AutoCAD Map – Centroides, Topology en Polygonen

In mijn vorige post AutoCAD Map – Break, Trim en CleanUp heb ik het structureerproces van de tekeningen besproken.
Nu ga ik het over het classificeren en genereren van de vlakken hebben.

centroidesAls eerste zijn er centroides gemaakt, AutoCAD points die als attribuut informatie de verplichte velden uit het IMGeo-model bevatten.
Zo’n centroide voor een Wegdeel bevat bijv. de attributen IDentificatie, objectBeginTijd, status, relatieveHoogteligging, typeWeg enz.
Daarnaast zijn er o.a. centroides voor Spoorbaandeel, Waterdeel, Terreindeel, Kunstwerkdeel en Pand. Deze Panden komen uit de Basisregistratie Adressen Gebouwen ( BAG ) overigens.

Vervolgens moet er een Polygon Topology worden gemaakt. Hierbij wordt ook weer gebruik gemaakt van een wizard interface, waarbij de gestructureerde lijnen de links vormen waaraan de centriodes worden gekoppeld.
Mochten er nog lijnen niet netjes gesloten zijn, dan geeft het Topology proces een foutmelding. Evenzo als er centroides zijn vergeten of dubbel geplaatst.
Het Topology model wordt omgezet naar MPolygons, waarbij de IMGeo classificaties van de centroides er naartoe worden overgezet. Deze MPolygons worden als polygonen in de Oracle database gezet mbv. AcClassify.

maar daarover meer in een volgende post

Leave a Reply