslagen en anderzijds kan men bij ontwerpprojecten profiteren van data uit de GIS-database. De dan benodigde CAD/GIS-uitwisseling gebeurt via Shape-bestanden, wat een hoop conversiewerkzaamheden met zich meebrengt. Veel handiger is het als ook de DWG’s standaard zouden worden gemigreerd naar Oracle; voor de ESRI-files is dat immers al mogelijk. Nog bijna niemand (behalve de grote gemeenten) heeft zich aan deze complexe stap gewaagd, maar de provincie is best tevreden over een aantal proefnemingen op dit gebied.

AutoCAD Map/FDO - Oracle Spatial data

het werken met Features

In het Feature-concept, wordt de data niet opgeslagen als CAD-entiteiten ( een lijn met een lijntype op een laag met een kleur ), maar als geclassificeerde objecten. Features zijn zgn. Real World Objects; een combinatie van geometrie en attribuut-gegevens, zoals bijvoorbeeld wegen, percelen, gebouwen, kabels, leidingen enz.enz.

dit diagram geeft een goed overzicht van het Feature-conceptIn tegenstelling tot de voorgaande versies van AutoCAD Map worden de geometrie-gegevens niet meer geimporteerd vanuit SDF, Shape-bestanden of Oracle-tabellen. Maar werken we direct in de files en databases in hun eigen formaat, zonder vertaling door import/export. Meerdere gebruikers kunnen gelijktijdig dezelfde data gebruiken, wat een groot voordeel is en het copieren van bestanden met alle versie problematiek van dien voorkomt.

Elke laag in Map’s Display Manager verwijst naar een enkele feature-classe. Dit zijn niet de traditionele CAD-lagen op de AutoCAD manier, maar “geospatial” lagen, om features thematisch weer te geven en in de juiste volgorde op elkaar af te beelden.

Aan feature-definities zijn in ’t algemeen attribuut-gegevens of zgn. properties gekoppeld. Deze properties, die samen met de geometrie in dezelfde bron-bestanden staan opgeslagen, kunnen worden bekeken en direct worden aangepast in de Data Table editor. Doordat we met gekoppelde data werken, zijn de wijzigingen direct doorgevoerd in ’t bron-bestand.

Deze attribuut-gegevens kunnen ook worden gebruikt als zgn. labels op de kaart. Geen statische tekst, zoals in CAD, maar dynamische labels, die door de software op haar plek worden gezet in de juiste tekst hoogte en rotatie-hoek, passend bij de schaal waarin de kaart wordt afgebeeld.

AcClassify Enterprise

Classificatie-faseAcClassify – een AutoCAD Map utility van Autodesk Consulting – is ontwikkeld om expertise rondom de AutoCAD Map tekening-structuur op te slaan in een migratie-profiel.

Het werken met AcClassify is te onderscheiden in de volgende fasen:

Classificatie-fase
Hierbij worden de features gedefinieerd, zoals ze worden voorgesteld in de tekening en wordt vastgelegd aan welke specificaties ze moeten voldoen om zo’n feature te zijn
bijv. de feature “bebouwing” bestaat uit alle lineaire objecten waarvan de laagnaam = “B??_?

Mapping-faseMapping-fase
Hierbij worden de CAD-properties ( de input ) verbonden met de feature-properties in de database ( de output ), waarbij de “vertaling” van bijv. kleuren naar diameters, kan worden gedefinieerd.
De schema-definitie van de feature-tables kan door AcClassify in deze fase worden aangemaakt of vanuit een bestaand database-schema worden ingelezen.

Migratie-fase
In deze fase wordt de huidige tekening naar de database gemigreerd.
Er bestaat ook een functie die met behulp van hetzelfde migratie-profiel een hele folder van gelijkaardige tekeningen migreerd.

CAD-data => AcClassify => GIS-data

CAD-data is over het algemeen volgens een lagen-model gestructureerd, waarbij extra onderscheid kan worden gemaakt dmv. het gebruik van kleuren, lijntypes en bloknamen.

GIS-data is over het algemeen volgens een feature-model gestructureerd, waarbij objecten van hetzelfde soort in dezelfde feature-tabel voorkomen, voorzien van hun specifieke attributen.

en als John met pensioen gaat ... AcClassify – een AutoCAD Map utility van Autodesk Consulting – is in staat om CAD-data, op basis van diverse CAD-eigenschappen te filteren. Hierdoor kan AcClassify bijv. leidingen van een bepaald type “herkennen“. Daarna worden die CAD-elementen naar hun overeenkomstige GIS-features gemigreerd, waarbij AcClassify een “vertaling” kan maken van bijv. kleur-code naar diameter of lijntype naar materiaal.

De grootste uitdaging tijdens dit soort migratie processen is het gebrek aan duidelijke attribuut definities in een AutoCAD DWG. AcClassify is ontwikkeld om informatie over de DWG-elementen op te slaan in een migratie-schema en hierin tevens de “mapping” vast te leggen naar de betreffende GIS database-tabellen.

AcClassify is een modulaire migratie utility, ontwikkeld om gebruik te kunnen maken van diverse input en output bronnen. Deze zgn. AcClassify Adapters zijn gescheiden van de AcClassify Engine en worden geconfigureerd in XML configuratie bestanden.