IMGeo/IMBgt – Opdelend of Inrichtend

BGT opdelend en inrichtend, alle nivo'sDe objecten in de BGT zijn opdelend of inrichtend. Een opdelend object houdt in dat er ‘niets’ overblijft wanneer dat object zou worden verwijderd. Inrichtende objecten liggen altijd op een object en/of boven of onder één of meer opdelende objecten.

De volgende objecttypen van de BGT bedekken op maaiveldniveau ( niveau = 0 ) het grondgebied van Nederland voor 100% en zijn opdelend;
– Wegdeel;
– Terreindeel;
– Waterdeel.

De volgende objecttypen van de BGT zijn inrichtend;
– Pand, uitsluitend die voorkomen in de BAG, met de maaiveldgeometrie;
– Kunstwerkdeel;
– Inrichtingselementen ( putten, palen, scheidingen enz. );
– Wegdeel, Terreindeel en Waterdeel ( niveau ongelijk aan 0 ).

IMGeo v1.0 versus BGT v0.9.5

IMGeo v1.0 is in oktober 2007 gepubliceerd en BGT v0.9.5 als concept in september 2010. Er is nog volop discussie over de definities, maar wellicht aardig om ‘ns een paar verschillen tegen het licht te houden.

In IMGeo v1.0 werd voor het object Wegdeel met behulp van het attribuut typeWeg de functie van het wegdeel beschreven: rijbaan, rijwielpad, parkeervak enz. Dit wordt in BGT v0.9.5 beschreven in het attribuut functieWeg, waarbij de waarden nagenoeg overeen komen.
In de BGT bestaat het attribuut typeWeg ook nog steeds, maar kent andere waarden: autosnelweg, hoofdweg, regionale weg enz.

Wegbermen waren in IMGeo een Wegdeel, met typeWeg=wegberm. In de BGT zijn wegbermen Terreindeel objecten, met functieTerrein=wegberm.

In IMGeo v1.0 werd voor het object Terreindeel met behulp van het attribuut typeTerrein de functie van het terrein beschreven: bedrijfsterrein, bos, erf, sportterrein enz. Dit wordt in de BGT v0.9.5 beschreven in het attribuut functieTerrein, maar de waarden komen niet geheel met elkaar overeen.
In de BGT komt het attribuut typeTerrein niet meer voor.

Taluds werden in IMGeo beschreven als Terreindeel, met typeTerrein=talud. In de BGT is het mogelijk om van elk Terreindeel object te beschrijven of dit wel/niet op een talud ligt met behulp van het attribuut opTalud ( true/false ).

wordt vervolgd

Review op het informatiemodel van de BGT

gelezen op de VROM website

Op woensdag 15 en donderdag 16 september 2010 presenteert het Ministerie van VROM het concept informatiemodel van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Tot en met 29 september 2010 is er voor alle gebruikers in het land gelegenheid om op dit informatiemodel te reageren.

Geonovum vraagt input voor IMGeo v2.0

gelezen op de Geonovum website

Geonovum nodigt u uit mee te werken aan de nieuwe versie van het informatiemodel grootschalige geografie IMGeo.

IMGeo omvat de verplichte BGT specificaties en daarnaast een set optionele specificaties. De nieuwe versie van IMGeo, versie 2.0, gaat over die optionele set specificaties en zal vooral bestaan uit “plustopografie” en “beheertopografie”.

Limburg begint aan BGT

BGT-objecten vanuit Oracle databaseHoewel nog niemand exact weet hoe het ‘receptenboek’ voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie er gaat uitzien, zijn er al genoeg aanknopingspunten om alvast aan de slag te gaan. De Provincie Limburg is begonnen met het ‘BGT-geschikt maken’ van ongeveer duizend kaartbladen van provinciale wegen.

Het Informatiemodel Geo (IMGeo) is een feitelijk gegeven, een bestanddeel voor de toekomstige Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Nu de Provincie Limburg op het punt staat om alle ‘lijnen en puntjes’ van hun wegbeheerkaart te migreren naar Oracle Spatial, lijkt het een wijs besluit om dan maar meteen de slag te maken naar de BGT.
Als de lijnen uit de GBKN beheerkaarten van de Provincie zijn opgewaardeerd naar vlakobjecten, is dit voor de toekomst ook prima geschikt om de administratieve gegevens van het groen- en wegbeheer hier op te laten ‘landen’.