AutoCAD Map – Centroides, Topology en Polygonen

In mijn vorige post AutoCAD Map – Break, Trim en CleanUp heb ik het structureerproces van de tekeningen besproken.
Nu ga ik het over het classificeren en genereren van de vlakken hebben.

centroidesAls eerste zijn er centroides gemaakt, AutoCAD points die als attribuut informatie de verplichte velden uit het IMGeo-model bevatten.
Zo’n centroide voor een Wegdeel bevat bijv. de attributen IDentificatie, objectBeginTijd, status, relatieveHoogteligging, typeWeg enz.
Daarnaast zijn er o.a. centroides voor Spoorbaandeel, Waterdeel, Terreindeel, Kunstwerkdeel en Pand. Deze Panden komen uit de Basisregistratie Adressen Gebouwen ( BAG ) overigens.

Vervolgens moet er een Polygon Topology worden gemaakt. Hierbij wordt ook weer gebruik gemaakt van een wizard interface, waarbij de gestructureerde lijnen de links vormen waaraan de centriodes worden gekoppeld.
Mochten er nog lijnen niet netjes gesloten zijn, dan geeft het Topology proces een foutmelding. Evenzo als er centroides zijn vergeten of dubbel geplaatst.
Het Topology model wordt omgezet naar MPolygons, waarbij de IMGeo classificaties van de centroides er naartoe worden overgezet. Deze MPolygons worden als polygonen in de Oracle database gezet mbv. AcClassify.

maar daarover meer in een volgende post

AutoCAD Map – Break, Trim en CleanUp

In mijn vorige post van AutoCAD Map DWG naar BGT conform IMGeo heb ik het gehad over het project waarbij lijngerichte tekeningen geschikt moeten worden gemaakt om naar een vlakgerichte database te migreren.

Het gaat hierbij om stroken kaarten langs provinciale wegen, met daarop de wegen, fietspaden, sloten, terreinen enz.
Aan deze tekeningen moet de kadastrale eigendomsgrens worden toegevoegd. Daarbinnen valt de data die gestructureerd moet worden, want dit valt straks onder het bronhouderschap van de provincie mbt. de BGT.
Het gebied buiten de eigendomsgrens valt onder het bronhouderschap van de betreffende gemeente.

Boundary BreakMet behulp van de Boundary Break functie kan de topografie worden “versneden” met de eigendomsgrens. En met behulp van Boundary Trim kunnen het binnen & buiten gedeelte van elkaar worden gescheiden.

Voor het structureren van het gebied binnen de eigendoms polygoon wordt gebruik gemaakt van de standaard CleanUp functionaliteit van AutoCAD Map.
Met behulp van een wizard interface kunnen de betreffende elementen worden geselecteerd, vervolgens moeten de cleanup actions worden ingesteld in een specifieke volgorde, met toleranties die passen bij de nauwkeurigheid van het kaartmateriaal.
Alle cleanup instellingen kunnen na zorgvuldig testen worden opgeslagen in een cleanup profile, zodat deze eenvoudig in de volgende tekeningen kunnen worden hergebruikt.

in mijn volgende post zal ik het genereren van de vlakken voorzien van IMGeo classificaties beschrijven

Van AutoCAD Map DWG naar BGT conform IMGeo

Momenteel ben ik betrokken bij een AutoCAD BGT pilot project. Aanleiding voor het uitvoeren van deze pilot is de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie ( BGT ) geclassificeerd conform het Informatiemodel Grootschalige Geografie ( IMGeo ).

Undershoot - OvershootOm vanuit lijngerichte tekeningen naar een vlakgerichte database te kunnen migreren, zullen de lijnen, die de vlakken moeten gaan vormen, aan geometrische voorwaarden moeten voldoen.
De lijnen moeten netjes op elkaar aansluiten. Is één van de lijnen te kort, dan is er mogelijk sprake van een undershoot. Schieten de lijnen onder elkaar door en is er ter plaatse van het snijpunt geen tussenpunt, dan is er mogelijk sprak van een overshoot.
In beide gevallen zullen deze lijnen moeten worden opgeknipt, zodat er snijpunten worden gemaakt. Anders kunnen er namelijk geen vlakken worden gevormd.

AutoCAD Map kent hiervoor CleanUp functionaliteit om de tekeningen (semi)automatisch op te schonen en Topology functionaliteit om vlakken te vormen.

in de komende posts zal ik meer inhoudelijk ingaan op dit werkproces